Objektif Penyata Kewangan

Apakah Objektif Penyata Kewangan?

Objektif utama penyata kewangan adalah untuk memberikan maklumat kewangan mengenai syarikat sehingga dapat membantu pihak berkepentingan dan pengguna lain mengambil keputusan ekonomi termasuk prestasi masa lalu dan penilaian kedudukan semasa, meramalkan dan menilai pertumbuhan syarikat dan meramalkan keadaannya dalam kebankrapan atau apa-apa jenis kegagalan.

Penjelasan Objektif / Tujuan Penyata Kewangan

# 1 - Penilaian Prestasi dan Kedudukan Semasa Semasa

Objektif utama adalah untuk menggambarkan prestasi masa lalu. Prestasi masa depan organisasi bergantung pada prestasi masa lalu. Sebaliknya, yang lain adalah untuk mewakili kedudukan semasa perniagaan berada dalam senario sekarang. Ini mungkin menunjukkan jenis aset yang dimiliki oleh perniagaan dan liabiliti disebabkan oleh entiti perniagaan.

Ia juga menjelaskan kedudukan tunai dan gabungan hutang dan ekuiti yang ada dengan organisasi.

Permohonan praktikal

Seorang pelabur atau pemiutang selalu berminat dengan trend penjualan, pendapatan bersih, perbelanjaan, aliran tunai, dan pulangan pelaburan organisasi secara keseluruhan. Trend ini bermanfaat untuk menilai prestasi masa lalu pengurusan dan dengan demikian berfungsi sebagai petunjuk kemungkinan prestasi entiti masa depan. Penilaian Prestasi Masa Lalu dan Kedudukan Semasa sangat penting untuk ketelusan kewangan yang diperlukan oleh pelbagai pembuat keputusan.

# 2 - Ramalan Pendapatan Bersih dan Menilai Pertumbuhan

Objektif penyata kewangan terletak pada meramalkan prospek perolehan pendapatan bersih dan juga menilai pertumbuhan perniagaan.

  • Penyata kewangan membantu dalam perancangan dan ramalan. Penyata kewangan membantu pihak pengurusan untuk menerapkan dasar perniagaan yang sesuai dengan membuatnya memerlukan perbandingan antara pelbagai organisasi rakan sebaya. Ini membantu dalam meramalkan dan menyiapkan belanjawan dengan memberikan maklumat mengenai kekuatan dan kelemahan perniagaan.
  • Oleh itu, pentingnya penyata kewangan kepada pengurusan adalah bahawa ia membantu dalam berkomunikasi dengan pihak yang berbeza mengenai kedudukan kewangan mereka. CFO merujuk kepada laporan kewangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan dividen. Dia akan melihat keuntungan yang dibuat, hutang yang harus dilunaskan, peruntukan yang dibuat untuk simpanan, dan memutuskan dividen yang akan dibagikan.
Permohonan praktikal

Dengan membandingkan data entiti perniagaan dua atau lebih tahun, trend pertumbuhan dapat disimpulkan. Sebagai contoh, jika terdapat peningkatan penjualan dengan peningkatan keuntungan, dapat disimpulkan bahawa keadaan perniagaan adalah sihat.

Pelabur, ketika membandingkan alternatif pelaburan, bertimbang rasa terhadap risiko atau ketidakpastian yang berkaitan dengan jangkaan pulangan perniagaan.

# 3 - Ramalan Kemuflisan Entiti Perniagaan dan Kegagalan lain

Ia membantu menjejaki keselesaan perniagaan. Ini membantu dalam meramalkan kebangkrutan dan kemungkinan kegagalan perniagaan perniagaan. Keupayaan entiti untuk membayar liabiliti jangka pendek dan jangka panjang mesti diketahui.

Permohonan praktikal

Kedua-dua pengurus dan pelabur dapat mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan atau meminimumkan kerugian sehingga kesolvenan tetap terjaga. Pengurusan korporat boleh membawa perubahan dalam dasar operasi, struktur kewangan, atau perubahan lain yang diperlukan yang dapat dimasukkan.

# 4 - Bantu Pemangku Kepentingan dan pengguna lain untuk membuat Keputusan Ekonomi

Ia memberikan maklumat penting yang diperlukan oleh pihak berkepentingan agar mereka dapat mengambil pelbagai keputusan ekonomi seperti kedudukan kewangan syarikat.

  • Institusi kewangan, seperti bank dan syarikat pinjaman lain, menggunakannya untuk membuat keputusan pinjaman atau keputusan kredit lain. Ini membantu menentukan sama ada memberikan modal kerja, memperpanjang hutang seperti pinjaman jangka panjang atau debentur untuk membiayai pengembangan dan perbelanjaan lain atau tidak. Sekiranya ya, penyata kewangan membantu menentukan risiko kredit yang berkaitan, menentukan syarat pinjaman dan syarat pinjaman seperti cagaran, kadar faedah, dan tarikh matang. Oleh itu, pemiutang menggunakan laporan kewangan secara meluas untuk menilai kelayakan kredit organisasi.
  • Calon pelabur menggunakan laporan kewangan untuk menilai daya maju pelaburan dalam perniagaan. Analisis kewangan sering digunakan oleh pelabur dan disiapkan oleh profesional seperti penganalisis kewangan. Oleh itu, kepentingan penyata kewangan adalah bahawa ia membantu mereka dalam membuat keputusan pelaburan.

Kesimpulannya

Penyata kewangan adalah faktor penting dalam memastikan gambaran kewangan sebenar perniagaan disampaikan kepada pihak pengurusan dan pihak berkepentingan luaran. Ini bukan sahaja membuka jendela untuk membuat keputusan dan perancangan strategik yang diketahui dan terdidik untuk pihak berkepentingan, tetapi penyata kewangan juga bertujuan untuk mengurangkan kesilapan yang mungkin timbul disebabkan oleh perbezaan nombor dalam pelbagai penyata kewangan.

Memahami penyata kewangan asas adalah langkah yang perlu ke arah pengurusan syarikat yang berjaya.

Juga, penyata kewangan yang tepat mendorong kepercayaan kepada syarikat. Membina kepercayaan juga merupakan objektif penyata kewangan yang sangat penting.