Urus Niaga Pihak Berkaitan

Apa itu Transaksi Pihak Berkaitan?

Transaksi Pihak Berkaitan adalah transaksi / kesepakatan / pengaturan antara dua pihak yang berkaitan untuk pemindahan sumber, perkhidmatan atau kewajiban, tanpa mengira sama ada harga dikenakan dan boleh memberi kesan pada penyata untung rugi dan kedudukan kewangan entiti . Keperluan untuk mendedahkan urus niaga antara pihak berkaitan dalam Penyata Kewangan adalah perlu. Juga, Pihak Berkaitan boleh melakukan transaksi yang mungkin tidak dilakukan oleh pihak yang tidak berkaitan.

Jenis-Jenis

 • Urus niaga dengan Syarikat Anak Syarikat, Syarikat Bersekutu, dan Usahasama;
 • Transaksi dengan Pengarah, Orang Utama, Kerabat Pengarah, dan Orang Utama.
 • Urus Niaga dengan Kerabat Pemilik Entiti.

Contoh Transaksi Pihak Berkaitan

Contoh # 1

ABC Ltd. mempunyai pelaburan dan memegang 26% Pemegangan Saham CDE Ltd. Dan CDE ltd. pegang saham 51% daripada EFG ltd.

Penyelesaian:

Syarikat CDE ltd adalah Syarikat Bersekutu Syarikat ABC ltd kerana mempunyai lebih daripada 20% pegangan saham Syarikat CDE ltd. Urus niaga antara syarikat-syarikat ini, iaitu ABC ltd dan Syarikat Bersekutu, iaitu, CDE ltd yang akan dinyatakan dalam Penyata Kewangan Syarikat ABC ltd. dan pada masa penyediaan Penyata Kewangan disatukan.

Semua urus niaga pihak berkaitan di antara ABC ltd., CDE ltd. dan EFG ltd. untuk direkodkan dalam Penyata Kewangan kerana EFG ltd. adalah anak syarikat CDE ltd. dan CDE ltd. adalah syarikat bersekutu ABC ltd.

Contoh # 2

Syarikat A mempunyai 70% Pemegangan Saham Syarikat B. Syarikat A menjual barang tersebut $ 5 Juta kepada Syarikat B pada Tahun Kewangan.

Penyelesaian:

Syarikat A memegang Syarikat Syarikat B kerana mempunyai lebih dari 51% Pemegangan Saham Syarikat B dan Transaksi antara Syarikat Induk, iaitu, A dan Anak Syarikat, iaitu, B yang akan dinyatakan dalam Penyata Kewangan Syarikat A dan pada saat penyediaan Penyata Kewangan disatukan.

Contoh Di Atas, Syarikat A akan mendedahkan urus niaga pihak berkaitan dalam penyata kewangannya dan juga mendedahkan sifatnya.

Kelebihan

 • Entiti boleh mendapat keuntungan daripada urus niaga tersebut sekiranya saudara-mara keluarga memiliki hak milik entiti yang signifikan. Sebagai contoh, syarikat yang menjual barang jadi kepada pihak berkaitan dengan harga kos mungkin tidak menjual pada harga tersebut kepada pelanggan lain.
 • Ia mesti dinyatakan secara berasingan dalam Penyata Kewangan untuk perwakilan yang lebih baik.
 • Pihak berkaitan boleh melakukan transaksi yang mungkin tidak dilakukan oleh pihak yang tidak berkaitan.

Kekurangan

 • Entiti boleh mengalami kerugian dari urus niaga tersebut sekiranya saudara-mara keluarga tidak memiliki hak milik entiti yang signifikan.
 • Pengurusan boleh menekan urus niaga tersebut dan mungkin mendapat keuntungan dalam melakukannya.
 • Ia harus dinyatakan secara berasingan dalam Penyata Kewangan untuk perwakilan yang lebih baik; jika tidak, penyata kewangan akan memberikan pandangan yang tidak benar dan tidak adil.
 • Urus niaga ini boleh memberi kesan buruk kepada Penyata untung rugi dan kedudukan kewangan entiti.

Batasan

 • Manfaat kawalan peribadi adalah nilai yang dinikmati secara eksklusif oleh pihak yang berkuasa, yang tidak dikongsi di antara semua pemegang saham dalam bahagian saham yang dimiliki.
 • Pengurusan tidak dapat mengawal beberapa urus niaga pihak berkaitan di mana pihak mempunyai kawalan bawah tanah (Lebih daripada 50%) di papan.
 • Ini didorong oleh faedah bersama sahaja.
 • Ini didorong oleh faedah peribadi sahaja.

Perkara Penting

 • Status Hubungan antara Pihak Berkaitan harus diungkapkan sama ada terdapat transaksi antara mereka atau tidak .
 • Sekiranya syarikat mempunyai urus niaga pihak berkaitan selama tahun kewangan, maka semua urus niaga tersebut akan dinyatakan dalam penyata kewangan.
 • Urus niaga pihak berkaitan dan baki mereka dengan syarikat lain dalam kumpulan untuk ditunjukkan dalam penyata kewangan syarikat. Urus niaga dan baki antara kumpulan hendaklah dihapus kira pada masa perakaunan penyata kewangan kumpulan.
 • Harus ditransaksikan dengan harga seutuhnya (Ini adalah harga barang yang akan dijual kepada pihak yang tidak berkaitan).
 • Entiti harus mendedahkan jumlah pampasan kakitangan pengurusan utama sehingga Pemegang Saham dapat memperoleh semua maklumat yang relevan mengenai pampasan kakitangan pengurusan utama.

Kesimpulannya

 • Ia harus ditransaksikan pada urus niaga jangka panjang. Entiti harus mendedahkan urus niaga pihak berkaitan antara pihak berkaitan dan entiti dalam Penyata Kewangan untuk perwakilan yang lebih baik. Pengurusan Entiti harus mengikuti Piawaian dan Dasar Perakaunan yang dikeluarkan oleh Lembaga / Jawatankuasa Perakaunan supaya Penipuan melalui transaksi tersebut dapat dikenal pasti dan minimum penipuan tersebut.
 • Kumpulan harus menyiapkan penyata kewangannya yang disatukan setelah mempertimbangkan urus niaga pihak-pihak berkaitan mengikut polisi, garis panduan, dan piawaian perakaunan yang dikeluarkan. Penyata kewangan yang digabungkan secara keseluruhan dapat mewakili pandangan yang lebih baik, benar dan adil mengenai kedudukan kewangan syarikat. Oleh kerana penyata kewangan gabungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan, yang juga dikongsi dengan Pemegang Saham, Bursa Saham, Pemerintah, Pemangku Kepentingan, Pengurusan, Mesyuarat Agung Tahunan, dan dipaparkan di laman web kumpulan.
 • Ia harus dilakukan pada harga Panjang lengan antara pihak yang berkaitan untuk mengelakkan penipuan.