VBA Chr

Fungsi Excel VBA CHR

VBA CHR adalah fungsi bawaan yang termasuk dalam kategori String / Text Functions dan digunakan untuk mendapatkan watak yang setara dengan kod ASCII. Fungsi Excel Workspace CHR yang setara adalah Application.WorksheetFunction.CHAR.

Diberikan di bawah adalah sintaks Chr.

Fungsi ini mempunyai satu hujah. Di mana,

CharCode = Ini adalah parameter yang diperlukan. Ini adalah kod ASCII yang mana watak yang setara harus diambil.

Fungsi mengembalikan nilai rentetan yang menunjukkan watak yang setara dengan kod ASCII yang diberikan. ASCII adalah subset standard pengekodan watak Unicode dan dibentuk oleh 128 simbol dalam set watak. Simbol terdiri daripada huruf besar, huruf kecil, angka, watak khas termasuk watak kawalan, dan tanda baca. Setiap simbol dalam kumpulan watak mempunyai nilai Perpuluhan yang setara (0 hingga 127), nilai Heksadesimal, dan nilai Oktal.

Contohnya

Anda boleh memuat turun Templat VBA CHR Excel ini di sini - Templat VBA CHR Excel

Langkah 1 : Di lembaran excel tambahkan 2 teks tajuk di sel A1 dan C1 seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Lajur A untuk memasukkan kod ASCII dan Lajur C untuk mencetak watak yang sesuai yang dikira menggunakan fungsi CHR.

Langkah 2 : Ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan di bahagian seterusnya untuk membuat Butang dalam buku kerja Excel (sila tatal artikel) dan ubah kapsyennya menjadi 'Klik di sini'.

Langkah 3 : Tulis coretan kod berikut di VBA Kod membaca nilai dari sel A2 yang diberikan sebagai input untuk berfungsi CHR. Hasilnya diambil dalam String char1 dan kemudian ditugaskan ke sel C2.

Kod:

 Sub Button1_Click () 'Fungsi ini mengembalikan watak untuk nilai yang dimasukkan dalam sel A2 Dim char1 As String' Menyatakan variabel char1 sebagai String char1 = Chr (Range ("A2"). Value) 'Nilai baca dari sel A2 Range ("C2 "). Nilai = char1 'Cetakan output dalam sel C2 End Sub 

Langkah 4: Simpan kod VBA Excel dan kembali ke buku kerja Excel untuk memasukkan nilai input dalam sel A2 seperti yang ditunjukkan di bawah.

Masukkan 65 sebagai input ASCII yang mana watak yang sesuai dapat dijumpai di sel C2.

Langkah 5: Klik pada butang 'Klik di sini' untuk mencetak hasilnya di sel C2.

Perhatikan hasil yang dicetak dalam sel C2. Coretan kod yang kami tulis pada langkah Langkah 3 bertanggung jawab untuk membaca input dari sel A2, menjalankan fungsi Chr di atasnya dan mencetak nilai dalam sel C2 seperti yang ditunjukkan di bawah.

Di sini, input dimasukkan sebagai 65 dan output yang diterima adalah A. Jadi, Chr (65) = A.

Langkah 6 : Cuba ubah input dalam sel A2 dan perhatikan bahawa anda mendapat output masing-masing dalam sel C2 seperti yang ditunjukkan di bawah.

Cth CHR (37) =% dan seterusnya.

Bagaimana Membuat Butang di Excel?

Sebagai fungsi VBA, ia dapat digunakan dalam kod makro excel yang dimasukkan melalui Microsoft Visual Basic Editor yang diintegrasikan ke dalam MS Excel. Rujuk langkah-langkah yang diberikan di bawah untuk mengetahui lebih lanjut.

Langkah 1: Hidupkan Mod Pembangun di Excel

Untuk mana-mana fungsi VBA yang digunakan di Excel, seseorang mesti menghidupkan Mod Pembangun dari Fail-> Menu Pilihan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Klik pada Fail -> Pilihan -> Pita Pelanggan -> Pembangun -> OK

Hasilnya, pilihan bar alat baru bernama 'Pembangun' akan ditambahkan ke buku kerja seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

Langkah 2: Menyimpan buku kerja

Simpan Buku Kerja Excel sebagai "Buku Kerja Aktif Makro Excel".

Langkah 3: Masukkan kawalan borang dalam buku kerja

 • Klik pada tab Pembangun. Dan pada sub-bahagian Kawalan, klik pada pilihan 'Masukkan' di VBA.

 • Pilih kawalan pertama iaitu Butang

 • Perhatikan bahawa kursor buku kerja berubah menjadi ikon yang boleh dilukis.
 • Semasa anda cuba menarik butang, tetingkap dialog baru bernama 'Assign Macro' akan dilancarkan. Di sana anda dapat menentukan nama makro yang akan digunakan dalam kod VB semasa kami mengetahui lebih lanjut. Contohnya Butang1_Klik. Klik OK.

 • Butang kemudian akan dimasukkan secara automatik ke dalam buku kerja. Teks kapsyen butang boleh diedit dan boleh diedit dengan mengklik dua kali pada butang.

Langkah 4: Tulis kod VB

 • Pilih butang dan klik pada pilihan pertama dari kiri di bawah subkod 'Code' pada tab Developer iaitu 'Visual Basic'.

 • Ini akan melancarkan tetingkap baru projek VBA seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

 

 • Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, kerangka kosong untuk makro yang dibuat sebelumnya iaitu Button1_Click diisi di tetingkap kod VB.
 • Anda boleh menulis definisi makro mengikut kehendak anda. Di sini, kita akan melihat contoh fungsi VBA CHAR di bahagian berikut.

Langkah 5: Beralih antara buku kerja Excel dan VB IDE

Anda boleh beralih antara buku kerja Excel dan VB IDE dengan mengklik ikon paling kiri di bawah menu 'Fail' iaitu 'Lihat Microsoft Excel' seperti gambar di bawah.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Fungsi CHR dapat mengembalikan watak yang dapat dicetak dan juga yang tidak dapat dicetak yang terdapat pada papan kekunci dan difahami oleh komputer. Contohnya Huruf, Nombor dan watak khas lain adalah watak yang boleh dicetak. Walau bagaimanapun, kunci lain seperti Enter, Space, Esc adalah watak yang tidak boleh dicetak.
 • CHR adalah fungsi VBA dan tidak dapat digunakan di Excel sebagaimana adanya. Fungsi yang sesuai dalam Excel adalah Application.WorksheetFunction.CHAR