Bon Premium

Apakah Bon Premium?

Bon premium ditakrifkan sebagai instrumen kewangan yang diperdagangkan pada premium iaitu pada harga yang lebih tinggi daripada nilai muka. Bon diperdagangkan pada premium jika kadar kuponnya lebih tinggi daripada kadar yang berlaku di pasaran atau jika syarikat penerbit mempunyai kelayakan kredit yang tinggi. Sebagai contoh, Bond X dikeluarkan pada nilai muka $ 100 dan kadar kupon 5% dengan tempoh matang 10 tahun. Kadar faedah semasa di pasaran adalah 3%. Dalam kes ini, Bond X akan mendapat permintaan tinggi dan oleh itu ia akan diperdagangkan dengan harga premium, misalnya $ 110 Bon premium boleh diperdagangkan di pasaran sekunder sebelum mencapai tempoh matang. Pada masa matang, mereka hanya akan menghasilkan nilai muka seperti ikatan lain. Walau bagaimanapun, kenaikan faedah kadar faedah diimbangi oleh kenaikan harga bon.

Bagaimana Mereka Berbeza Dengan Bon Lain?

Bon bukan premium akan menghasilkan nilai muka ditambah kadar kupon (kadar faedah) pada masa matang sementara bon premium akan menghasilkan kupon ditambah jumlah yang biasanya lebih tinggi daripada nilai muka. Bon jenis ini tidak boleh dikelirukan dengan jenis bon premium lain yang dikeluarkan di bawah skim Simpanan dan Pelaburan Nasional di UK dan berfungsi seperti loteri.

Pengiraan Bon Premium

Bon dinilai dengan mengira nilai sekarang dari semua pembayaran kupon masa depan dan nilai muka, juga dikenali sebagai nilai nominal. Perlu diingat bahawa nilai muka bon bukan harga pembelian. Bon boleh dibeli pada, di atas (premium) atau di bawah nilai muka (diskaun).

Formula Penilaian Bon = Nilai Sekarang Bayaran Faedah Masa Depan + Nilai Sekarang Nilai Muka

Di mana,

 • BV = Nilai Bon
 • r = Kadar diskaun juga dipanggil Yield to Maturity (YTM)
 • n = Bilangan tempoh sehingga matang
 • F = Nilai muka

Contoh Pengiraan Bon Premium

Mari kita fahami contoh bon premium berikut.

Anda boleh memuat turun Templat Premium Bon Premium ini di sini - Templat Premium Bon Premium

Anggaplah IBM Corporation menerbitkan bon yang mempunyai nilai muka $ 1,000, kadar kupon 6% dan tempoh matang 5 tahun. Bon tersebut membuat pembayaran kupon tahunan. Sekiranya hasil hingga jatuh tempo (kadar diskaun) adalah 4%, harga bon ditentukan seperti berikut:

Penyelesaian:

Pengiraan Nilai Bon akan -

Formula Penilaian Bon = 57.7 + 55.47 + 53.34 + 51.28 + 49.31 + 821.92

Nilai Bon = 1089.04

Harga bon lebih besar daripada nilai muka.

Ini adalah kaedah tradisional untuk mengira nilai bon. Ini juga dapat dikira dalam MS-Excel dengan menggunakan PV (fungsi nilai sekarang).

Formula Bon untuk digunakan:

Nilai Bon = PV (kadar, nper, pmt, [fv], [jenis])

Di mana,

 • Kadar = YTM
 • Nper = Bilangan tempoh
 • Pmt = Pembayaran kupon
 • Fv = Nilai muka
 • Taip = ini adalah nilai logik. Untuk pembayaran pada awal tempoh, gunakan 1. Untuk pembayaran pada akhir tempoh, Hapus atau gunakan 0.

Contoh yang disebutkan di atas juga dikira dalam Excel, menghasilkan nilai yang sama.

Sila rujuk templat excel yang diberikan di atas untuk pengiraan terperinci.

Hubungan yang sangat penting juga dapat diperoleh daripada formula ini. Dalam contoh yang dijelaskan kadar kupon (r) lebih besar daripada YTM. Sekiranya r

Meniru dua lagi kombinasi kadar kupon dan YTM memberikan hasil berikut:

** Grafik ini kelihatan seperti garis lurus kerana kita hanya menggunakan dua titik data tetapi pada hakikatnya apabila kita mempertimbangkan lebih banyak titik data, ia akan kelihatan lebih seperti grafik eksponensial.

Kelebihan Bon Premium

Beberapa kelebihan bon premium adalah seperti berikut:

 • Pasaran bon sangat cekap dan pulangan faedah tinggi menjadikan bon premium kurang sensitif terhadap perubahan kadar.
 • Pelabur berpeluang melabur semula pembayaran kupon tinggi dengan harga yang lebih tinggi.
 • Bon kurang stabil daripada saham, oleh itu bon dianggap sebagai pilihan pelaburan yang lebih selamat.

Kekurangan Bon Premium

Beberapa kelemahan bon premium adalah seperti berikut:

Sebaliknya, bon premium kelihatan cukup mudah tetapi pelabur perlu melakukan penilaian yang tepat untuk mengetahui sama ada bon premium dinilai dengan baik kerana bon yang dinilai lebih tinggi boleh mengakibatkan kerugian. Faktor-faktor berikut mampu menandingi kemampuan menjana keuntungan bon ini:

 • Beberapa pelabur pasaran sekunder bimbang bahawa dalam keadaan pasaran kenaikan kadar faedah, harga bon mungkin jatuh. Jenis risiko ini disebut sebagai risiko kadar faedah.
 • Semakin lama tempoh bon, semakin rentan akan ikatan terhadap perubahan kadar faedah. Ini juga dikenali sebagai risiko jangka masa.
 • Bon yang boleh dipanggil: ini adalah bon di mana syarikat penerbit berhak menebus bon tersebut pada bila-bila masa sebelum tempoh matang. Semakin tinggi kupon, semakin besar kemungkinan ia dipanggil.
 • Risiko kredit: Bon premium biasanya dikeluarkan oleh syarikat dan organisasi kerajaan dengan penilaian kredit yang mengagumkan. Namun, apabila ekonomi merosot, ia memberi kesan kepada yang lain.
 • Risiko peristiwa: Peristiwa seperti penggabungan, penyusunan semula, pembelian, dll boleh menyebabkan perubahan struktur modal syarikat, sehingga mempengaruhi kredibiliti bon.
 • Risiko pelaburan semula - Lebih tinggi untuk bon jangka panjang dan yang mempunyai kupon yang lebih besar.

Had Bon Premium

Melangkah ke hadapan, bon premium mempunyai beberapa batasan.

 • Semasa ledakan / kelembapan ekonomi, bon menawarkan pulangan yang stabil semasa pertumbuhan ekonomi dan juga kelembapan. Tetapi inflasi yang sering didorong oleh pertumbuhan ekonomi meningkatkan harga keseluruhan barang dan perkhidmatan sehingga pendapatan stabil yang sama tidak menarik bagi para pelabur sementara kelihatan lebih menarik semasa perlambatan / deflasi kerana pendapatan yang sama dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang dan perkhidmatan.
 • Bon yang menjadi instrumen pendapatan tetap hanya menerima kadar kupon bon. Faedah dibayar tetap berterusan sepanjang hayat bon tersebut.

Kesimpulannya

Ringkasnya, bon premium kelihatan seperti pilihan pelaburan yang selamat dan stabil walaupun tidak begitu menguntungkan kerana faedahnya dipengaruhi oleh risiko yang berlainan sepanjang keseluruhan tempoh sebelum matang. Pelabur bon premium harus berusaha untuk mempelbagaikan portfolio mereka dengan memutar sektor untuk menguruskan risiko. Analisis makroekonomi yang ketat juga kadang-kadang diperlukan. Juga, mereka tidak menawarkan pulangan secepat pilihan pelaburan lain seperti perdagangan saham. Ini dapat difahami apabila kita percaya pada kata pelabur biasa - Lebih banyak risikonya, lebih banyak pulangannya.