Perbezaan Antara Aliran Tunai dan Aliran Dana

Perbezaan Aliran Tunai dan Aliran Dana

Aliran tunai merujuk kepada keseluruhan tunai yang dihasilkan oleh firma dalam tempoh perakaunan tertentu dan dikira sebagai jumlah keseluruhan tunai dari operasi, aliran tunai dari pembiayaan dan aliran tunai dari aktiviti pelaburan, sedangkan aliran dana syarikat mencatat pergerakan wang tunai masuk dan keluar dari syarikat dalam jangka masa yang ditentukan.

Aliran tunai dan aliran dana adalah penyataan yang sama sekali berbeza dan mempunyai ruang lingkup yang berbeza dan melayani tujuan yang berbeza.

  • Penyata aliran tunai adalah salah satu daripada empat penyata kewangan penting yang harus dilihat oleh setiap pelabur, dan penyata aliran ini cukup lazim dan berguna apabila seseorang ingin mengetahui tentang kedudukan kecairan syarikat.
  • Sebaliknya, penyata aliran dana membincangkan kedudukan kewangan syarikat dalam jangka masa tertentu. Ia membincangkan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.

Aliran Tunai vs Infografik Aliran Dana

Perbezaan Utama Antara Aliran Tunai dan Aliran Dana

  • Penyata aliran tunai adalah salah satu daripada empat penyata kewangan yang dilihat oleh setiap pelabur untuk memahami kedudukan kewangan syarikat. Penyata aliran dana, sebaliknya, bukan penyata kewangan.
  • Penyata aliran tunai disediakan supaya pada akhir tempoh tertentu, aliran tunai bersih syarikat dapat dikira. Penyata aliran dana disediakan untuk melihat sumber dan penggunaan dana dalam tempoh tertentu dan bagaimana "perubahan dana" itu mempengaruhi modal kerja syarikat.
  • Penyata aliran tunai dibuat dengan mengikuti asas perakaunan tunai. Penyata aliran dana, sebaliknya, dibuat dengan mengikuti asas perakaunan akruan.
  • Penyata aliran tunai digunakan untuk penganggaran tunai. Penyata aliran dana digunakan untuk penganggaran modal.
  • Penyata aliran tunai disediakan untuk melihat kesan jangka pendek aliran tunai. Penyata aliran dana disediakan untuk tujuan jangka panjang.

Jadual Perbandingan

Asas PerbandinganAliran tunaiAliran Dana
Makna yang melekatAliran tunai didasarkan pada konsep sempit yang disebut "tunai."Aliran dana didasarkan pada konsep yang lebih luas yang disebut "modal kerja."
KegunaanKegunaan penyata aliran tunai adalah untuk mengetahui aliran tunai bersih.Utiliti aliran dana adalah untuk memahami kedudukan kewangan syarikat.
SumberPenyata aliran tunai bermula dengan baki pembukaan dan setelah penyesuaian keluar dengan aliran masuk / keluar tunai bersih.Penyata aliran dana mengira perbezaan antara sumber dana dan penggunaan dana.
WC ditunjukkanDitunjukkan dalam aktiviti operasi penyata aliran tunai;Ditunjukkan dalam penyataan perubahan modal kerja;
Jenis perakaunanMengikuti asas perakaunan tunai;Mengikuti asas perakaunan akruan;
KesanMelalui analisis aliran tunai, kita dapat mengetahui aliran tunai bersih.Melalui analisis aliran dana, kita dapat mengetahui perubahan modal kerja.
Adakah penyata kewangan?Ya.Tidak.
IstilahAnalisis jangka pendek aliran tunai;Analisis jangka panjang modal kerja;
Digunakan untukBelanjawan tunai.Penganggaran modal.

Kesimpulannya

Sekiranya kita membandingkan antara aliran tunai dan aliran dana, aliran tunai lebih banyak berlaku di kalangan pelabur dan lebih banyak digunakan. Tetapi jika kita melihat secara terpisah, kita akan melihat bahawa kedua-duanya mempunyai tujuan yang bermakna.

Aliran tunai melayani syarikat dan pelaburnya serta bakal pelabur dengan menunjukkan dengan tepat berapa banyak wang tunai yang disuntik ke dalam syarikat dan berapa banyak wang tunai yang dibayar. Sebaliknya, penyata aliran dana membantu syarikat menetapkan anggaran modal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengenai perkara-perkara tertentu yang mempengaruhi "sumber & penggunaan dana" dalam syarikat.