Andaian Perakaunan

Apakah Andaian Perakaunan?

Andaian perakaunan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan yang memastikan operasi perniagaan organisasi dan dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan piawaian yang ditentukan oleh FASB (Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan) yang akhirnya membantu dalam meletakkan landasan untuk konsisten, dapat dipercayai dan berharga maklumat dan ia didasarkan sepenuhnya pada asas-asas seperti akrual, konsistensi, kebolehpercayaan dan objektiviti, asumsi unit monetari, andaian entiti perniagaan, jangka masa, masalah berjalan, kos sejarah, pendedahan penuh, dan konservatisme.

Ini menentukan mekanisme pelaporan transaksi kewangan dalam penyata kewangan. Ini adalah sekumpulan peraturan yang mewajibkan syarikat menjalankan operasi perniagaan dan mekanisme pelaporan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FASB. Tujuan mempunyai andaian perakaunan adalah untuk memberikan asas konsistensi yang dapat digunakan oleh pembaca penyata kewangan untuk menilai keaslian kewangan syarikat dan mengesahkan kesejahteraan kewangannya yang digambarkan sama.

Senarai Andaian Perakaunan

# 1 - Andaian Kebolehpercayaan

Andaian ini menjadikan syarikat wajib mencatatkan hanya transaksi perakaunan yang dapat dibuktikan dengan mudah. Dengan kata lain, urus niaga kewangan yang dapat disahkan melalui invois, penyata bil, penerimaan, dan penyata bank hanya boleh direkodkan dalam penyata kewangan.

# 2 - Andaian Konsistensi

Andaian ini menjadikan syarikat perlu menggunakan kaedah perakaunan yang konsisten untuk semua tempoh perakaunan. Mempunyai kaedah perakaunan yang konsisten akan memastikan perbandingan yang mudah antara penyata kewangan syarikat untuk tempoh kewangan yang berbeza.

# 3 - Andaian Tempoh Masa

Anggapan ini menyatakan bahawa amalan dan kaedah perakaunan yang digunakan oleh entiti mesti dilaporkan dan dipelihara untuk jangka masa tertentu. Syarikat mesti memastikan bahawa tempoh ini tetap konsisten untuk setiap tahun sehingga mudah bagi pembaca penyata kewangan untuk membandingkan yang sama untuk tempoh yang berbeza. Andaian ini juga dikenali sebagai andaian tempoh berkala atau perakaunan.

# 4 - Anggapan Keprihatinan yang Akan Datang

Going Concern juga disebut sebagai andaian kesinambungan. Sesuai dengan anggapan ini, sebuah syarikat akan terus menjalankan operasi perniagaannya dan terus ada untuk masa depan yang tidak dapat diramalkan. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahawa syarikat tidak akan pernah muflis, dan syarikat akan dapat menjalankan operasi perniagaannya untuk jangka masa yang lebih lama.

# 5 - Anggapan Entiti Ekonomi

Anggapan ini memisahkan pemilik syarikat dari syarikat itu sendiri. Ini bermaksud bahawa anggapan entiti ekonomi memisahkan rekod kewangan syarikat dengan rekod kewangan peribadi pemilik syarikat. Dalam semua kemungkinan, transaksi perniagaan komersial tidak boleh bercampur dengan transaksi individu pemilik syarikat. Andaian ini juga dikenali sebagai andaian entiti perniagaan.

# 6 - Anggaran Pengukuran Wang

Konsep Pengukuran Wang menyatakan bahawa setiap transaksi yang perlu dicatat mesti direkodkan dan dinyatakan dalam bentuk wang. Anggapan pengukuran wang meningkatkan pemahaman mengenai keadaan kewangan perniagaan.

Kepentingan Andaian Perakaunan

  • Andaian ini sangat besar untuk bukan sahaja organisasi dan pengurusannya tetapi juga pembaca penyata kewangan. Ini membantu dalam mewujudkan kerangka yang kukuh untuk maklumat yang boleh dipercayai dan konsisten.
  • Ia meningkatkan kebolehpercayaan, pengesahan, dan objektiviti penyata kewangan. Tujuan andaian tersebut adalah untuk membolehkan pengguna penyata kewangan menilai dan mengesahkan kesahihan rekod kewangan organisasi dan menilai kesejahteraan ekonomi. Tidak dinafikan bahawa andaian ini membantu pembentukan kredibiliti.
  • Ia menawarkan struktur sistematik mengenai bagaimana transaksi perakaunan organisasi untuk tempoh kewangan tertentu mesti dicatat dan dilaporkan dalam penyata kewangan. Penganalisis dan pelabur yang berpotensi dan sedia ada dapat mengesahkan ketepatan, kebolehpercayaan, keaslian, dan perbandingan penyata kewangan untuk tempoh perakaunan yang berbeza dengan bantuan andaian perakaunan.
  • Pengguna penyata kewangan bahkan dapat membuat keputusan berkaitan pelaburan yang signifikan berdasarkan keaslian, kebolehpercayaan dan hasil kewangan yang digambarkan dalam penyata kewangan syarikat. Ini membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan yang diperlukan berdasarkan hasil penyata kewangan dan membantu meminimumkan atau menghilangkan kehadiran kemungkinan kesalahan dan penipuan yang sama.

Kebaikan

Manfaat andaian perakaunan diperoleh bukan hanya oleh syarikat dan pengurusannya tetapi juga oleh para pelabur. Faedah ini adalah seperti berikut-

  • Ini bermanfaat bagi semua jenis pelabur tanpa mengira hakikat sama ada mereka berpotensi atau ada. Pelabur dapat menilai keaslian penyata kewangan syarikat dan dengan sewajarnya menentukan pandangan yang benar dan adil terhadap kesejahteraan kewangan syarikat. Ini membolehkan para pelabur membuat keputusan berkaitan pelaburan penting berdasarkan pertimbangan mereka. Ini menyelamatkan diri daripada dimanipulasi oleh perwakilan palsu mengenai urus niaga dalam penyata kewangan syarikat.
  • Ini juga bermanfaat untuk pengurusan organisasi. Pengurusan entiti mengetahui kesejahteraan sebenarnya, dan berdasarkan hasil ini; yang pertama dapat membuat keputusan yang tepat dan memastikan yang terakhir akan lebih baik pada masa akan datang.
  • Ini membantu syarikat dalam mencapai tujuan dan objektif perniagaan jangka panjang dan jangka pendek mereka.

Kesimpulannya

  • Ini adalah asas untuk kesejahteraan organisasi. Andaian ini meletakkan asas bagaimana transaksi kewangan mesti dilaporkan dalam penyata kewangan dan menjadikannya wajib bagi syarikat untuk memastikan bahawa terdapat kepatuhan sepenuhnya terhadap semua syarat berkanun.
  • Ia menyoroti kebolehpercayaan, keaslian, dan kebolehpercayaan penyata kewangan organisasi. Ini bermanfaat bukan hanya untuk syarikat dan pengurusannya tetapi juga pembaca penyata kewangan.