Nisbah Operasi

Makna Nisbah Operasi

Operating Ratio merujuk kepada metrik yang digunakan oleh syarikat untuk menentukan seberapa cekap pengurusan syarikat dalam memastikan kos operasi tetap rendah dan pada masa yang sama menjana pendapatan atau penjualan, dengan membandingkan jumlah perbelanjaan operasi syarikat dengan jumlah penjualan bersihnya

Keseluruhan perbelanjaan operasi syarikat terdiri daripada dua komponen, terutamanya kos penjualan barang dan perbelanjaan operasi.

 • Perbelanjaan mengurus umumnya merangkumi kos perakaunan dan undang-undang, caj bank, kos penjualan dan pemasaran, kos bekalan pejabat, gaji dan upah, kos pembaikan dan penyelenggaraan, perbelanjaan R&D yang tidak bermodalkan.
 • Kos barang yang dijual merangkumi kos bahan langsung, sewa kilang, buruh langsung, kos pembaikan, dll.

Tafsiran Nisbah Operasi

Ia dicapai dengan membahagikan jumlah perbelanjaan operasi dan kos barang yang dijual dengan penjualan bersih.

Nisbah Operasi = (Perbelanjaan Operasi + Kos Barang Dijual) / Jualan Bersih.

Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan bahawa perbelanjaan lebih daripada kemampuan syarikat untuk menjana pendapatan yang mencukupi dan mungkin dianggap tidak cekap. Begitu juga, nisbah yang agak rendah akan dianggap pertanda baik kerana perbelanjaan syarikat lebih rendah daripada pendapatannya.

Contoh Nisbah Operasi

Mari kita kirakan nisbah operasi GE untuk tahun 2018. Perinciannya diberikan dalam gambar.

Anda boleh memuat turun Templat Nisbah Operasi Excel ini di sini - Templat Nisbah Operasi Excel

Sumber: Laporan Tahunan GE

Gunakan data berikut -

 • Kos barang yang dijual = Kos barang dan kos perkhidmatan (63116 + 29555) = 92671
 • Jumlah perbelanjaan operasi = Jualan, perbelanjaan umum dan pentadbiran (18111) + Kos dan perbelanjaan lain (464) = 18575
 • Jualan Bersih = 121615

Oleh itu, pengiraan dapat dilakukan seperti berikut -

Nisbah Operasi = (Perbelanjaan Operasi + Kos Barang Dijual) / Jualan Bersih

 • = (18575 + 92761) / 121615
 • = 0.914739

Kelebihan Nisbah Operasi

 • Metrik Kewangan untuk Menilai Perniagaan: Ia berfungsi sebagai fasilitator penting analisis nisbah dengan harus membandingkan perbelanjaan perniagaan dengan pendapatan dan dengan itu berfungsi sebagai alat penilaian kewangan yang diperlukan dalam memahami kesihatan syarikat.
 • Memudahkan Analisis Siri Masa: Dengan berfungsi sebagai metrik untuk mengukur kemampuan operasi syarikat, nisbah ini cenderung juga memudahkan analisis siri masa bagi jangka masa lebih masa syarikat yang sama. Dengan cara ini, seseorang dapat memahami jika syarikat bernasib lebih baik dalam metrik tertentu pada tahun-tahun sebelumnya, atau adakah ia berjaya dengan baik pada tahun semasa. Dengan cara ini, analisis siri masa syarikat dapat dilakukan dalam jangka masa.
 • Memudahkan Perbandingan Keratan Lintang: Metrik ini juga membantu dalam perbandingan antara syarikat dengan membantu melihat nisbah yang sama dari syarikat yang berbeza. Metrik juga dapat dibandingkan dengan penanda aras industri untuk mengukur dan memahami apakah prestasi sesuai dengan industri dan rakan sejawat dan untuk mengetahui apakah ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan prestasi.
 • Berfungsi sebagai Petunjuk untuk Menunjukkan Kecekapan Pengurusan: Dengan membandingkan perbelanjaan operasi syarikat dengan perolehan, seseorang dapat memahami apakah syarikat itu cekap dalam menguruskan perbelanjaannya. Nisbah yang lebih rendah adalah petanda yang baik, sedangkan nisbah yang meningkat cenderung bertindak sebagai isyarat merah kerana ia menunjukkan perbelanjaan meningkat dari masa ke masa, dan sangat penting untuk tetap mengikuti.

Kekurangan Nisbah Operasi

 • Tidak dapat dipertimbangkan dalam Pengasingan: Penting untuk diperhatikan bahawa hanya dengan melihat ukuran ini, seseorang tidak dapat menilai keseluruhan kesihatan perniagaan. Kita juga mesti melihat keuntungan, aktiviti, dan juga nisbah memanfaatkan untuk mengukur dan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai perniagaan.
 • Tidak Dapat Membandingkan dengan Industri lain : Satu kelemahan dari nisbah tersebut ialah tidak dapat membandingkan nisbah dengan firma yang menjalankan perniagaan di industri lain kerana itu mungkin bukan penanda aras yang sesuai. Seseorang harus melihat perniagaan yang serupa untuk memudahkan perbandingan dan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai perniagaan jika dilihat secara relatif.
 • Tidak Mempertimbangkan Hutang : Sebuah syarikat mungkin mempunyai sejumlah besar hutang, dan pembayaran faedah tersebut biasanya bukan merupakan sebahagian daripada perbelanjaan operasi perniagaan. Oleh itu, tidak akan banyak berguna jika (seseorang mengkaji nisbah ini secara terpisah). Seseorang memerlukan pandangan holistik dengan juga mempertimbangkan nisbah lain yang biasanya digunakan dalam analisis penyata kewangan.

Batasan

 • Memerlukan Penilaian Relatif: Seseorang memerlukan data perbandingan untuk mengukur dan memahami nisbah ini dan dengan itu menilai prestasi perniagaan, dengan melihat sumber data relatif lain kerana nisbah ini sendiri tidak dapat dikaji secara terpisah
 • Beberapa komponen tidak dipertimbangkan: Tidak perlu mempertimbangkan beberapa komponen seperti hutang, dan pembayaran faedah berikutnya tidak menjadi sebahagian dari pengangka sebagai sebahagian daripada perbelanjaan operasi. Oleh itu analisisnya cenderung cenderung ke tahap sedemikian.

Kesimpulannya

Nisbah operasi berfungsi sebagai metrik yang sangat baik dan membantu pihak pengurusan dan penganalisis memahami apakah syarikat itu cukup cekap dalam menguruskan semua perbelanjaannya berbanding dengan jumlah perolehan syarikat. Sama seperti analisis penyata kewangan dengan menggunakan nisbah lain, ukuran ini juga membantu dalam memahami siri masa dan analisis keratan rentas dengan membuat perbandingan syarikat dari masa ke masa dan juga berbanding dengan syarikat itu sendiri dan bahkan rakan sejawatnya.

Walaupun metrik ini kekurangan dari segi ruang lingkup sehingga tidak dapat dipelajari secara terpisah dan juga cenderung kehilangan komponen tertentu yang tidak dianggap sebagai pembayaran faedah atas hutang, penganalisis harus membuat catatan dan berhati-hati sama. Walau bagaimanapun, selama bertahun-tahun, metrik ini semestinya mempunyai pekerjaan terpuji kerana harus berfungsi sebagai contoh klasik untuk mengukur kecekapan pengurusan dengan memahami bagaimana ia menguruskan perbelanjaan melebihi itu jika penjualannya.