Amaun Boleh Dipulihkan

Apakah Jumlah yang Boleh Dipulihkan?

Jumlah aset yang boleh dipulihkan merujuk kepada nilai sekarang aliran tunai yang dijangkakan yang akan timbul daripada penjualan atau penggunaan aset dan dikira sebagai lebih besar daripada dua jumlah, iaitu, nilai saksama aset tersebut dikurangkan oleh kos penjualan yang berkaitan, dan nilai dalam penggunaan aset tersebut.

Penjelasan

Piawaian perakaunan menghendaki syarikat melaporkan keadaan dalam penyata kewangan di mana nilai dibawa aset lebih besar daripada jumlah yang boleh diperolehi. Selanjutnya, terdapat dalam Piawaian Perakaunan Antarabangsa 36 ("IAS 36"). Ia memperuntukkan kerugian penurunan nilai sekiranya nilai dibawa aset lebih banyak daripada jumlah yang boleh diperolehi. Nilai dibawa aset bermaksud nilai bukunya. Sebaliknya, jumlah aset yang dapat dipulihkan merujuk kepada jumlah aliran tunai maksimum yang diharapkan dapat diperoleh dari aset tersebut. Aliran tunai boleh timbul dengan menjual aset atau menggunakannya.

Formula Amaun Boleh Dipulihkan

Jumlah aset yang boleh diperolehi adalah lebih tinggi daripada dua jumlah berikut-

  • Nilai saksama ditolak kos penjualan (disingkat "FVLCTS")
  • Nilai dalam penggunaan

Seperti yang kita ketahui, pengiraannya bergantung pada FVLTS dan Nilai yang digunakan. Marilah kita memahami maksud kedua-dua istilah ini.

# 1 - Nilai Wajar Tolak Kos Dijual ("FVLCTS")

Ini merujuk kepada keuntungan ekonomi yang dijangka timbul akibat penjualan tersebut. Ia harus ditentukan dengan mengurangkan jangkaan kos penjualan aset dari nilai wajar aset tersebut. Adil bermaksud nilai di mana aset tersebut dapat dijual di pasaran. Kos penjualan aset yang dijangkakan bermaksud kos transaksi yang berkaitan dengan penjualan aset tersebut.

# 2 - Nilai dalam Penggunaan

Ini merujuk kepada nilai sekarang dari aliran tunai yang diharapkan yang akan timbul akibat penggunaan aset tersebut. Perkara yang sama dapat dikira dengan menentukan purata wajaran aliran tunai unjuran berdasarkan kebarangkalian aset yang dipertimbangkan. Purata wajaran aliran tunai yang mungkin akan dinyatakan pada nilai sekarang menggunakan kadar diskaun yang sesuai.

Contohnya

Sekarang, mari kita lihat contoh untuk pemahaman yang lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Amount Excel Boleh Dipulihkan ini di sini - Templat Amount Excel Boleh Dipulihkan

Untuk mesin, butirannya diberikan di bawah. Nilai pasaran mesin terbuka = ​​$ 62,000. Terdapat kebarangkalian 30% bahawa aliran tunai akan meningkat kepada jumlah $ 30,000 pada masa akan datang, dan terdapat kebarangkalian 70% bahawa aliran tunai akan dikenakan sejumlah $ 20,000 pada masa akan datang selama tiga tahun. Kadar diskaun yang sesuai adalah 10%.

Penyelesaian:

Nilai saksama akan -

  • Nilai saksama = $ 62,000

Pengiraan Nilai yang digunakan akan -

  • Nilai dalam Penggunaan = 20930 + 19090 + 17250 = 57270

Jumlah yang boleh diperolehi adalah -

Oleh itu, jumlah mesin yang boleh diperolehi adalah lebih tinggi daripada FVLCTS ($ 62,000) dan Nilai dalam Penggunaan ($ 5,7270). Oleh itu, jumlah yang boleh diperolehi menjadi FVLCTS, iaitu $ 62,000, menjadi lebih tinggi daripada dua jumlah tersebut.

Catatan: Sila rujuk templat excel yang diberikan di atas untuk pengiraan terperinci mengenai jumlah yang boleh diperolehi.

Amaun yang Boleh Dipulihkan berbanding Nilai Penyelamatan

  • Nilai simpanan aset merujuk kepada nilai sisa aset pada akhir hayat berguna aset tersebut. Ini adalah jangkaan pengurusan terhadap nilai aset tersebut akan dijual pada akhir hayat berguna aset tersebut. Ia juga dikenali sebagai nilai sekerap. Nilai penyelamatan berguna dalam pengiraan susutnilai aset dan juga dalam mempertimbangkan daya maju pembelian aset tersebut. Ini kerana nilai penyelamatan yang lebih tinggi secara efektif akan mengurangkan kos keseluruhan aset, kerana aset tersebut dapat dijual pada nilai simpanan pada akhir hayat berguna aset tersebut.
  • Sebaliknya, jumlah yang boleh diperolehi adalah aliran tunai maksimum yang diharapkan dapat diperoleh dari aset tersebut, sama ada dengan penjualannya atau dengan penggunaan biasa dan dikira sebagai nilai wajar dan nilai penggunaan aset yang lebih tinggi . Ia berguna dalam menentukan kerugian penurunan nilai, jika ada, dengan membandingkannya dengan nilai dibawa aset.