Belanjawan Overhed

Makna Anggaran Overhead

Overhead Budget disediakan untuk meramalkan dan menyajikan semua biaya yang diharapkan mengenai pembuatan barang yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya. Ini tidak termasuk bahan langsung dan kos buruh langsung dan maklumat yang menjadi sebahagian daripada kos barang yang dijual dalam anggaran induk.

Komponen Anggaran Overhead Pembuatan

Berikut adalah komponen belanjawan overhed

# 1 - Kos Pekerja

Kos pekerja merujuk kepada jumlah yang dibayar kepada pekerja untuk kerja yang dilakukan oleh mereka. Belanjawan overhed mempertimbangkan kos yang dijangkakan oleh syarikat yang akan ditanggung oleh pekerjanya pada tahun berikutnya seperti gaji dll.

# 2 - Perbelanjaan Insurans

Perbelanjaan insurans adalah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk menginsuranskan pelbagai perkara dan perlu membuat pembayaran premiumnya secara berkala. Oleh itu, kos yang dijangkakan oleh syarikat bahawa ia akan dikenakan premium insurans pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhed.

# 3 - Perbelanjaan Sewa

Harta yang digunakan untuk pengeluaran biasanya diambil sewaan oleh syarikat sehingga sewa ini harus dibayar, yang menjadi sebahagian daripada overhead syarikat. Oleh itu, kos yang dijangkakan oleh syarikat yang akan dikenakan untuk membayar sewa pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

# 4 - Susut nilai

Susut nilai merujuk kepada pengurangan nilai aset tetap kerana kerosakan biasa, perubahan teknologi, dan lain-lain, yang dicaj sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan syarikat. Oleh itu, kos susut nilai yang dijangkakan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

# 5 - Pengangkutan

Pengangkutan merujuk kepada caj yang dibayar oleh syarikat untuk mengangkut barang dengan menggunakan alat pengangkutan apa pun. Ini adalah salah satu perbelanjaan penting yang harus ditanggung oleh banyak syarikat, dan kos pengangkutan tersebut, yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

# 6 - Perbelanjaan Utiliti

Beban Utiliti merujuk kepada kos yang ditanggung oleh syarikat untuk memanfaatkan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh syarikat utiliti awam dan merangkumi kemudahan seperti kemudahan telefon, air, pembetung, elektrik, gas, dan lain-lain. Kos ini penting untuk operasi perniagaan dan semua kos ini yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

# 7 - Kos Penyelenggaraan

Kos Penyelenggaraan merujuk kepada kos yang ditanggung oleh syarikat untuk menjaga barang-barang dalam keadaan baik. Kos ini mustahak untuk operasi perniagaan dan semua kos ini yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

# 8 - Cukai

Cukai merujuk kepada caj kewangan wajib yang dikenakan oleh pemerintah negara itu kepada individu dan organisasi yang bekerja di sana. Syarikat harus membayar perbelanjaan ini secara wajib dan dengan demikian dianggap sebagai perbelanjaan overhed syarikat. Semua kos ini yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya dianggap sebagai overhead dan akan ditunjukkan dalam anggaran overhead.

Selain daripada kos ini, semua kos yang diharapkan berkaitan dengan pembuatan barang yang diharapkan syarikat akan ditanggung pada tahun berikutnya kecuali kos bahan langsung dan kos tenaga kerja langsung akan dipertimbangkan ketika menyiapkan anggaran overhed.

Contoh Belanjawan Overhead Pembuatan

XYZ ltd mengeluarkan produk yang berbeza dan membuat ramalan yang berkaitan dengan perbelanjaan overhed untuk tahun yang akan datang, yang berakhir pada bulan Disember 2020. Ia meramalkan bahawa kos pekerja pada tahun berikutnya adalah $ 10,000 pada suku pertama, $ 12,000 pada suku 2, $ 12,000 pada suku 3, dan $ 14,000 pada suku 4. Perbelanjaan insurans, perbelanjaan sewa, dan perbelanjaan susut nilai dijangka tetap tetap untuk keempat-empat suku masing-masing $ 6,000, $ 9,000, dan $ 10,000 per suku.

Perbelanjaan utiliti yang diramalkan untuk tahun depan adalah $ 5,000 pada suku pertama, $ 7,000 pada suku kedua, $ 6,000 pada suku ketiga dan $ 7,000 pada suku ke-4 dan perbelanjaan cukai pendapatan yang diramalkan untuk tahun depan adalah $ 3,000 pada suku 1, $ 3,000 pada suku 2, $ 4,000 pada suku ketiga dan $ 4,000 pada suku ke-4

Sediakan Anggaran Overhead yang diperlukan syarikat XYZ ltd untuk tahun akan datang yang berakhir pada Disember 2020.

Penyelesaian

Berikut adalah anggaran Overhead XYZ ltd untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2020.

Kelebihan

Oleh itu, dalam contoh di atas, anggaran Overhead yang disiapkan menunjukkan pengiraan mengenai pelbagai perbelanjaan yang diramalkan oleh syarikat.

Kelebihan yang berbeza berkaitan dengan Anggaran Overhead adalah seperti berikut:

  • Dengan anggaran, pekerja mengetahui had perbelanjaan yang dapat mereka lakukan untuk aktiviti tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga dapat mengawal perbelanjaan perniagaan dan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pihak pengurusan untuk perniagaan tersebut.
  • Ia membantu memperuntukkan sumber perniagaan ke dalam pelbagai barang dan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan.

Kekurangan

Kelemahan yang berkaitan dengan Anggaran Overhead adalah seperti berikut:

  • Penyediaan anggaran Overhead adalah proses yang memakan masa yang memerlukan masa pengurusan dan usaha
  • Ini berdasarkan penilaian pengurusan dan anggaran, jadi ramalan overhed dan perbelanjaan yang efektif dan tepat umumnya tidak mungkin berlaku dalam senario hari ini dan pasaran yang kompetitif dan kadang-kadang tidak dapat diramalkan ini.

Perkara Penting

Perkara penting yang berkaitan dengan Anggaran Overhead adalah seperti berikut:

  • Perniagaan yang beroperasi sejak bertahun-tahun dapat disiapkan Anggaran overhead dengan berkesan dan tepat kemudian baru sebagai perniagaan baru hanya dapat menyiapkan anggaran menggunakan strategi ramalan Overhead dan tidak dengan mengikuti trend masa lalu.
  • Penyediaan anggaran Overhead dalam perniagaan kecil lebih membebankan.

Kesimpulannya

Oleh itu, anggaran Overhead meramalkan perbelanjaan Overhead perniagaan, memberikan sasaran yang diperlukan kepada pekerja yang berkaitan dengan perbelanjaan. Dengan anggaran, pekerja mengetahui had perbelanjaan yang dapat mereka lakukan untuk aktiviti tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga dapat mengawal perbelanjaan perniagaan dan mendapatkan hasil yang diinginkan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan untuk perniagaan tersebut.