Insurans Risiko

Apa itu Insurans Risiko?

Insurans risiko merujuk kepada risiko atau kemungkinan berlakunya sesuatu yang berbahaya atau tidak dijangka yang mungkin merangkumi kehilangan atau kerosakan aset berharga orang itu atau kecederaan atau kematian orang di mana penanggung insurans menilai risiko ini dan berdasarkan mana, buat premium yang perlu dibayar oleh pemegang polisi.

Penjelasan

  • Insurans Risiko melibatkan penilaian harga yang harus dibayar kepada pemegang polisi Insurans yang telah mengalami kerugian yang ditanggung oleh mereka yang dilindungi oleh polisi. Ia melibatkan pelbagai jenis risiko seperti kecurian, kehilangan atau kerosakan harta benda atau juga melibatkan seseorang yang cedera; ada kemungkinan sesuatu yang tidak dijangka atau berbahaya boleh terjadi pada bila-bila masa.
  • Ini berkembang dalam menghitung pembayaran nilai kewangan untuk kerosakan yang mungkin berlaku pada harta benda atau barang yang diinsuranskan yang mungkin hilang, cedera atau musnah secara tidak sengaja atau sering berlaku. Ini juga menyatakan berapa biaya untuk mengganti atau memperbaiki barang yang diinsuranskan untuk menampung kerugian yang dialami oleh pemegang polisi sekiranya terjadi kerosakan tersebut. Penanggung mesti mengira tuntutan dan menilai risikonya.

Jenis-Jenis

Berikut adalah pelbagai jenis risiko dalam insurans:

# 1 - Risiko Tulen

  • Risiko murni merujuk kepada situasi di mana sudah pasti bahawa hasilnya akan menyebabkan kehilangan orang itu sahaja atau maksimum ia boleh menyebabkan situasi pulang modal kepada orang itu, tetapi tidak pernah dapat menimbulkan keuntungan bagi orang tersebut. Contoh risiko murni merangkumi kemungkinan kerosakan rumah disebabkan oleh sebarang bencana alam.
  • Sekiranya berlaku bencana alam maka ia akan merosakkan rumah orang itu dan barang-barang rumahnya atau tidak akan memberi kesan kepada barang rumah dan rumah tangga orang tersebut tetapi bencana alam ini tidak akan memberi keuntungan atau keuntungan kepada orang tersebut. Jadi, ini akan berada di bawah risiko murni dan risiko ini tidak dapat diinsuranskan.

# 2 - Risiko Spekulatif

  • Risiko spekulatif merujuk kepada keadaan di mana arah hasilnya tidak pasti, ia boleh menyebabkan situasi kerugian, keuntungan atau impak bagi orang tersebut. Risiko ini secara amnya tidak dapat diinsuranskan. Contoh risiko spekulatif termasuk pembelian saham syarikat oleh seseorang.
  • Sekarang, harga saham boleh bergerak ke arah mana pun dan seseorang boleh membuat kerugian, untung atau tidak rugi tanpa keuntungan pada masa penjualan saham tersebut. Jadi, ini akan berada di bawah risiko Spekulatif.

# 3 - Risiko Kewangan

Risiko kewangan merujuk kepada risiko di mana hasil dari peristiwa tersebut dapat diukur dari segi wang iaitu, kerugian yang mungkin berlaku disebabkan risiko dapat diukur oleh orang yang bersangkutan dalam nilai wang. Contoh risiko kewangan termasuk kerugian barang di gudang syarikat akibat kebakaran. Risiko ini boleh diinsuranskan dan secara amnya merupakan subjek utama insurans.

# 4 - Risiko Bukan Kewangan

Risiko Bukan Kewangan merujuk kepada risiko di mana hasil dari peristiwa tersebut tidak dapat diukur dari segi wang, iaitu, kerugian yang dapat terjadi akibat risiko tersebut tidak dapat diukur oleh orang yang bersangkutan dalam nilai wang. Contoh risiko bukan kewangan merangkumi risiko pemilihan jenama yang buruk semasa membeli telefon bimbit. Risiko ini tidak dapat diatasi kerana tidak dapat diukur.

# 5 - Risiko Khusus

Risiko khusus merujuk kepada risiko yang timbul terutamanya kerana tindakan atau campur tangan individu atau kumpulan beberapa individu. Oleh itu, asal-usul risiko tertentu mengikut tahap individu dan kesan yang sama dirasakan pada tahap setempat. Contoh risiko tertentu termasuk kemalangan di dalam bas. Risiko ini boleh diinsuranskan dan secara amnya merupakan subjek utama insurans.

# 6 - Risiko Fundamental

Risiko asas merujuk kepada risiko yang timbul disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak berada di bawah kawalan seseorang. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa risiko mendasar adalah tidak penting dari asalnya dan juga akibatnya. Kesan daripada risiko ini pada dasarnya adalah pada kumpulan iaitu mempengaruhi populasi yang besar. Contoh risiko mendasar merangkumi risiko pada kumpulan oleh peristiwa seperti malapetaka semula jadi, kelembapan ekonomi, dan lain-lain. Risiko ini dapat diinsuranskan.

# 7 - Risiko Statik

Risiko statik merujuk kepada risiko yang tetap berterusan sepanjang jangka masa dan umumnya tidak dipengaruhi oleh persekitaran perniagaan. Risiko ini berpunca dari kesilapan manusia atau tindakan alam. Contoh risiko statik termasuk penggelapan dana dalam syarikat oleh salah seorang pekerjanya. Mereka biasanya mudah diinsuranskan kerana mudah diukur.

# 8 - Risiko Dinamik

Risiko dinamik merujuk kepada risiko yang timbul apabila terdapat perubahan dalam ekonomi. Risiko ini pada amnya tidak mudah diramalkan. Perubahan ini mungkin membawa kerugian kewangan kepada anggota ekonomi. Contoh risiko dinamik merangkumi perubahan dalam pendapatan orang dalam ekonomi, selera, dan pilihan mereka, dan lain-lain. Mereka umumnya tidak mudah diinsuranskan.

Konsep Insurans Risiko

Istilah risiko dalam Insurans mengatakan bahawa bagaimana penanggung insurans menilai risiko mereka dalam mengeluarkan polisi insurans kepada pemegang polisi atas kerugian yang mungkin berlaku akibat kerugian, kecurian, atau kerosakan harta benda atau bahkan seseorang cedera. Konsep ini juga mengatakan jenis risiko tersebut terlibat dalam penerbitan Insurans. Ia juga membantu syarikat insurans menilai risiko dan mengira tuntutan yang boleh dibayar pada masa akan datang pada bila-bila masa sekiranya kerosakan atau kerugian berlaku.

Kesimpulannya

Oleh itu insurans risiko atau risiko dalam insurans adalah kemungkinan kejadian yang tidak dijangka berlaku yang boleh menyebabkan kerugian kepada orang atau harta benda tersebut. Sebilangan besar risiko pada masa ini dapat diinsuranskan oleh syarikat insurans. Syarikat-syarikat ini mengira kebarangkalian kejadian dan kesannya dan kemudian mengira premium dengan sewajarnya.