Monopoli vs Oligopoli

Pasaran monopoli didominasi oleh penjual tunggal dan dia memiliki kekuatan tertinggi untuk mengawal harga dan keputusan pasaran dan dalam jenis pasar ini, pelanggan juga mempunyai pilihan yang terhad sedangkan, di pasar oligopoli, terdapat banyak penjual dan ada banyak dan tidak pernah -menyandingkan persaingan antara mereka kerana menonjol antara yang lain dalam yang sama.

Perbezaan Antara Monopoli dan Oligopoli

  • Monopoli adalah pasar di mana terdapat satu penjual barang atau perkhidmatan dan dia adalah satu-satunya penentu harga di pasaran. Penjual adalah satu-satunya penyedia barang atau perkhidmatan di pasaran tersebut. Penjual mempunyai kuasa untuk mempengaruhi harga barang dan terdapat banyak pembeli di pasaran barang tersebut.
  • Oligopoli, sebaliknya, dapat didefinisikan sebagai struktur pasaran di mana terdapat sedikit penjual di pasaran lebih dari satu dan mungkin kurang dari sepuluh produk penjualan dari kategori yang sama dengan tidak banyak perbezaan. Pembezaan hanya berkaitan dengan pembuatan produk atau pembungkusan produk. Dalam jenis pasaran ini, terdapat persaingan yang sengit di antara para pemain dan pembeli mempunyai pilihan untuk memilih alternatif produk yang serupa di antara yang ada di pasaran.

Monopoli vs Oligopoly Infographic

Perbezaan Utama Antara Monopoli dan Oligopoli

  • Dalam monopoli terdapat satu penjual barang di pasaran dan di oligopoli, terdapat sedikit penjual di pasaran
  • Dalam monopoli, tidak ada persaingan di antara penjual kerana mereka hanya satu di pasaran sedangkan di oligopoli terdapat sedikit penjual di pasaran dan ini adalah persaingan yang sengit atau takut di antara penjual
  • Dalam oligopoli, pelanggan mempunyai pelbagai pilihan di antara produk dan terutama didorong oleh harga, selera pelanggan, dan preferensi, dan kesetiaan jenama sedangkan dalam monopoli pelanggan tidak mempunyai pilihan atau alternatif untuk memilih barang.
  • Dalam oligopoli, kurva permintaan pasar disebut kurva permintaan kinked sedangkan dalam monopoli kurva permintaan menurun.

  • Dalam jangka masa panjang dalam struktur pasaran oligopoli, penjual akhirnya membuat keuntungan normal dalam industri kerana sebarang perubahan harga akan diimbangi oleh penurunan harga syarikat saingan berikutnya. Manakala, dalam jangka masa monopoli ada kemungkinan penjual dapat memperoleh keuntungan yang tidak normal
  • Harga yang ditetapkan oleh monopoli umumnya dikendalikan atau dipantau oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pelanggan, misalnya, elektrik adalah contoh pasar monopoli di mana hanya satu pengeluar barang. Sebaliknya, oligopoli didorong oleh pemain swasta di pasaran. Sebagai contoh, jenama ubat gigi mempunyai banyak pengganti yang berkait rapat yang merupakan contoh pasaran oligopoli.

Jadual Perbandingan

MonopoliOligopoli
Struktur pasaran di mana pasaran dikuasai oleh satu penjual barang dan perkhidmatanStruktur pasaran di mana terdapat banyak penjual di pasar yang menjual barang pengganti yang dekat. Pasar umumnya dikuasai oleh industri besar
Harga dikendalikan oleh penjual kerana tidak ada persaingan di pasaranHarga ditentukan oleh persaingan di pasaran sedangkan harganya ditentukan dengan mengingat tindakan firma pesaing
Dalam struktur pasar ini adalah penghalang yang tinggi untuk masuk dan keluar di pasaran kerana industri ini umumnya padat modal dan sukar untuk masuk. Terdapat juga sekatan institusi atau undang-undang ekonomi dari jenis industri iniDalam struktur pasaran ini, halangan masuk umumnya tinggi kerana skala ekonomi dalam industri
Firma adalah pembuat hargaFirma adalah pengambil harga
Keluk Permintaan KinkedKeluk permintaan yang merosot ke bawah
Elektrik, Keretapi, berlian air adalah contoh pasaran monopoli.FMCG, automobil adalah contoh industri oligopoli
Tidak ada persaingan kerana terdapat satu penjual barangPersaingan sengit atau tinggi wujud di kalangan penjual