Mengawal Minat

Apa itu Mengawal Minat?

Mengawal Kepentingan dalam syarikat adalah apabila pemegang saham tunggal atau sekumpulan pemegang saham yang bertindak secara kolektif memiliki sebahagian besar saham yang mengundi (lebih daripada 50%) syarikat.

Andaikan seseorang atau kumpulan orang yang memiliki kurang daripada 50% hak milik dalam syarikat masih boleh memiliki kepentingan kawalan sekiranya sebahagian besar saham mengundi ada bersama orang itu atau kumpulan orang tersebut. Ia berlaku kerana, dalam banyak kes, saham tidak membawa hak suara dalam mesyuarat pemegang saham.

Contohnya

X memegang 5,100 saham dalam syarikat XYZ Ltd. Jumlah saham tertunggak syarikat XYZ Ltd. di pasaran ialah $ 10,000. Adakah Mr. X mempunyai kepentingan mengawal syarikat XYZ atau tidak? Semua saham mempunyai suara yang sama.

Penyelesaian:

Dalam kes ini, peratusan pegangan Mr. X dalam syarikat XYZ dikira seperti di bawah:

Peratusan Pegangan = Saham Mr. X / Jumlah saham tertunggak Syarikat XYZ Ltd;

 • Peratusan Pegangan = 5,100 / 10,000 * 100
 • Peratusan Pegangan = 51%

Oleh kerana Mr. X memegang sekurang-kurangnya 50% saham suara syarikat XYZ Ltd. ditambah satu, maka Mr. X mempunyai kepentingan mengawal syarikat tersebut;

Contoh Dunia Sebenar

Michael Dell terpaksa meninggalkan jawatan CEO dalam syarikat teknologi Dell. Walau bagaimanapun, Michael Dell kemudian dapat membeli saham majoriti dalam teknologi dell syarikat dengan bantuan kumpulan pelabur. Setelah menguasai syarikat itu kembali, dell membuat keputusan untuk memantapkan kedudukannya di syarikat itu. Ini adalah salah satu contoh klasik kepentingan pengendalian oleh Michael Dell dalam syarikat teknologi Dell.

Kelebihan

 • Pemegang saham atau kumpulan pemegang saham yang mempunyai kawalan majoriti dalam syarikat mempunyai kuasa besar untuk memveto atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh anggota dewan yang ada ketika mereka memerintahkan majoriti suara syarikat. Ini juga memberikan pemilikan proses pengambilan keputusan operasi dan strategik.
 • Apabila syarikat menjana keuntungan, maka pemegang saham yang mengawal menikmati bahagian ganjaran terbesar. Ganjaran tersebut merangkumi dividen, pendapatan tertahan, pembahagian saham, atau mana-mana hasil yang diterima dengan menjual syarikat kepada entiti lain.
 • Apabila terdapat pemegang saham pengendali dalam syarikat, pengurusan syarikat berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan kerana pemegang saham yang mengawal selalu mengawasi pengurusan dan menyekat sebarang salah urus, yang boleh mempengaruhi pelaburan mereka secara negatif di syarikat.
 • Apabila terdapat kepentingan mayoritas di mana-mana syarikat, maka ia menjamin keahlian dalam lembaga pengarah syarikat. Adalah lumrah bagi orang yang mempunyai kepentingan mengawal untuk menjadi ketua lembaga pengarah syarikat.

Kekurangan

 • Sekiranya syarikat menghadapi masa yang tidak baik, pemegang saham atau kumpulan pemegang saham yang mempunyai kawalan majoriti paling banyak terpengaruh kerana ukuran pelaburan mereka di syarikat sangat besar berbanding dengan yang lain.
 • Kadang-kadang menjadi berbahaya bagi pemegang saham minoriti kerana pemegang saham atau kumpulan pemegang saham yang mempunyai kawalan majoriti menggunakan kedudukan mereka kadang-kadang untuk memaksa pemegang saham minoriti keluar dari syarikat.
 • Pemegang saham yang mempunyai kepentingan mengendalikan syarikat mempunyai ketakutan dari pengarah yang berpikiran bebas kehilangan kawalan mereka dalam organisasi, jadi mereka meninggalkan sedikit ruang untuk mereka.
 • Kelemahan yang ketara berlaku sekiranya berlaku konflik kepentingan antara kumpulan pengendali dan pemegang saham lain.

Titik Penting Mengawal Minat

 • Pemegang saham atau kumpulan pemegang saham yang mempunyai kepentingan atau kawalan majoriti dalam syarikat mempunyai kuasa untuk memveto atau membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh ahli lembaga pengarah yang ada. Ini juga memberikan pemilikan proses pengambilan keputusan operasi dan strategik.
 • Pemegang saham yang mengawal adalah pemegang amanah syarikat dan pemegang saham minoriti syarikat. Oleh itu, mereka mesti berusaha melindungi hak pemegang saham.
 • Ia lebih jelas bagi syarikat yang diperdagangkan secara terbuka. Di sini sebilangan besar atau sekumpulan individu sekiranya syarikat milik awam memiliki stok yang mencukupi untuk memberikan sumbangan yang bermakna dalam membuat keputusan syarikat. Mereka juga boleh melobi kerusi pengarah.

Kesimpulannya

Apabila seseorang atau sekumpulan orang mempunyai sekurang-kurangnya 50% saham hak milik syarikat ditambah satu, maka mereka mempunyai kepentingan mengawal syarikat. Kadang-kadang mereka menjadi berbahaya bagi pemegang saham minoriti kerana pemegang saham kawalan yang mempunyai kawalan majoriti menggunakan kedudukan mereka kadang-kadang untuk memaksa pemegang saham minoriti keluar dari syarikat.