Sekuriti Boleh Tukar

Apa itu Sekuriti Boleh Tukar?

Sekuriti yang boleh ditukar adalah sekuriti atau pelaburan (saham pilihan atau bon boleh tukar) yang sangat mudah ditukar menjadi bentuk yang berbeza seperti saham saham biasa entiti dan ini biasanya dikeluarkan oleh entiti untuk tujuan mengumpulkan wang dan dalam kebanyakan kes, entiti mempunyai semua hak untuk menentukan bila sebenarnya penukaran itu berlaku.

Jenis dan Komponen Sekuriti Boleh Tukar

Pelbagai jenis sekuriti boleh tukar

# 1 - Bon Boleh Tukar

Bon yang boleh ditukar adalah bon yang ditukar menjadi jumlah saham tetap syarikat penerbit biasanya pada masa matangnya. Oleh itu, bon sedemikian mempunyai ciri ekuiti dan juga hutang.

# 2 - Saham Pilihan Boleh Tukar

Saham pilihan adalah jenis saham biasa yang mendapat keutamaan daripada pemegang saham ekuiti dan saham keutamaan boleh tukar adalah saham yang dibayar dividen pada harga tetap atau peratusan dan yang mendapat keutamaan daripada saham ekuiti biasa pada masa pembubaran. Mereka boleh ditukar secara semula jadi dalam arti bahawa saham keutamaan dapat ditukar menjadi saham ekuiti biasa mengikut terma dan perjanjian dan sifat instrumen yang dikeluarkan oleh syarikat.

Pengiraan Sekuriti Boleh Tukar dengan Contoh

Mari kita lihat beberapa contoh keselamatan boleh tukar yang mudah dan maju untuk memahaminya dengan lebih baik.

Contoh 1

Syarikat XYZ terlibat dalam industri perkhidmatan dan mempunyai bon nilai nominal $ 1,000 yang boleh ditukar menjadi saham biasa. Ia mempunyai kadar kupon 5% yang dibayar setiap tahun. Prospektus bon menentukan nisbah penukaran 30. Berapa banyak saham yang akan diperolehi oleh pemegang saham sekiranya dia melabur $ 1,000 di syarikat itu?

Penyelesaian:

Nisbah penukaran diberikan dalam masalah iaitu 30 yang bermaksud bahawa pelabur akan mendapat saham bernilai 30% dalam bahagian pegangan bonnya.

Jadi masalahnya dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut:

Nilai saham biasa yang akan diperoleh pelabur = $ 1,000 / 30 = $ 33.34

Contoh 2

Syarikat Dilip Buildcon bergerak dalam industri pembinaan dan mempunyai kehadiran yang semakin meningkat di pasaran timur tengah dan Afrika utara. Syarikat ini mempunyai bon nilai nominal $ 3,000 yang boleh ditukar menjadi saham biasa. Ia mempunyai kadar kupon 5% yang dibayar setiap tahun. Prospektus bon menentukan nisbah penukaran 50. Berapa banyak saham yang akan diperolehi oleh pemegang saham sekiranya dia melabur $ 3,000 di syarikat itu?

Penyelesaian:

Nisbah penukaran diberikan dalam masalah iaitu 30 yang bermaksud bahawa pelabur akan mendapat saham bernilai 50% dalam bahagian pegangan bonnya.

Jadi masalahnya dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut:

Nilai saham biasa yang akan diperoleh oleh pelabur = $ 3,000 / 50 = $ 1,500

Kelebihan

  • Ini memberi kelebihan kepada pelabur yang mengubah risiko keselamatan dari satu instrumen ke instrumen yang lain. Contohnya, jika pelabur mempunyai bon dan ia boleh ditukar menjadi keselamatan ekuiti, maka pelabur berada pada kedudukan yang lebih baik untuk memperoleh pulangan pelaburannya.
  • Ia juga memberikan pilihan yang fleksibel untuk pembayaran faedah yang lebih rendah sekiranya dapat ditukar menjadi saham biasa dan mempunyai jangka masa jatuh tempo yang lebih rendah.
  • Kelebihan cukai juga terdapat dalam hal sekuriti boleh tukar.

Kekurangan

  • Satu kelemahan adalah bahawa pembiayaan dengan sekuriti boleh tukar mempunyai risiko mencairkan bukan sahaja EPS saham biasa syarikat tetapi juga kawalan syarikat. Oleh itu jurubank pelaburan yang menjalankan masalah ini menghadapi kesukaran untuk mengumpulkan wang dari bank untuk syarikat tersebut.
  • Penukaran sekuriti menjadi ekuiti bersama juga mempunyai risiko hak mengundi kerana ia menyebabkan pencairan hak suara di kalangan sekumpulan pemegang saham yang lebih besar yang seterusnya mengakibatkan hilangnya hak milik pengasas syarikat.

Kesimpulannya

Sekuriti Boleh Tukar adalah instrumen kewangan yang boleh ditukar menjadi sekuriti berbeza yang mempunyai sifat atau kerja yang berbeza atau syarat penebusan yang berbeza. Pada asasnya, ia mengambil bentuk jenis keselamatan yang berbeza setelah tempoh penukaran berakhir. Syarat dan kewajiban kedua-dua pihak iaitu pemegang saham dan syarikat diubah setelah sekuriti ditukar menjadi instrumen kewangan yang berbeza.

Terdapat kebaikan dan keburukan terhadap penggunaan keselamatan yang boleh ditukar untuk pembiayaan; pelabur harus mempertimbangkan apa masalahnya dari sudut korporat sebelum membeli dan mereka juga harus mempertimbangkan keadaan kewangan syarikat sebelum mencari langganan keselamatan yang boleh ditukar. Pelabur harus mengkaji prospektus bon secara menyeluruh sebelum melabur.