Penggabungan vs Perolehan

Perbezaan Antara Penggabungan dan Perolehan

Penggabungan merujuk kepada penyatuan dua atau lebih entiti perniagaan untuk membentuk satu entiti gabungan tunggal dengan struktur pengurusan, pemilikan dan nama baru yang memanfaatkan kelebihan dan sinergi persaingannya sedangkan pemerolehan adalah kes di mana satu entiti yang kuat dari segi kewangan mengambil alih atau memperoleh perniagaan yang kurang kukuh dari segi kewangan entiti dengan memperoleh semua saham atau saham yang mempunyai nilai lebih daripada 50% daripada nilai keseluruhan sahamnya.

Kedua-duanya adalah strategi korporat yang bertujuan meningkatkan kemampuan syarikat sekarang. Kadang-kadang kedua-dua istilah tersebut disalahpahami sebagai hanya bersebelahan dengan dua atau lebih syarikat, tetapi kedua-dua istilah ini agak berbeza.

  • Penggabungan adalah proses di mana dua atau lebih syarikat mengambil keputusan strategik untuk bersatu dan bergabung bersama sebagai satu syarikat dengan nama baru. Penggabungan membantu syarikat untuk berkongsi maklumat, teknologi, sumber dan lain-lain sehingga meningkatkan kekuatan keseluruhan syarikat. Penggabungan ini juga membantu mengurangkan kelemahan dan memperoleh daya saing di pasaran. Penggabungan selalu berlaku secara mesra kerana maklumat telah disampaikan kepada pengarah, pekerja dan lain-lain dan perancangan yang tepat dilakukan mengenai penstrukturan syarikat baru.
  • Pemerolehan adalah proses di mana satu syarikat memperoleh syarikat lain. Syarikat yang kuat dari segi kewangan memperoleh lebih daripada 50% saham untuk mengambil alih syarikat lain. Pengambilalihan itu tidak selalu berlaku secara mesra. Ini boleh menjadi langkah paksa oleh syarikat untuk memperoleh syarikat lain dengan pelbagai alasan seperti memperoleh pasaran baru atau mendapatkan pelanggan baru atau mengurangkan persaingan dll. Tetapi pemerolehan juga boleh berlaku apabila satu syarikat memutuskan untuk diambil alih oleh syarikat lain tanpa permusuhan. Dalam pemerolehan, peralihan tidak selalu lancar kerana syarikat yang mengambil alih akan memaksakan semua keputusan mengenai kepegawaian, struktur, sumber daya, dan lain-lain dan dengan demikian mewujudkan suasana tidak selesa kepada syarikat yang diambil alih dan kepada pekerjanya.

Penggabungan vs Infografis Perolehan

Perbezaan Utama

  • Salah satu perbezaan utama ialah penggabungan adalah proses di mana dua atau lebih syarikat bersetuju untuk bersatu dan membentuk syarikat baru, pemerolehan adalah proses di mana syarikat yang kuat dari segi kewangan mengambil alih syarikat yang kurang kuat dengan membeli lebih daripada 50% sahamnya.
  • Penggabungan adalah keputusan strategik yang telah dilakukan setelah perbincangan dan perancangan yang teliti antara syarikat yang akan digabungkan. Oleh itu, terdapat lebih sedikit peluang suasana huru-hara setelah bergabung. Pengambilalihan ini juga merupakan keputusan yang strategik tetapi dalam kebanyakan kes, keputusan tersebut tidak bersifat bersama dan oleh itu terdapat banyak permusuhan dan kekacauan setelah pemerolehan dibuat.
  • Syarikat yang digabungkan biasanya menganggap satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama dan oleh itu mereka saling membantu untuk mewujudkan sinergi. Sekiranya berlaku pengambilalihan, syarikat yang mengambil alih memaksakan kehendaknya kepada syarikat yang diambil alih dan syarikat yang diambil alih dilucutkan kebebasan dan pengambilan keputusannya dan perbezaan kuasa antara syarikat yang diambil alih dan yang memperoleh adalah besar.
  • Oleh kerana penggabungan itu memerlukan syarikat yang baru dibentuk, ia memerlukan banyak formaliti dan prosedur yang harus diikuti. Pengambilalihan itu tidak mempunyai banyak formaliti undang-undang dan dokumen yang harus diisi berbanding dengan penggabungan.

Penggabungan vs Perolehan - Jadual Perbandingan

Asas perbandinganPenggabunganPerolehan
DefinisiPenggabungan adalah proses di mana lebih daripada satu syarikat tampil untuk berfungsi sebagai satu.Pengambilalihan adalah proses di mana satu syarikat menguasai syarikat lain.
SyaratDianggap ramah dan terancang.Dianggap bermusuhan dan kadang-kadang sukarela (tidak selalu)
TajukNama baru diberikan.Syarikat yang diambil alih itu berada di bawah nama syarikat pemerolehan.
SenarioDua atau lebih syarikat yang menganggap satu sama lain dengan syarat yang sama biasanya bergabung.Memperoleh syarikat selalu lebih besar daripada syarikat yang diambil alih.
KuasaPerbezaan kuasa hampir tiada antara dua syarikat.Syarikat pemerolehan dapat menentukan syarat.
StokPenggabungan menyebabkan stok baru dikeluarkan.Dalam pemerolehan, tidak ada saham baru yang dikeluarkan.
ContohnyaPenggabungan Glaxo Wellcome dan SmithKline Beecham ke GlaxoSmithKlinePemerolehan Tata Motors Jaguar Land Rover

Kesimpulannya

Apabila kita membandingkan penggabungan dan pengambilalihan, kita mungkin membuat keputusan bahawa penggabungan selalu lebih baik daripada pengambilalihan. Tetapi seperti bagaimana setiap duit syiling mempunyai dua sisi, kedua-duanya mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Syarikat mengambil keputusan berdasarkan keadaan mereka berada dan perbincangan yang dihasilkan dari mereka dengan syarikat lain. Oleh itu, adalah wajar bagi syarikat untuk menganalisis keadaan di mana mereka berada dengan teliti dan mengambil keputusan strategik yang lebih sesuai dengan senario dan tuntutan.