Bon Kupon Sifar

Apakah itu Bon Zero Coupon?

Zero-Coupon Bond (Juga dikenali sebagai Bon Diskaun Murni atau Bon Akrual) merujuk kepada bon yang diterbitkan pada harga diskaun kepada nilai nominalnya dan tidak membuat pembayaran faedah berkala, tidak seperti bon yang mempunyai kupon biasa. Dengan kata lain, pembayaran faedah tersirat tahunannya termasuk dalam nilai muka yang dibayar pada saat bon tersebut jatuh tempo. Oleh itu bon ini adalah satu-satunya di mana pulangan tunggal adalah pembayaran nilai nominal pada masa matang.

Penjelasan

Bon ini pada mulanya dijual dengan harga di bawah nilai tara dengan diskaun yang ketara dan sebab itulah nama Bon Pure Diskaun yang disebutkan di atas juga digunakan untuk Bon ini.

Oleh kerana tidak ada aliran tunai perantaraan yang berkaitan dengan Bon semacam ini bon jenis ini tidak menimbulkan risiko pelaburan semula kerana tidak ada aliran tunai sebelum jatuh tempo yang mesti dilaburkan semula.

Bon sedemikian mempunyai jangka masa paling besar yang setara dengan tempoh matang bon tersebut dan dengan itu dikenakan Risiko Kadar Faedah tahap tertinggi.

Oleh kerana Bunga yang terkumpul didiskaunkan dari nilai Par Bon tersebut semasa pembelian yang secara berkesan membolehkan Pelabur Bon Sifar Bon untuk membeli sebilangan besar bon tersebut berbanding dengan Bon Bearing Kupon yang lain.

Formula Bon Sifar-Bon

kita dapat mengira nilai Sekarang menggunakan formula yang disebutkan di bawah ini:

Nilai Bon Sifar Kupon = Nilai Kematangan / (1 + i) ^ Bilangan Tahun

Contohnya

Mari kita fahami konsep Bon ini dengan bantuan contoh:

Cube Bank berhasrat untuk melanggan Bon 10 tahun ini dengan nilai muka $ 1000 setiap bon. Hasil hingga Matang diberikan sebanyak 8%.

Oleh itu,

Nilai Bon Sifar Kupon = [$ 1000 / (1 + 0,08) ^ 10]

= $ 463.19

Oleh itu, Nilai Kini Bon Sifar Sifar dengan Hasil hingga 8% dan matang dalam 10 tahun adalah $ 463.19.

Perbezaan antara harga bon semasa iaitu $ 463.19 dan Nilai Muka iaitu $ 1000 adalah jumlah faedah kompaun yang akan diperoleh sepanjang hayat Bon selama 10 tahun.

Oleh itu, Cube Bank akan membayar $ 463.19 dan akan menerima $ 1000 pada akhir 10 tahun iaitu pada tarikh matang Bon Zero Coupon sehingga memperoleh hasil yang efektif sebanyak 8%.

Bon Sifar Bond vs Bon Bearing Kupon Biasa

Berikut adalah perbezaan utama antara Zero-coupon Bond dan Regular Coupon Bearing Bond

Asas Bon Sifar-Kupon Bon Bearing Kupon Biasa
MaknaIni merujuk kepada jaminan Pendapatan tetap yang dijual dengan harga diskaun ke nilai Parnya dan tidak melibatkan aliran tunai sepanjang hayat Bon kecuali pada masa matang.Ini merujuk kepada jaminan Pendapatan tetap yang melibatkan pembayaran tetap dalam bentuk kupon dan dapat dikeluarkan dengan potongan harga atau premium bergantung pada dinamisme pasar.
KuponTanpa Kupon Minat sepanjang hayatKupon Biasa setiap tahun atau tahunan
TempohTempoh Bon Zero-kupon adalah sama dengan tempoh matang Bon.Tempoh bon Berkala akan selalu kurang daripada tempoh matangnya.
Risiko Kadar FaedahMelibatkan tahap Risiko Kadar Faedah yang paling tinggi kerana tempoh Bon yang tinggi.Secara relatifnya kurang daripada Zero Coupon Bond.
Risiko Pelaburan SemulaTidak ada Risiko Pelaburan Semula dalam Bon Kupon Sifar kerana tidak ada aliran tunai semasa Hayat Bon.Menderita Risiko Pelaburan Semula Oleh kerana aliran tunai biasa dalam bentuk pembayaran kupon semasa Hayat Bon.

Kelebihan

# 1  -  Ramalan Pulangan

Ini menawarkan pulangan yang telah ditentukan sekiranya ditahan hingga jatuh tempo yang menjadikan mereka pilihan yang diingini di kalangan pelabur dengan tujuan jangka panjang atau bagi mereka yang bermaksud mendapat pulangan yang dijamin dan tidak berniat untuk menangani sebarang jenis Volatiliti yang biasanya dikaitkan dengan jenis Instrumen Kewangan lain seperti Ekuiti dll.

 # 2 - Menghilangkan Risiko Pelaburan Semula

Bon ini mengelakkan risiko Pelaburan Semula Bon Kupon kerana Kadar Faedah terus berubah seiring dengan berlalunya masa yang mempengaruhi Hasil hingga Matang Bon yang mempunyai kupon tersebut. Oleh kerana tidak ada aliran tunai sementara, pelabur diberi jaminan kadar pulangan tetap.

# 3 - Jangka masa yang lebih lama

Biasanya, Bon ini dikeluarkan untuk jangka masa yang lebih lama yang dapat digunakan oleh bakal pelabur untuk menyesuaikan dengan tujuan hidup mereka seperti Perkahwinan, Pendidikan Anak, dan persaraan dan sebagainya. Oleh itu, pelabur pintar berdasarkan jangka masa mereka boleh melabur dalam bon Zero-kupon matang yang berbeza dengan membayar jumlah yang lebih awal pada awalnya (kerana Bon Sifar-kupon dikeluarkan pada diskaun mendalam seseorang dapat membeli lebih banyak dengan jumlah yang lebih sedikit) dan mengejutkannya mengikut kerjaya mereka dan matlamat hidup tanpa dipengaruhi oleh turun naik.

Kekurangan

 # 1- Pasaran Sekunder Illiquid

Tidak semua Bon Sifar-kupon mempunyai pasaran sekunder yang siap menghasilkan kecairan. Selanjutnya, sekiranya terdapat dana keperluan mendesak, sukar untuk membubarkannya tanpa mendapat potongan rambut yang besar.

# 2 - Risiko Tempoh Tinggi dan Kadar Faedah

Mereka mempunyai aliran masuk tunai tunggal untuk Pelabur yang berlaku pada masa matang dan dengan itu bon ini mempunyai Tempoh terhebat yang menghasilkan Risiko Kadar Faedah. Selanjutnya, ini diterbitkan dengan ketentuan panggilan yang membolehkan penerbit Bon tersebut menebus bon sebelum jatuh tempo pada tarikh dan harga yang telah ditentukan pada masa penerbitan Bon tersebut. Dalam kes sedemikian, Pelabur ditinggalkan dengan risiko melabur semula hasil pada kadar yang tersedia pada masa penebusan yang jelas akan lebih rendah daripada hasil yang dijadwalkan sebelumnya pada bon yang ditebus.

# 3 -Tiada Pendapatan Biasa

Ia tidak menawarkan sumber pendapatan biasa dan tidak sesuai bagi mereka yang mencari sumber Pendapatan tetap yang stabil. Selanjutnya seseorang harus membayar cukai ke atas faedah terakru bon tersebut setiap tahun. Namun, perlu diingat di sini bahawa terdapat beberapa kategori Bon Sifar Bon yang dapat mengatasi masalah percukaian.