Belanjawan Induk

Apa itu Belanjawan Induk?

Belanjawan induk dapat didefinisikan sebagai gabungan semua anggaran tingkat bawah yang dikira oleh pelbagai bidang fungsional perniagaan dan merupakan strategi yang mendokumentasikan penyata kewangan, ramalan aliran tunai, rancangan kewangan dan juga pelaburan modal.

Dijelaskan

Sejak di sebuah syarikat, terdapat pelbagai jabatan untuk menjalankan fungsi yang berbeda, dan masing-masing menyediakan anggaran, meramalkan perbelanjaan dan pendapatan yang dianggarkan akan ditanggung. Ini merangkumi penyata kewangan yang dianggarkan, aliran tunai yang diramalkan, dan anggaran perancangan kewangan yang dibuat oleh syarikat. Setiap syarikat telah menetapkan sasaran dan tujuan untuk setiap tahun, dan melalui belanjawan inilah syarikat menyiapkan rancangan tindakan untuk mencapainya.

 • Berbagai belanjawan yang akhirnya disusun dalam anggaran induk adalah anggaran tenaga kerja langsung, anggaran bahan langsung, anggaran barang jadi, anggaran perbelanjaan pembuatan, anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran tunai, anggaran perolehan aset penjualan dan penjualan, dan anggaran pentadbiran. Ini dapat disajikan dalam bentuk bulanan atau suku tahunan sesuai dengan keperluan dan mencakup seluruh tahun fiskal.
 • Belanjawan induk adalah alat perancangan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengarahkan dan menilai prestasi pelbagai pusat tanggungjawab yang berada di dalam organisasi untuk mempunyai kawalan yang tepat. Belanjawan ini mengalami banyak pengulangan sebelum disetujui oleh pihak pengurusan kanan untuk memperuntukkan dana dengan sewajarnya. Anggaran ini disediakan di bawah bimbingan pengarah Anggaran, yang biasanya merupakan Pengawal syarikat.
 • Aspek utama yang perlu diingat mengenai belanjawan ini ialah jumlah keseluruhan anggaran yang dibuat dalam jabatan yang terpisah, sehingga memberikan kaitan penting antara penjualan, pengeluaran, dan kos. Ini membantu memastikan bahawa semua jabatan bekerjasama dalam koordinasi untuk mencapai objektif bersama keseluruhan perniagaan.

Contoh Belanjawan Induk

Apabila syarikat mengalami proses penggabungan dan pengambilalihan, maka induk belanjawan disiapkan untuk melihat apa yang syarikat perolehi dari transaksi memperoleh syarikat sasaran. Sebagai contoh, setiap syarikat mempunyai jabatan HR dan Pentadbiran. Apabila syarikat diambil alih, maka ini akan menghasilkan dua kakitangan dalam kategori yang sama. Di sinilah syarikat harus membuat anggaran untuk memutuskan siapa yang harus disimpan dan siapa yang akan dilepaskan untuk kemajuan perniagaan. Oleh itu, pihak pengurusan harus menyiapkan belanjawan ini sebelum membuat rancangan pengembangan. Oleh itu, anggaran utama mempunyai maklumat terperinci mengenai penyata kewangan masa depan dan aliran tunai yang dianggarkan setelah mempertimbangkan kadar pinjaman semasa, aliran tunai, dan had hutang.

Bahagian utama Belanjawan Induk

Ia mempunyai dua bahagian, terutamanya: belanjawan operasi dan anggaran kewangan.

# 1 - Belanjawan Operasi

Ini berkaitan dengan aktiviti operasi firma dan merangkumi pendapatan yang dijana dan perbelanjaan yang dikeluarkan. Ini pada dasarnya disajikan dalam bentuk penyata pendapatan yang dianggarkan yang mewakili aktiviti menjana pendapatan yang dijalankan dalam organisasi.

# 2 - Belanjawan Kewangan

Ia menunjukkan maklumat mengenai kedudukan kewangan firma. Ia juga mewakili anggaran tunai, yang memberikan maklumat mengenai ketersediaan tunai. Belanjawan kewangan disediakan dengan membuat kunci kira-kira yang dianggarkan yang menggunakan maklumat dari anggaran operasi.

Kelebihan

 • Ia bertindak sebagai motivasi kepada kakitangan kerana mereka dapat menilai prestasi sebenar dengan yang diinginkan dan dengan itu mengetahui bidang penambahbaikan.
 • Ini berfungsi sebagai anggaran perbelanjaan bagi pemilik kerana mereka tahu apa yang diusahakan oleh perniagaan dan apa yang akan ditanggungnya untuk mencapai tujuan.
 • Oleh kerana anggaran adalah anggaran sepanjang tahun, ia membantu dalam mengenal pasti masalah terlebih dahulu dan dengan itu memberi masa kepada pihak pengurusan untuk menyelesaikannya. Oleh itu, ia membantu dalam perancangan keseluruhan terlebih dahulu.
 • Dengan belanjawan yang tepat, dapat membantu menganggarkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan mencapainya dengan penyaluran sumber yang betul.

Isu Belanjawan Induk

 • Semasa menganggarkan tunai atau membuat anggaran tunai, menjadi sukar untuk meramalkan perubahan bersih modal kerja dari satu tempoh ke tempoh yang lain. Seperti ketika syarikat berada dalam fasa pertumbuhan, maka modal kerja dapat menurun dengan sangat besar, menghasilkan angka negatif karena aliran keluar tunai ketika pelaburan meningkat. Oleh itu, mengambil jumlah tetap untuk modal kerja menimbulkan masalah bagi pengurusan kerana ia menghasilkan hasil yang tidak realistik sekiranya syarikat berada dalam fasa pertumbuhan.
 • Masalah serupa timbul dengan inventori. Seolah-olah syarikat meramalkan lebih banyak penjualan, maka ini akan menyebabkan peningkatan inventori, sehingga menghasilkan modal kerja yang negatif.
 • Secara umumnya, semasa menyusun anggaran, untuk mencapai anggaran yang ditetapkan, pekerja menurunkan penjualan dan menganggarkan perbelanjaan yang lebih tinggi kerana pihak pengurusan memaksa organisasi untuk mematuhi anggaran, sehingga menyimpang dari tujuan organisasi.
 • Mempunyai anggaran utama membawa kepada perbelanjaan overhed tambahan, kerana organisasi memerlukan penganalisis kewangan tambahan yang dapat mengesan varians dan menyiapkan laporan analisis terperinci mengenai penyimpangan, jika ada.
 • Pengurus lebih fokus untuk mencapai matlamat belanjawan, kerana insentif mereka terikat dengannya, mereka mengabaikan peluang baru yang akan datang.
 • Masalah lain dengan belanjawan induk adalah bahawa ia tidak mudah diubah suai. Bahkan perubahan kecil memerlukan banyak langkah, dengan itu menggegarkan keseluruhan perancangan organisasi.

Kesimpulannya

Oleh itu, belanjawan induk adalah dokumen perancangan satu tahun yang digunakan sebagai alat bagi pihak pengurusan untuk mengenal pasti matlamatnya terlebih dahulu dan menyalurkan sumber organisasi ke arahnya. Ia memberikan garis panduan kasar untuk jangkaan jangka pendek syarikat. Harus diingat bahawa anggaran harus disiapkan dengan sangat berhati-hati kerana mempengaruhi prestasi operasi seluruh organisasi.