Bon Bayi

Apakah Bon Bayi?

Bon Bayi ditakrifkan sebagai instrumen hutang yang diterbitkan dalam denominasi kecil (biasanya nilai muka $ 25 berbanding nilai nominal $ 1000 biasa bon) dan kebanyakannya tidak bercagar dan boleh diperdagangkan di bursa. Sekuriti berpendapatan tetap ini menarik minat Pelabur Runcit yang tidak dapat melabur dalam bon denominasi yang lebih besar. Bon bayi dikeluarkan oleh pelbagai penerbit termasuk korporat, kerajaan negeri, perbandaran, dan lain-lain untuk membiayai projek dengan tempoh kehamilan yang panjang dan keperluan perbelanjaan modal yang tinggi.

Bon Bayi biasanya diterbitkan sebagai bon kupon sifar yang bermaksud ia diterbitkan dengan harga diskaun kepada nilai nominalnya dan biasanya syarikat dengan saiz terbitan kecil menghasilkan isu seperti itu untuk memastikan kecairan yang mencukupi kerana saiz tiket bon yang kecil.

Pendek kata Baby Bond adalah tawaran bon tanpa jaminan yang membolehkan pelabur runcit kecil melabur sejumlah kecil wang dan memperoleh faedah melabur dalam bon tanpa memerlukan pelaburan sejumlah besar wang yang biasanya diperlukan untuk bon biasa.

Contoh bagaimana Ikatan Bayi Berfungsi

Mari fahami Baby Bonds dengan bantuan beberapa contoh hipotesis:

Jason berminat untuk mempelbagaikan portfolio dengan melaburkan sebahagian pelaburannya dalam bon namun dia mahu pelaburannya terhad sehingga $ 1000. Dia mempunyai dua pilihan:

 • Pilihan 1: Melabur dalam satu bon nilai muka $ 1000.
 • Pilihan 2: Melabur dalam bon bayi syarikat utiliti yang menawarkan bon bayi dengan nilai kecil $ 50 dan menawarkan hasil yang tinggi dan melabur dalam bon perbandaran nilai nominal $ 500 dengan itu juga memperoleh faedah kepelbagaian.

Oleh itu Baby Bonds menawarkan Jason untuk menikmati kepelbagaian, hasil yang tinggi walaupun dengan pelaburan yang lebih sedikit. Walau bagaimanapun, perlu diketahui bahawa faedah ini datang dengan risiko tambahan dalam bentuk Alam Tidak Tercagar, kurang kecairan dibandingkan dengan ikatan tradisional yang disertakan dengan Ikatan Bayi.

Bon Bayi di AS

Bon ini berasal dari AS. Baby Bonds pertama dimulakan di AS pada tahun 1935 ketika Presiden ketika itu, Franklin D. Roosevelt membuat Program Baby Bond untuk mendorong kebiasaan menabung di kalangan Penduduk Amerika dan menyalurkan simpanan tersebut untuk membiayai program pembangunan kerajaan yang bersifat jangka panjang . Namun sekarang mereka dikeluarkan oleh Perbandaran, Syarikat untuk membiayai projek jangka panjang mereka. Bon ini dikecualikan cukai di United Kingdom.

Baru-baru ini mendapat banyak perhatian ketika Calon Presiden Demokrat untuk Pilihan Raya Presiden tahun berikutnya di Amerika Syarikat, Cory Booker mengemukakan Baby Bond Proposal di mana kerajaan akan memberikan sumbangan awal $ 1000 dan sumbangan tambahan $ 2000 pada setiap anak yang dilahirkan di AS tahun sehingga anak mencapai usia dewasa berdasarkan Pendapatan keluarga dan seperti yang dianggarkan kerana sumbangan Tabung Bayi ini, anak-anak dari keluarga terkaya akan mendapat sumbangan berjumlah $ 1700 sementara mereka yang tergolong dalam keluarga termiskin dapat memperoleh hingga $ 46000 yang dapat digunakan untuk pengajian tinggi dan keperluan persaraan mereka.

Kelebihan Ikatan Bayi

 • Mereka diperdagangkan di bursa saham yang memberikan kecairan dan kecekapan dalam pembelian dan penjualan bon tersebut.
 • Mereka kebanyakannya cekap dari segi cukai dan menawarkan hasil yang lebih tinggi berbanding dengan bon biasa kerana ciri panggilan yang ada di dalamnya.
 • Pemegang bon bayi mempunyai keutamaan daripada aset syarikat daripada pemegang saham ekuiti sekiranya berlaku kemungkinan pembubaran perniagaan.

Kekurangan Bon Bayi

Sama seperti Instrumen Kewangan Bon Bayi juga mempunyai banyak Kekurangan, sebilangan kecilnya dinyatakan di bawah:

 • Sebilangan besar bon bayi dikeluarkan oleh syarikat dengan ciri yang boleh dipanggil yang bermaksud bahawa bon ini dapat dipanggil balik oleh syarikat penerbit setelah jangka masa tertentu yang boleh menyebabkan pelabur bon ini kehilangan suku bunga dan menjadikannya terdedah kepada risiko pelaburan semula menjadi bon hasil rendah.
 • Oleh kerana saiz terbitan kecil bon ini, menjadi sangat sukar untuk menjual bon sedemikian ke dalam kemerosotan pasaran kerana kecairan terhad yang timbul kerana ukuran terbitan kecil. Penyebaran Bid-Ask boleh menjadi tinggi sekiranya bon bayi dan kemerosotan ekonomi memburukkan lagi menjadikan mereka tidak likuid.
 • Bon ini sebahagian besarnya tidak bercagar dan dengan demikian, jumlah risiko lalai yang lebih tinggi dengan cagaran terhad atau tanpa jaminan untuk pemulihan kerana Pemiutang Bercagar mempunyai hak pertama atas aset syarikat sekiranya berlaku Keingkaran.
 • Kos pentadbiran termasuk kos penebusan lebih tinggi dalam kes Bon Bayi kerana bilangan sijil bon yang lebih banyak kerana Nilai Muka yang kecil.
 • Bon ini biasanya dikeluarkan oleh Penerbit yang tidak dapat menarik pelabur institusi besar kerana kekurangan akses atau Ukuran Terbitan.

Perkara Penting

 • Bon ini biasanya dikeluarkan dengan nilai muka $ 25 hingga $ 500, namun kebanyakannya dalam denominasi $ 25.
 • Tempoh matang bon ini berkisar antara minimum 5 tahun dan boleh bertahan hingga 84 tahun (seperti bon bayi tersenarai yang terdapat di pasaran).
 • Bon ini kebanyakannya boleh didapati atas pilihan penerbit yang mana tidak akan kurang dari lima tahun dari tarikh terbitan.
 • Bon bayi selalu tidak terjamin dan memberikan hasil yang tinggi berbanding bon biasa kerana risiko tambahan dan ciri panggilan yang memberi kelebihan kepada Penerbit.

Kesimpulannya

Baby Bonds adalah hutang yang diperdagangkan di bursa yang membolehkan pelabur kecil memperoleh keuntungan melabur dalam instrumen bon dengan nilai muka serendah $ 25 dan juga membolehkan syarikat dengan saiz terbitan kecil dengan mudah mengapung terbitan bon dan pada masa yang sama memastikan kecairan yang mencukupi . Bon Bayi seperti mana-mana instrumen kewangan lain mempunyai kebaikan dan keburukannya, pelabur harus mempertimbangkan perkara ini sebelum membuat pelaburan mereka.