Holdco

Apa itu Holdco?

Holdco, juga dikenal sebagai syarikat induk, adalah entiti yang memegang saham mayoritas dalam anak syarikat dan, oleh itu, dapat memberikan pengaruh dan hak untuk mengawal kegiatan perniagaannya. Holdco mungkin wujud semata-mata untuk menguasai dan menguruskan anak syarikat atau untuk menjalankan aktiviti perniagaan bersama dengan mengawal anak syarikat.

Jenis Holdco

Jenis syarikat induk disenaraikan di bawah:

# 1 - Murni

Holdco yang dibentuk semata-mata untuk tujuan memperoleh stok dalam entiti lain disebut sebagai suci. Jenis syarikat induk semacam itu hanya terlibat dalam memperoleh stok di syarikat lain dan tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti komersial lain.

# 2 - Bercampur

Syarikat induk yang terlibat dalam pemerolehan saham dalam entiti lain serta menjalankan aktiviti perniagaannya dilindungi dengan status Holdco bercampur. Oleh itu, ia disebut sebagai entiti operasi pegangan.

# 3 - Segera

Syarikat induk yang bertindak sebagai anak syarikat beberapa entiti lain disebut sebagai syarikat induk segera. Holdco seperti itu mengekalkan kawalan atau mengundi saham entiti lain.

# 4 - Menengah

Syarikat induk boleh diberikan hak status pertengahan jika sama seperti syarikat induk satu syarikat dan anak syarikat syarikat lain.

Contoh Holdco

Mari kita bincangkan contoh Holdco.

XYZ Limited baru-baru ini membeli 56 peratus saham AB Corporation Limited dan juga meneruskan aktiviti perdagangan biasa. Bolehkah XYZ Limited disahkan dengan status syarikat induk? Sekiranya ya, maka jenis syarikat induk apa?

Penyelesaian

Mana-mana syarikat boleh ditangguhkan dengan status syarikat induk sekiranya memperoleh lebih daripada 50 peratus saham anak syarikat. Dari kes di atas, dapat dilihat bahawa XYZ Limited telah memperoleh lebih daripada 50 peratus saham iaitu 56 peratus saham AB Corporation Limited, dan oleh itu, perkara yang sama dapat ditangguhkan dengan status syarikat induk. XYZ Limited adalah syarikat pegangan campuran kerana ia meneruskan aktiviti perdagangan biasa walaupun setelah menguasai AB Corporation Limited.

Kelebihan Holdco

Terdapat beberapa kelebihan yang berbeza dari Holdco adalah seperti berikut:

 • Mudah Dibentuk Satu: Membentuk Holdco adalah mudah. Saham syarikat subsidiari yang dicadangkan boleh dibeli dari pasaran terbuka tanpa perlu mendapat persetujuan daripada pemegang ekuiti.
 • Modal Besar: Apabila syarikat induk menguasai syarikat subsidiari, maka sumber kewangan mereka dikumpulkan bersama dan ditunjukkan dalam penyata kewangan. Ia meningkatkan modal untuk kedua ibu bapa dan anak syarikatnya.
 • Penghapusan Persaingan: Persaingan antara syarikat induk dan anak syarikatnya dapat dihapuskan jika kedua-duanya merupakan peserta dari satu industri bersama.
 • Pemeliharaan Kerahsiaan: Kewibawaan dan pengambilan keputusan terpusat dalam sistem syarikat induk. Oleh itu, kerahsiaan sama sekali tidak terjejas.
 • Mengelakkan Risiko: Risiko dan kesan yang dihadapi oleh syarikat subsidiari akan memberi kesan yang tidak dapat diabaikan kepada syarikat induk, dan bahkan dapat menjual kembali kepentingan yang dimilikinya di anak syarikat seperti dan kapan pun terasa.
 • Kesan Cukai: Syarikat induk yang memperoleh 80 peratus atau lebih saham di anak syarikatnya dapat mengemukakan penyata cukai gabungan dan memperoleh faedah cukai.

Kekurangan Holdco

Batasan dan kekurangan Holdco yang berbeza merangkumi yang berikut:

 • Penyalahgunaan Kuasa: Anggota Holdco mempunyai tanggungjawab kewangan yang sama sekali tidak signifikan berbanding dengan kekuatan kewangan mereka. Ini boleh menyebabkan penyalahgunaan kuasa atau tidak bertanggungjawab atau kedua-duanya.
 • Over Capitalization: Penggabungan modal kedua-dua Holdco dan anak-anak syarikatnya bahkan boleh membolehkan sebuah syarikat mengalami kapitalisasi berlebihan, dan dalam senario seperti itu, pemegang ekuiti tidak akan dapat memperoleh pulangan pelaburan yang wajar.
 • Eksploitasi Syarikat Anak: Syarikat subsidiari mungkin dipaksa untuk membeli produk dan perkhidmatan dari syarikat induk dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin juga berlaku bahawa anak-anak syarikat terpaksa menjual barang mereka kepada Holdco dengan harga yang rendah. Apa pun keadaannya, eksploitasi anak syarikat tidak dapat dinafikan.
 • Monopoli Rahsia: Pembentukan monopoli rahsia akan menghalang syarikat baru memasuki industri dan akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menghilangkan persaingan. Di pasar seperti itu, pelanggan mungkin juga dikenakan harga barang dan perkhidmatan yang tidak wajar.

Perkara Penting

Beberapa perkara penting dari Holdco merangkumi perkara berikut:

 • Agar entiti layak sebagai syarikat induk, syarikat itu mesti memiliki lebih daripada 50 peratus saham (dana lindung nilai, dana ekuiti swasta, saham awam, dll.) Dalam satu atau lebih entiti atau telah melantik majoriti pengarah untuk syarikat lain .
 • Perkongsian terhad dan entiti liabiliti terhad adalah contoh syarikat subsidiari.
 • Syarikat subsidiari yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh syarikat induk disebut sebagai WOS atau anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya.
 • Menubuhkan Holdco bukan sahaja lebih murah tetapi juga tidak rumit dari segi undang-undang berbanding dengan penyatuan atau penggabungan.
 • Syarikat induk juga disebut sebagai syarikat induk.
 • Urus niaga yang berlaku antara syarikat induk dan anak syarikatnya dianggap sebagai transaksi pihak berkaitan. Urus niaga ini semestinya mematuhi semua sekatan yang berkaitan dengan transaksi pihak berkaitan.
 • Transaksi yang berlaku antara syarikat induk dan anak syarikatnya layak mendapat kelonggaran duti setem.
 • Pengecualian yang dinyatakan di atas biasanya tidak tersedia, dan perkara yang sama hanya dapat diperoleh dengan bantuan pemberitahuan yang berasingan.

Kesimpulannya

Holdco atau syarikat induk adalah entiti yang membeli dan memiliki saham dalam satu atau lebih entiti. Ini membolehkan syarikat induk memperoleh hak untuk mempunyai pengaruh ke atas anak syarikatnya dan mengawal keputusan perniagaannya.

Sebab-sebab seperti pengoptimuman cukai, kemudahan pembentukan, modal besar, penghindaran persaingan, perlindungan aset, pengurusan pelaburan, dan lain-lain cukup untuk menentukan mengapa usahawan hari ini memilih untuk memiliki saham di syarikat lain dan bukannya penggabungan atau penggabungan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan seperti penyalahgunaan kuasa, eksploitasi anak syarikat, permodalan berlebihan, dan lain-lain yang berkaitan dengan syarikat induk. Oleh itu, syarikat harus bijak membuat pilihan dan menangani dengan berhati-hati ganjaran dan kesan keputusan untuk menjadi syarikat induk syarikat subsidiari.