Formula Beta

Pengiraan Formula Beta

Beta adalah ukuran turun naik saham berbanding keseluruhan pasaran saham. Kita boleh mengira beta menggunakan tiga formula -

  1. Kaedah Kovarians / Varians
  2. Dengan Kaedah Slope dalam Excel
  3. Kaedah Korelasi

Formula 3 Teratas untuk Mengira Beta

Mari kita bincangkan setiap formula beta secara terperinci -

# 1- Kaedah Kovarians / Varians

Formula Beta = Kovarians (Ri, Rm) / Varians (Rm)

Kovarians (Ri, Rm) = Σ (R i, n - R i, avg) * (R m, n - R m, avg) / (n-1)

Varians (Rm) = Σ (R m, n - R m, avg) ^ 2 / n

Untuk mengira kovarians, kita mesti mengetahui pengembalian saham dan juga kembalinya pasaran, yang diambil sebagai nilai penanda aras. Kita juga mesti mengetahui perbezaan pulangan pasaran.

# 2 -Dengan Kaedah Cerun di Excel

Kita juga dapat mengira Beta dengan menggunakan fungsi slope di excel. Microsoft Excel fungsi SLOPE mengembalikan cerun garis regresi berdasarkan titik data, yang dikenal pasti oleh% perubahan dalam NASDAQ dan perubahan% daripada syarikat itu, yang kita mengira.

% perubahan dikira seperti di bawah:

Return = Harga Saham Penutup - Harga Saham Pembukaan / Harga Saham Pembukaan

# 3 - Kaedah Korelasi

Beta juga dapat dikira menggunakan kaedah korelasi. Beta boleh dikira dengan membahagikan sisihan piawai pulangan aset dengan sisihan piawai pulangan pasaran. Hasilnya kemudian dikalikan dengan korelasi pulangan keselamatan dan pulangan pasaran.

Formula Beta = Σ Korelasi (R i, Rm) * σi / σm

Langkah demi Langkah Pengiraan Beta

Langkah 1: Pertama, muat turun data harga Sejarah dan indeks NASDAQ dari 3 tahun yang lalu.

Anda boleh memuat turun data dari yahoo finance, seperti yang saya lakukan di bawah.

# 1 - Untuk NASDAQ Dataset, sila lawati pautan ini - (finance.yahoo.com/).

# 2 - Untuk Harga Google, Sila kunjungi URL ini - finance.yahoo.com

Langkah 2: Kemudian Susun Harga Seperti Selesai Di Bawah.

Maka kita perlu menyusun tarikh harga saham dan menyesuaikan harga tutup mengikut susunan tarikh. Kami hanya memerlukan dua lajur ini, dan lajur selebihnya dapat dihapus kerana kami tidak menggunakan kolom tersebut untuk pengiraan beta di excel.

Langkah 3: Kemudian, sediakan lembaran excel pekali beta, seperti gambar di bawah. Kami meletakkan kedua-dua data dalam satu helaian.

Langkah 4: Kemudian hitung Pulangan Harian yang kami dapat.

Return = Harga Saham Penutup - Harga Saham Pembukaan / Harga Saham Pembukaan

Langkah 5: Kemudian, hitung Beta dengan kaedah Variance-Covariance.

Dalam kes ini, kita perlu menggunakan dua formula (formula varians dan kovariance in excel), seperti yang ditunjukkan di bawah:

Dengan menggunakan kaedah varians-kovarians, kita mendapatkan Beta sebagai 0.16548 (Beta Coefficient)

Langkah 6: Kira Beta menggunakan Fungsi SLOPE yang terdapat di excel

Dengan menggunakan kaedah fungsi SLOPE ini, kita sekali lagi mendapatkan Beta sebagai 1.2051 (Beta Coefficient)

Contoh Formula Beta

Mari kita ambil contoh untuk memahami pengiraan persamaan beta dengan cara yang lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Beta Formula Excel ini di sini - Templat Beta Formula Excel

Menggunakan Kaedah Korelasi - Contoh # 1

Seorang pelabur ingin mengira beta syarikat XYZ berbanding dengan NASDAQ. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, korelasi antara syarikat XYZ dan NASDAQ adalah 0.82. XYZ mempunyai sisihan piawai pulangan 22.12%, dan NASDAQ mempunyai sisihan piawai pulangan 22.21%.

Penyelesaian:

Gunakan data berikut untuk pengiraan beta.

Jadi, pengiraan beta -

Beta XYZ = 0,82 x (0,2212 ÷ 0,2221)

Beta XYZ = 0.817

Seperti yang telah kita lihat dalam kes ini, Syarikat XYZ dianggap kurang berisiko daripada NASDAQ pasaran sebagai beta 0.817.

Contoh # 2

Kami akan membincangkan beberapa contoh menggunakan data dari industri.

Sekarang kita akan mengambil contoh untuk mengira beta Google dan indeks Market sebagai NASDAQ. Kami akan mengira Beta Google dan Amazon dalam kaedah excel– variance / kovariance, fungsi cerun. Kami akan melihat setiap pengiraan pekali beta.

Pengiraan Beta Google menggunakan korelasi dan kovarian dalam excel

Kami akan mengira beta Google berbanding NASDAQ.

Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, ambil data dari Yahoo Finance dan hitung Beta seperti di bawah: -

  • Beta = Kovarians (Ri, Rm) / Varians (Rm)
  • Beta = 0.165

Dalam kes ini, Google dianggap kurang stabil daripada NASDAQ sebagai beta 0.165.

Contoh # 3

Kami akan mengira beta Amazon berbanding NASDAQ.

Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, ambil data dari Yahoo Finance dan hitung Beta seperti di bawah:

Beta = Kovarians (Ri, Rm) / Varians (Rm)

Beta = 0.000135 

Dalam kes ini, korelasi sifar Amazon dengan pergerakan pasaran.

Perkaitan dan Kegunaan

Beta menunjukkan sama ada pelaburan lebih tidak stabil atau kurang berubah. Beta, yang memiliki nilai 1, menunjukkan bahawa ia betul-betul bergerak sesuai dengan nilai pasar.

Beta yang lebih tinggi menunjukkan bahawa stok lebih berisiko, dan beta yang lebih rendah menunjukkan bahawa stoknya kurang stabil berbanding pasaran. Sebilangan besar Betas umumnya berada di antara nilai antara 1.0 hingga 2.0. Beta saham atau dana selalu dibandingkan dengan pasaran / penanda aras. Beta pasaran adalah sama dengan 1. Jika stok ditanda aras berbanding pasaran dan mempunyai nilai beta lebih besar dari 1 (misalnya, kami menganggapnya sebagai 1.6), ini menunjukkan bahawa stok itu 60 peratus lebih berisiko daripada pasaran kerana beta pasaran adalah 1.

Beta digunakan dalam formula model penetapan harga aset modal (CAPM), yang digunakan untuk mengira jangkaan pulangan aset berdasarkan nilai beta dan jangkaan pengembalian pasaran.