FIFO vs LIFO

Perbezaan Antara FIFO dan LIFO

FIFO (First In, First Out) dan LIFO (Last In, First Out) adalah dua kaedah perakaunan untuk nilai inventori yang dipegang oleh syarikat. Dengan memperhitungkan nilai inventori, menjadi praktis untuk melaporkan kos barang yang dijual atau perbelanjaan berkaitan inventori pada penyata untung rugi dan melaporkan nilai inventori dalam bentuk kira-kira.

Dalam artikel ini, kita melihat apa itu LIFO dan FIFO, contoh, kelebihan dan perbezaan utamanya -

  Definisi kaedah FIFO dan LIFO

  Apa itu FIFO (pertama dalam keluar pertama)?

  FIFO bermaksud 'First In First Out', yang bermaksud bahawa inventori yang ditambahkan terlebih dahulu ke stok akan dikeluarkan dari stok terlebih dahulu. Jadi inventori akan meninggalkan stok agar sama dengan stok yang ditambahkan ke stok.

  Ini bermaksud bahawa setiap kali inventori dilaporkan dijual (sama ada setelah penukaran menjadi barang jadi atau sebagaimana adanya), harganya akan diambil sama dengan kos inventori tertua yang ada dalam stok.

  Ini, seterusnya, bermaksud bahawa kos inventori

  dijual seperti yang dilaporkan pada penyata untung rugi akan diambil sebagai inventori tertua yang terdapat dalam stok. Sebaliknya, pada Kunci Kira-kira, kos inventori yang masih dalam stok akan diambil sama dengan kos inventori terkini yang ditambahkan ke stok.

  Apa itu LIFO (terakhir di tempat pertama)?

  LIFO bermaksud Last In, First Out, yang bermaksud bahawa inventori yang ditambahkan terakhir ke stok akan dikeluarkan dari stok terlebih dahulu. Jadi inventori akan meninggalkan stok dalam urutan terbalik daripada yang mana ia ditambahkan ke stok.

  Ini bermaksud bahawa setiap kali inventori dilaporkan dijual (sama ada setelah penukaran menjadi barang jadi atau sebagaimana adanya), harganya akan diambil sama dengan kos inventori terbaru yang ditambahkan ke stok.

  Ini, seterusnya, bermaksud bahawa kos inventori yang dijual seperti yang dilaporkan pada Penyata Untung Rugi akan diambil sebagai kos inventori terbaru yang ditambahkan ke stok. Sebaliknya, pada Kunci Kira-kira, kos inventori yang masih ada akan diambil sama dengan kos inventori tertua yang ada dalam stok.

  Kedua-dua kaedah ini adalah kaedah murni untuk mengira dan melaporkan nilai inventori. Apa sahaja kaedah yang digunakan, ia tidak mengatur penambahan atau penghapusan inventori sebenar dari stok untuk proses atau penjualan selanjutnya.

  Kaedah perakaunan kos inventori lain yang juga banyak digunakan oleh syarikat awam berbanding syarikat swasta ialah kaedah Kos Purata. Kaedah ini mengambil jalan tengah antara FIFO dan LIFO dengan mengambil purata wajaran semua unit yang ada dalam stok semasa tempoh perakaunan dan kemudian menggunakan kos purata tersebut untuk menentukan nilai COGS dan menamatkan inventori.

  Tetapi dalam artikel ini, fokus kami hanya pada kaedah perakaunan kos inventori FIFO dan LIFO dan perbandingan antara keduanya.

  Contoh LIFO vs FIFO

  Anggaplah syarikat menghasilkan dan menjual produknya dalam jumlah 100 unit. Sekiranya inflasi positif, kos pengeluaran akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh itu, anggap 1 kumpulan 100 unit dihasilkan dalam setiap tempoh dan kos pengeluaran meningkat selepas setiap tempoh berturut-turut.

  Jadi jika kos pengeluaran untuk menghasilkan 1 unit adalah $ 10 pada tempoh pertama, ia mungkin $ 15 pada tempoh kedua, $ 20 pada tempoh kedua dan seterusnya. Rujuk jadual di bawah untuk musim panas:

  Pertimbangkan perincian mengenai tiga kumpulan pengeluaran yang diberikan dalam jadual di atas. Katakan nombor kumpulan mengikut urutan tarikh pengeluaran kumpulan.

  Sudah semestinya syarikat tidak akan dapat menjual 100 unit produk dalam setiap tempoh. Ia harus menjualnya sesuai pesanan yang diterimanya dan juga berdasarkan ketersediaan produk dalam stok barang jadi. Oleh itu, anggaplah syarikat mendapat pesanan sebanyak 150 unit setelah menghasilkan kumpulan ke-100 dari 100 unit.

  Penilaian Inventori menggunakan kaedah FIFO

  Sekarang, jika syarikat memilih untuk menggunakan kaedah perakaunan inventori FIFO, kos barang yang dijual akan diambil sama dengan kos 150 unit pertama yang dihasilkan (ingat "masuk pertama, keluar pertama"?) Dari semua 300 unit terdapat dalam stok. Sekarang, 150 unit pertama yang dihasilkan merangkumi 100 unit Batch No. 1 ditambah 50 unit Batch No. 2. Oleh itu, Kos Barang Dijual (COGS) akan sama dengan (100 * $ 10) + (50 * $ 15) = $ 1750.

  Juga, nilai inventori baki produk siap akan sama dengan kos baki 150 unit dalam stok, iaitu baki 50 unit Batch No. 2 dan 100 unit Batch No. 3. Oleh itu, nilai Inventori barang jadi yang akan dilaporkan pada Neraca syarikat akan sama dengan (50 * $ 15) + (100 * $ 20) = $ 2750.

  Penilaian Inventori menggunakan kaedah LIFO

  Sekarang, jika syarikat memilih untuk menggunakan kaedah perakaunan inventori LIFO, kos barang yang dijual akan diambil sama dengan kos 150 unit terakhir yang dihasilkan (ingat "terakhir masuk pertama"?) Dari semua 300 unit yang ada dalam stok. Sekarang, 150 unit terakhir yang dihasilkan merangkumi 100 unit Batch No. 3 ditambah 50 unit Batch No. 2. Oleh itu, Kos Barang Dijual (COGS) akan sama dengan (100 * $ 20) + (50 * $ 15) = $ 2750.

  Juga, nilai inventori baki produk siap akan sama dengan kos baki 150 unit dalam stok, iaitu baki 50 unit Batch No. 2 dan 100 unit Batch No. 1. Oleh itu, nilai Inventori barang jadi yang akan dilaporkan pada Neraca syarikat akan sama dengan (50 * $ 15) + (100 * $ 10) = $ 1750.

  FLFO vs LIFO Infographics

  Mengapa terdapat lebih daripada satu kaedah untuk perakaunan kos inventori? 

  Punca mengapa terdapat lebih daripada satu kaedah untuk tujuan perakaunan kos inventori adalah inflasi. Sekiranya inflasi, entah bagaimana, tidak ada lagi, maka kita tidak memerlukan kaedah yang berbeza untuk mengetahui nilai inventori perbelanjaan syarikat atau menyimpan di gudangnya.

  Ini kerana jika inflasi tidak ada, kos bahan yang dibeli hari ini sama dengan yang dibeli tahun lalu. Jadi kos material untuk pengeluaran barang jadi juga akan sama untuk jenis produk tertentu. Jadi kos inventori yang ditambahkan ke stok hari ini akan sama dengan kos inventori yang ditambahkan ke stok satu tahun yang lalu. Oleh itu, sama ada anda menggunakan kaedah LIFO atau kaedah FIFO, nilai inventori yang dibelanjakan atau bahkan dalam stok juga akan sama untuk apa jua keadaan.

  Tetapi kerana inflasi adalah kenyataan, nilai inventori muncul menjadi sesuatu ketika kita menggunakan FIFO, dan itu menjadi sesuatu yang lain ketika kita menggunakan LIFO.

  Namun, mengapa sesetengah syarikat menggunakan FIFO sementara ada yang menggunakan LIFO untuk mengira nilai inventori? Jawapannya adalah: Syarikat menggunakan kaedah inventori yang berbeza untuk faedah dan kemudahan yang ditawarkan oleh kedua-dua kaedah dalam situasi yang berbeza.

  Walaupun perkara di atas adalah benar, di kebanyakan negara, piawaian perakaunan IFRS dipatuhi, yang tidak membenarkan penggunaan kaedah LIFO. Oleh itu syarikat tidak mempunyai pilihan itu.

  sumber: iasplus.com

  Tetapi di AS, ia dibenarkan dengan syarat bahawa entiti yang diperdagangkan secara terbuka yang menggunakan LIFO untuk tujuan percukaian mesti menggunakan LIFO untuk pelaporan kewangan juga.

  Juga, lihat IFRS vs US GAAP.

  LIFO vs FIFO - Mana yang lebih disukai?

  Nilai inventori muncul pada Penyata Pendapatan sebagai Kos Barang Dijual (COGS) dan pada Neraca sebagai Inventori di bawah Aset Semasa. Oleh itu, kaedah yang digunakan untuk penilaian inventori secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai Pendapatan Kasar, Pendapatan Bersih, Cukai Pendapatan atas Penyata Pendapatan dan Aset Semasa, dan Jumlah Aset pada Neraca.

  Untuk memahami ini, mari kita perhatikan nilai-nilai Kos Barang Dijual (COGS) dan nilai Inventori yang dikira menggunakan kaedah FIFO dan juga kaedah LIFO dari contoh ilustrasi yang dibincangkan di atas.

  Perbezaan Utama

  • Di LIFO, barang yang dibeli atau dihasilkan terakhir diedarkan terlebih dahulu, dan di FIFO, barang yang dibeli atau dihasilkan terlebih dahulu diedarkan terlebih dahulu.
  • FIFO adalah kaedah yang digunakan secara global dan meluas untuk penilaian inventori. Walaupun US GAAP membenarkan penggunaan LIFO dan juga FIFO, tetapi dalam senario antarabangsa, FIFO digunakan secara meluas, dan IFRS menyekat penggunaan LIFO untuk penilaian inventori.
  • Di bawah LIFO, stok di tangan mewakili stok tertua, sementara di FIFO, stok di tangan mewakili stok terbaru.
  • Dalam ekonomi inflasi, menggunakan LIFO membawa angka keuntungan yang lebih rendah dan membantu penjimatan cukai, sementara menggunakan FIFO membawa keuntungan yang lebih tinggi dan beban cukai yang besar.
  • FIFO memberikan potensi yang tepat kepada para pelabur mengenai kewangan organisasi dan membantu dalam membuat keputusan. Walaupun LIFO tidak akan memberikan gambaran yang tepat mengenai kewangan, sehingga membawa kepada keputusan pelaburan yang tidak tepat.
  • Di FIFO, stok penutup terdiri daripada item terbaru, sehingga stok penutupan dinilai pada harga pasaran. Di LIFO, stok penutup dinilai pada harga bersejarah.
  • FIFO adalah pendekatan penilaian inventori yang lebih realistik dan logik berbanding LIFO
  • Terdapat risiko stok, menjadi usang dan ketinggalan zaman jika berlaku LIFO, kerana barang digunakan dari stok lama, risiko ini dapat dikurangkan jika FIFO digunakan.
  • Tidak seperti LIFO, penyelenggaraan rekod lebih mudah di FIFO, kerana beberapa lapisan kurang.
  • Kos barang yang dijual adalah dalam harga pasar saat ini di LIFO, dan harga barang yang tidak terjual adalah harga pasar di FIFO.
  • FIFO bukanlah kaedah yang sesuai sekiranya terdapat turun naik harga bahan yang tinggi. Dalam kes ini, LIFO adalah pilihan yang sesuai.

  Kelebihan LIFO

  Pertama, ambil nilai COGS yang dikira menggunakan kedua-dua kaedah tersebut dan sediakan Penyata Pendapatan dengan anggapan semua nilai lain seperti Jualan, Perbelanjaan Lain, dan Kadar Cukai adalah sama untuk kedua-dua kaedah tersebut. Untuk anggapan, biarkan harga jualan 1 unit menjadi $ 40. Oleh kerana sejumlah 150 unit telah terjual, jumlah Jualan akan menjadi (150 * $ 40) = $ 6000. Juga, anggaplah bahawa Perbelanjaan Lain untuk tempoh yang dipertimbangkan berjumlah $ 1250, dan Kadar Cukai yang dikenakan untuk Pendapatan Bersih adalah 30%. Dan biarkan nilai yang diandaikan ini sama untuk kedua-dua kaedah.

  Penyata Pendapatan yang disediakan semasa FIFO dan LIFO digunakan akan kelihatan seperti berikut:

  Nilai COGS yang dikira menggunakan kaedah FIFO adalah $ 1750, sementara yang dihitung menggunakan kaedah LIFO adalah $ 2750. Sekarang, perhatikan perbezaan antara nilai Pendapatan Kasar, Pendapatan Bersih, dan cukai Pendapatan. Semua itu disebabkan oleh perbezaan nilai COGS, yang seterusnya disebabkan oleh penggunaan dua kaedah penilaian inventori yang berbeza.

  Jadi akhirnya, faedah menggunakan kaedah LIFO untuk syarikat adalah ia dapat melaporkan Pendapatan Bersih yang lebih rendah dan dengan itu menangguhkan liabiliti cukainya pada masa inflasi yang tinggi. Tetapi pada masa yang sama, mungkin mengecewakan para pelabur dengan melaporkan pendapatan sesaham yang lebih rendah. Sebaliknya, syarikat yang menggunakan kaedah FIFO akan melaporkan pendapatan bersih yang lebih tinggi dan dengan itu akan mempunyai jumlah tanggungan cukai yang lebih besar dalam jangka masa terdekat.

  Sebagai tambahan kepada penangguhan cukai, LIFO bermanfaat dalam menurunkan kadar penurunan inventori. Penurunan inventori berlaku sekiranya inventori dianggap telah menurunkan harga di bawah nilai tercatatnya. Sekiranya LIFO digunakan, hanya stok lama yang masih ada, dan harga beliannya akan mempunyai peluang lebih rendah untuk berada di bawah nilai tercatat.

  Kelebihan FIFO

  Sekarang, untuk memahami kesan kedua-dua kaedah tersebut pada Kunci Kira-kira, ambil nilai Inventori yang dikira menggunakan kedua-dua kaedah tersebut dan sediakan Lembaran Imbangan dalam bentuk termudah dengan mengandaikan nilai Aset Lain (semua aset selain inventori) dan Jumlah Liabiliti sama untuk kedua-dua kaedah. Untuk anggapan, biarkan nilai Aset Lain adalah $ 20000, dan nilai Jumlah Liabiliti adalah $ 10750. Dan biarkan nilai yang diandaikan ini sama untuk kedua-dua kaedah.

  Lembaran Imbangan yang disediakan apabila kedua-dua kaedah penilaian inventori digunakan akan kelihatan seperti berikut:

  Menggunakan Kaedah FIFO

  Menggunakan Kaedah LIFO

  Nilai inventori yang dikira menggunakan kaedah FIFO adalah $ 2750, sementara yang dihitung menggunakan kaedah LIFO adalah $ 1750. Sekarang, perhatikan perbezaan antara nilai jumlah aset dan ekuiti pemegang saham (= jumlah aset-jumlah liabiliti). Semua itu disebabkan oleh perbezaan nilai Inventori, yang seterusnya disebabkan oleh penggunaan dua kaedah penilaian inventori yang berbeza.

  Oleh itu, faedah menggunakan kaedah FIFO untuk syarikat ialah ia dapat melaporkan nilai ekuiti atau nilai bersih pemegang saham yang lebih tinggi dan dengan itu kelihatan lebih menarik bagi para pelabur. Sebaliknya, syarikat yang menggunakan kaedah LIFO akan melaporkan nilai kekayaan bersih yang lebih rendah dan dengan itu akan kelihatan kurang menarik bagi para pelabur.

  Harus jelas bagi pembaca, tetapi juga perlu diperhatikan bahawa kesan terhadap COGS dalam penyata pendapatan dan inventori dalam kunci kira-kira akan seperti yang dijelaskan di atas hanya jika inflasi positif, iaitu harga bahan mentah meningkat dengan masa. Sekiranya inflasi negatif, kesan LIFO dan FIFO akan terbalik daripada apa yang dijelaskan di atas.

  Jadual Perbandingan

  Inti penjelasan di atas diringkaskan dalam jadual berikut:

  KriteriaLIFOFIFO
  Bentuk penuhTerakhir masuk pertamaPertama masuk, pertama keluar
  KonsepBarangan tambahan terakhir dikeluarkan terlebih dahulu.Pertama, barang tambahan dikeluarkan.
  Laporan kewanganLIFO tidak dibenarkan di bawah IFRSDi bawah GAAP AS, LIFO DAN FIFO adalah sah. Tetapi di luar AS FIFO diterima umum.
  InflasiSemasa kenaikan harga, barang yang dijual adalah harga paling banyak; ia meningkatkan kos barang yang dijual dan membawa keuntungan turun.Semasa kenaikan harga, barang yang dijual adalah harga paling rendah; ia mengurangkan kos barang yang dijual dan membawa kepada margin keuntungan yang lebih tinggi.
  Pengiraan COGSUntuk mengira kos barang yang dijual, tentukan kos inventori tertua dan kalikan dengan jumlah barang yang dijual.Untuk mengira kos barang yang dijual, pastikan kos inventori terkini, dan kalikan dengan jumlah barang yang dijual.
  Harga pasaranKos barang yang dijual adalah pada harga semasa.Barang yang tidak terjual adalah pada harga pasaran semasa.
  RakamanAdalah membosankan untuk merakam LIFO; oleh itu, butiran inventori tertua mesti ada dalam rekod selama bertahun-tahun.Tidak semestinya ada kesulitan yang terlibat dalam rakaman FIFO kerana inventori habis digunakan mengikut keperluan tanpa menyimpannya selama bertahun-tahun.
  Kesan KeuntunganSemasa inflasi, seperti yang disebutkan, keuntungan akan lebih rendah.Semasa inflasi, keuntungan akan lebih tinggi.
  Cukai pendapatanPada masa kenaikan harga, keuntungan akan lebih rendah, sehingga menarik lebih sedikit cukai pendapatan.Pada masa kenaikan harga, keuntungan akan lebih tinggi, dan ini membawa kepada lebih banyak pembayaran cukai pendapatan.
  Potensi pelaburanMenggunakan kaedah LIFO mungkin tidak menarik minat pelabur berpotensi, kerana penggunaan LIFO membawa kepada pendapatan bersih yang lebih rendah.Menggunakan kaedah FIFO membantu para pelabur memahami senario semasa. Ini membantu menarik pelabur.

  Kesimpulannya

  FIFO dan LIFO adalah dua kaedah perakaunan dan melaporkan nilai inventori. FIFO mengambil kos bahan yang dibeli terlebih dahulu sebagai kos barang yang dijual dan kos bahan yang dibeli terakhir kerana kos barang yang masih ada dalam inventori. LIFO mengambil kos bahan yang dibeli baru-baru ini sebagai kos barang yang dijual dan kos bahan yang dibeli terlebih dahulu kerana kos barang yang masih ada dalam inventori.

  Manfaat menggunakan kaedah LIFO ialah membantu menangguhkan cukai dan menurunkan penurunan inventori semasa tempoh inflasi tinggi. Manfaat menggunakan FIFO adalah bahawa ia menghasilkan nilai pendapatan yang lebih tinggi dan Nilai Bersih syarikat menarik lebih banyak pelabur. Kesan ini berlawanan apabila berlaku deflasi.

  Tetapi di kebanyakan negara, standard IFRS dikuatkuasakan di mana penggunaan LIFO tidak dibenarkan. Hanya beberapa negara, termasuk AS, yang membenarkan penggunaan LIFO untuk tujuan percukaian tetapi juga memerlukan penggunaannya semasa melaporkan hasilnya kepada para pelabur. Walau bagaimanapun, FIFO adalah kaedah yang jauh lebih popular daripada keduanya kerana lebih logik bagi kebanyakan industri.