Penerimaan Modal vs Penerimaan Hasil | 8 Perbezaan Teratas

Perbezaan utama antara Penerimaan Modal vs Penerimaan Hasil adalah bahawa penerimaan Modal adalah penerimaan sifat tidak berulang yang sama ada menimbulkan tanggungjawab syarikat atau mengurangkan aset syarikat sedangkan penerimaan hasil adalah penerimaan sifat berulang dan dilaporkan dalam penyataan pendapatan syarikat.

Perbezaan Antara Penerimaan Modal dan Penerimaan Hasil

Resit hanya berlawanan dengan perbelanjaan. Tetapi tanpa resit, mungkin tidak ada perniagaan. Tidak semua penerimaan secara langsung meningkatkan keuntungan atau mengurangkan kerugian. Tetapi ada yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian secara langsung.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai penerimaan modal dan penerimaan pendapatan. Secara sederhana, penerimaan modal tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian perniagaan; sebagai contoh, kita boleh mengatakan bahawa penjualan aset jangka panjang adalah satu jenis penerimaan modal.

Tetapi penerimaan hasil mempengaruhi keuntungan atau kerugian syarikat. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan bahawa penjualan produk, komisen yang diterima, dll adalah penerimaan hasil.

Sifat dan fungsi penerimaan modal dan penerimaan pendapatan sama sekali berbeza. Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis perbandingan penerimaan modal berbanding penerimaan pendapatan.

  Infografis Terimaan Modal vs Penerimaan Hasil

  Terdapat banyak perbezaan antara penerimaan modal berbanding penerimaan pendapatan. Mari kita lihat.

  Apakah Penerimaan Modal?

  Penerimaan modal adalah penerimaan yang sama ada mewujudkan liabiliti atau mengurangkan aset. Penerimaan Modal, seperti disebutkan di atas, bersifat tidak berulang. Dan penerimaan seperti ini juga tidak diterima sesekali.

  Dari definisi di atas, jelas bahawa resit boleh disebut resit modal jika mematuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat berikut -

  • Ia mesti mewujudkan tanggungjawab. Sebagai contoh, jika syarikat mengambil pinjaman dari bank atau institusi kewangan, maka ia akan menimbulkan tanggungan. Itulah sebabnya ia adalah penerimaan modal. Tetapi jika syarikat menerima komisen untuk menggunakan kepakarannya dalam menghasilkan jenis produk khas untuk syarikat lain, itu tidak akan disebut sebagai resit modal kerana tidak menimbulkan tanggungjawab.
  • Ia mesti mengurangkan aset syarikat. Sebagai contoh, jika syarikat menjual sahamnya kepada orang ramai, ia akan membantu mengurangkan aset, yang dapat menghasilkan lebih banyak wang pada masa akan datang. Itu bermaksud ia harus dianggap sebagai resit modal.

  Jenis Penerimaan Modal

  Penerimaan Modal boleh dikelaskan kepada tiga jenis.

  1. Meminjam dana

  Apabila syarikat mengambil pinjaman dari bank atau institusi kewangan, maka akan disebut pinjaman dana. Meminjam dana dari institusi kewangan adalah salah satu daripada tiga bentuk penerimaan modal.

  1. Pemulihan pinjaman

  Untuk mendapatkan semula pinjaman, selalunya, syarikat perlu mengetepikan satu bahagian aset, yang mengurangkan nilai aset. Ini adalah jenis penerimaan modal kedua.

  1. Penerimaan Modal Lain

  Terdapat jenis penerimaan ketiga yang kami panggil "resit modal lain." Di bawah ini, kami memasukkan pelaburan kecil dan simpanan kecil. Disinvestment bermaksud menjual satu bahagian perniagaan. Disinvestment disebut penerimaan modal kerana mengurangkan aset syarikat. Penjimatan kecil disebut penerimaan modal kerana mewujudkan tanggungjawab untuk perniagaan.

  Contoh Penerimaan Modal

  Sekarang mari kita lihat enam contoh penerimaan modal. Kami akan menerangkan masing-masing dan mengetahui mengapa ia boleh disebut penerimaan modal.

  Penerimaan Modal Contoh: 1 - Wang yang diterima daripada pemegang saham

  Apabila syarikat memerlukan lebih banyak wang, syarikat itu boleh mendapatkan tawaran awam awal (IPO). IPO membantu syarikat untuk menjadi awam. Apabila firma menjadi terbuka, mereka menjual sahamnya kepada orang ramai. Orang yang memiliki saham syarikat dipanggil pemegang saham syarikat. Pemegang saham syarikat memegang saham syarikat sebagai ganti menawarkan wang kepada syarikat. Ini bermaksud apabila seseorang membeli saham, dia memberikan harga saham tersebut kepada syarikat. Melalui IPO, syarikat memperoleh banyak wang. Dan wang ini yang diterima dari pemegang saham boleh disebut penerimaan modal kerana -

  • Wang yang diterima dari pemegang saham menimbulkan tanggungjawab kepada syarikat.
  • Wang yang diterima daripada para pemegang saham tidak berulang.
  • Wang yang diterima dari para pemegang saham juga tidak biasa, yang bermaksud ia tidak berlaku sesekali.

  Penerimaan Modal Contoh: 2 - Wang yang diterima daripada pemegang debentur

  Apabila syarikat memerlukan banyak wang, mereka pergi kepada orang yang mempunyai bon. Syarikat menerbitkan bon, dan pemegang debentur membeli bon sebagai ganti wang. Syarikat berjanji kepada pemegang debentur bahawa ia akan melunaskan hutang dan faedah yang tinggi dalam jangka masa tertentu. Bon ini tidak disokong oleh sebarang cagaran dan terutama bergantung pada kelayakan kredit penerbit. Sebab itu kadar faedahnya agak tinggi. Wang yang diterima dari pemegang debentur adalah penerimaan modal kerana -

  • Wang yang diterima dari pemegang debentur menimbulkan tanggungjawab kepada syarikat.
  • Wang yang diterima daripada pemegang debentur tidak berulang.
  • Wang yang diterima dari pemegang debentur juga tidak rutin, yang bermaksud tidak berlaku sesekali.

  Penerimaan Modal Contoh: 3 - Pinjaman yang diambil dari bank atau institusi kewangan

  Selalunya perniagaan perlu melaburkan wang untuk menyokong sebarang projek atau perkongsian atau pengembangan baru. Tetapi perniagaan selalu tidak mempunyai wang untuk dilaburkan. Itulah sebabnya mereka pergi ke bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini boleh menjadi pinjaman bercagar atau pinjaman tanpa jaminan. Wang yang diterima dari pinjaman ini kemudian digunakan untuk melabur dalam projek baru atau untuk mengembangkan perniagaan mereka. Pinjaman yang diambil dari bank atau institusi kewangan adalah penerimaan modal kerana -

  • Pinjaman ini menimbulkan tanggungjawab bagi syarikat.
  • Pinjaman ini tidak berulang.
  • Pinjaman ini tidak diambil sesekali.

  Penerimaan Modal Contoh: 4 - Penjualan Pelaburan

  Katakan bahawa syarikat telah melaburkan sejumlah wang ke dalam dana pelaburan. Sekarang syarikat perlu memasukkan sejumlah wang ke dalam perniagaan. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menjual pelaburan tersebut kepada pembeli. Menjual pelaburan akan membantu syarikat mendapatkan sejumlah wang segera. Dan kami akan menyebutnya sebagai resit modal untuk alasan berikut -

  • Penjualan pelaburan mengurangkan aset syarikat.
  • Penjualan pelaburan tidak berulang.
  • Penjualan pelaburan juga bukan rutin.

  Penerimaan Modal Contoh: 5 - Penjualan Peralatan

  Sekiranya syarikat menjual salah satu peralatannya untuk mendapatkan wang tunai, ia juga akan menjadi resit modal. Inilah sebab mengapa ini juga merupakan resit modal -

  • Penjualan peralatan menurunkan nilai aset syarikat.
  • Penjualan peralatan tidak berulang.
  • Penjualan peralatan juga tidak rutin.

  Penerimaan Modal Contoh: 6 - Tuntutan insurans untuk loji & mesin yang rosak

  Insurans boleh dituntut apabila kilang & jentera kehilangan nilainya. Dan kita boleh menyebutnya sebagai penerimaan modal juga kerana sebab berikut -

  • Tuntutan insurans bermaksud pengurangan aset syarikat.
  • Tuntutan insurans tidak berlaku setiap hari.
  • Tuntutan insurans juga tidak biasa.

  Apakah Penerimaan Hasil?

  Penerimaan Hasil adalah resit yang tidak mengurangkan aset syarikat, dan juga tidak menimbulkan tanggungjawab. Mereka selalu bersifat semula jadi, dan mereka diperoleh semasa menjalankan perniagaan biasa.

  Dari definisi, jelas bahawa apa-apa jenis resit perlu memenuhi salah satu daripada dua syarat yang disebut sebagai penerimaan hasil -

  • Pertama, tidak boleh mengurangkan aset syarikat.
  • Kedua, ia tidak boleh menimbulkan tanggungjawab terhadap syarikat.

  Ciri Penerimaan Hasil

  Oleh kerana penerimaan hasil nampaknya bertentangan dengan penerimaan modal, masuk akal untuk melihat ciri penerimaan pendapatan yang berbeza sehingga kita dapat memahami maksud penerimaan pendapatan dan dapat dibandingkan dengan ciri penerimaan modal.

  Mari kita lihat -

  • Bermakna untuk bertahan hidup: Sebuah perniagaan memulakan operasinya kerana menjangka akan menerima wang hasil dari perkhidmatan mereka kepada pelanggan mereka. Sama ada mereka boleh menjual banyak produk, atau mereka boleh menawarkan perkhidmatan. Tidak kira apa yang mereka lakukan, tanpa penerimaan hasil, mereka tidak dapat bertahan lama kerana penerimaan hasil dikumpulkan dari operasi langsung perniagaan.
  • Berlaku untuk jangka pendek: Penerimaan hasil adalah wang yang diterima untuk jangka masa pendek. Manfaat penerimaan pendapatan hanya dapat dinikmati selama satu tahun perakaunan dan tidak lebih.
  • Berulang: Oleh kerana penerimaan hasil menawarkan faedah untuk jangka waktu yang pendek, penerimaan pendapatan mestilah berulang. Sekiranya penerimaan pendapatan tidak berulang, perniagaan tidak akan dapat bertahan lama.
  • Mempengaruhi untung / rugi: Menerima pendapatan secara langsung mempengaruhi untung / rugi perniagaan. Apabila pendapatan diterima, keuntungan meningkat atau kerugian dikurangkan.
  • Sebilangan kecil (jumlah): Berbanding dengan penerimaan modal, jumlah penerimaan pendapatan biasanya lebih kecil. Itu tidak bermaksud semua penerimaan hasil lebih kecil. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat menjual 1 juta produk pada tahun tertentu, penerimaan hasilnya mungkin besar dan juga boleh melebihi penerimaan modal pada tahun tersebut.

  Contoh Penerimaan Hasil

  Di bahagian ini, kita akan melihat enam contoh penerimaan hasil. Pada akhir setiap contoh, kami akan menyiasat mengapa resit ini boleh disebut resit hasil.

  Penerimaan Hasil Contoh: 1 - Hasil yang diperoleh dengan menjual bahan buangan / sekerap

  Apabila firma tidak menggunakan bahan buangan atau barang bekas, mereka memutuskan untuk menjualnya. Dengan menjual barang sekerap, perniagaan memperoleh sejumlah wang yang banyak. Kami akan menyebutnya sebagai resit hasil. Kami akan memanggilnya resit hasil kerana sebab berikut -

  • Menjual sekerap tidak mengurangkan aset syarikat.
  • Menjual sekerap tidak menimbulkan tanggungjawab kepada syarikat.

  Penerimaan Hasil Contoh: 2 - Diskaun diterima daripada vendor

  Apabila syarikat membeli bahan mentah, mereka memilih vendor dari mana mereka membeli bahan tersebut. Selalunya apabila firma membayar tepat pada waktunya atau awal, vendor menawarkan potongan harga. Diskaun yang diterima daripada vendor ini adalah penerimaan hasil kerana -

  • Diskaun yang diterima daripada vendor tidak akan mengurangkan aset syarikat.
  • Diskaun yang diterima daripada vendor tidak menimbulkan sebarang tanggungjawab kepada syarikat.

  Penerimaan Hasil Contoh: 3 - Perkhidmatan yang disediakan

  Apabila syarikat memberikan perkhidmatan kepada pelanggan atau pelanggannya, mereka memperoleh pendapatan. Kami akan memanggil mereka penerimaan hasil sejak -

  • Perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan tidak mengurangkan aset syarikat.
  • Perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan tidak menimbulkan tanggungjawab.
  • Dan sifatnya berulang.

  Penerimaan Hasil Contoh: 4 - Faedah diterima

  Sekiranya sebuah firma telah memasukkan wangnya ke mana-mana bank atau institusi kewangan, ia akan menerima faedah sebagai ganjarannya. Ini adalah resit hasil kerana -

  • Ini tidak menimbulkan tanggungjawab syarikat.
  • Ia juga tidak mengurangkan aset syarikat.

  Penerimaan Hasil Contoh: 5 - Sewa diterima

  Sekiranya firma menawarkan tempat mereka kepada syarikat lain, mereka dapat memungut sewa, dan ia akan dianggap sebagai penerimaan hasil kerana alasan berikut -

  • Sewa akan diterima setiap bulan; itu bermaksud ia berlaku semula jadi.
  • Sewa yang diterima tidak akan menimbulkan tanggungjawab kepada syarikat.
  • Ia juga tidak akan mengurangkan aset syarikat.

  Penerimaan Hasil Contoh: 6 - Dividen diterima

  Sekiranya syarikat telah membeli saham untuk syarikat lain, pada akhir tahun, jika keuntungan dibuat, syarikat akan menerima dividen. Dividen ini diterima adalah penerimaan hasil sejak

  • Ia tidak mengurangkan aset syarikat.
  • Dan itu juga tidak menimbulkan tanggungjawab kepada syarikat.

  Juga, lihat Pengiraan Pembayaran Dividen.

  Penerimaan Modal vs Penerimaan Hasil - Perbezaan utama

  Terdapat banyak perbezaan antara penerimaan modal berbanding penerimaan pendapatan. Mari lihat yang paling terkenal -

  • Penerimaan modal tidak berulang; sebaliknya, penerimaan pendapatan berulang.
  • Tanpa penerimaan modal, perniagaan dapat bertahan, tetapi tanpa penerimaan pendapatan, tidak ada kemungkinan perniagaan akan berkekalan.
  • Penerimaan modal tidak boleh digunakan sebagai pengagihan keuntungan; penerimaan hasil boleh diagihkan setelah ditolak perbelanjaan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.
  • Penerimaan modal boleh didapati di kunci kira-kira. Hasil penerimaan boleh didapati dalam penyata pendapatan.
  • Penerimaan modal sama ada mengurangkan aset syarikat atau menimbulkan tanggungjawab untuk syarikat. Penerimaan hasil adalah sebaliknya. Mereka tidak mewujudkan tanggungjawab untuk syarikat, dan juga tidak mengurangkan aset syarikat.
  • Penerimaan modal tidak rutin. Penerimaan hasil adalah rutin.
  • Penerimaan modal adalah sumber dari sumber bukan operasi. Sebaliknya, penerimaan hasil diperoleh dari sumber operasi.

  Penerimaan Modal vs Penerimaan Hasil (Jadual Perbandingan)

  Asas Perbandingan - Penerimaan Modal berbanding Penerimaan HasilPenerimaan ModalPenerimaan Hasil
  1.    Makna yang melekatPenerimaan Modal adalah penerimaan yang tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian perniagaan.Penerimaan Hasil adalah penerimaan yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian perniagaan.
  2.    SumberPenerimaan Modal berpunca dari sumber bukan operasi.Penerimaan Hasil berpunca dari sumber operasi.
  3.    Alam semula jadiPenerimaan Modal tidak berulang.Penerimaan Hasil berulang.
  4. Wang    simpananPenerimaan Modal tidak dapat disimpan untuk membuat dana simpanan.Penerimaan Hasil dapat disimpan untuk membuat dana simpanan.
  5.    PembahagianTidak tersedia untuk pengagihan keuntungan.Tersedia untuk pengagihan keuntungan.
  6.    Pinjaman -  Penerimaan Modal vs Penerimaan HasilPenerimaan Modal boleh merupakan pinjaman yang diperoleh dari bank / institusi kewangan.Penerimaan Hasil bukan pinjaman, tetapi jumlah yang diterima dari operasi.
  7.    Dijumpai diPenyata imbangan.Penyata pendapatan.
  8.    Contoh -  Penerimaan Modal vs Penerimaan HasilPenjualan aset tetap.Penjualan produk perniagaan;

  Kesimpulannya

  Penerimaan modal berbanding penerimaan pendapatan adalah berlawanan, walaupun keduanya merupakan penerimaan.

  Sebagai pelabur, anda perlu memahami perbezaan antara penerimaan modal dan penerimaan pendapatan sehingga anda dapat menilai secara berhati-hati bila ada transaksi berlaku.

  Memahami kedua-dua konsep ini juga dapat membantu para pelabur membuat pilihan yang bijak tentang sama ada melabur dalam syarikat atau tidak. Sekiranya syarikat mempunyai sedikit penerimaan pendapatan dan lebih banyak penerimaan modal, anda perlu berfikir dua kali sebelum melabur. Dan jika syarikat mempunyai lebih banyak penerimaan pendapatan dan penerimaan modal yang lebih sedikit (kejadian, bukan jumlah), anda boleh mengambil risiko kerana syarikat itu kini berada di luar tahap kelangsungan hidup.