Jenis Aset

Jenis Aset dalam Perakaunan

Aset adalah sumber yang dimiliki oleh individu atau syarikat atau kerajaan yang diharapkan dapat menghasilkan aliran tunai masa depan dalam jangka masa yang panjang. Terdapat secara amnya tiga jenis pengagihan aset - 1) berdasarkan Convertiblility (Aset Semasa dan Tidak Semasa), 2) Kewujudan Fizikal (Aset ketara dan tidak ketara), dan 3) Penggunaan (Aset Operasi dan Bukan Operasi).

Jenis Aset berdasarkan Kebolehtukaran

Pengelasan aset berdasarkan seberapa mudah aset ditukar menjadi tunai. Aset boleh ditukar dikelaskan sebagai:

# 1 - Aset Semasa

Jenis aset perakaunan seperti, Aset semasa, adalah aset jangka pendek, yang dengan mudah ditukar menjadi tunai dengan cara penjualan atau penggunaan dalam operasi perniagaan biasa dalam satu tahun dari selang waktu. Senarai aset semasa merangkumi:

  • Tunai & setara tunai
  • Penghutang akaun
  • Persediaan
  • Sekuriti Boleh Pasaran
  • Perbelanjaan prabayar

# 2 - Aset Tidak Semasa

Jenis aset perakaunan ini adalah aset jangka panjang (atau Aset Tetap) yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau habis dan akan memberi keuntungan kepada syarikat selama beberapa tahun di masa hadapan. Yaitu, aset ini akan melayani perniagaan selama lebih dari satu tahun. Aset bukan semasa asas merangkumi:

  • Aset Tetap ketara (seperti Harta Tanah, Loji dan Mesin (PP&E))
  • Aset ketara lain (seperti pelaburan jangka panjang)
  • Aset Tidak ketara (seperti paten, hak cipta, dan muhibah)

Jenis Aset berdasarkan Kewujudan Fizikal

Klasifikasi aset berdasarkan kewujudan aset dalam bentuk fizikal atau kekurangan zat fizikal.

# 1 - Aset ketara

Aset dengan kewujudan fizikal adalah aset ketara. Ini dianggap sebagai aset yang dapat diukur kerana nilainya dapat dikenal pasti dengan mudah berdasarkan keadaan semasa dan faedah masa depan yang diharapkan. Aset ketara merangkumi kedua-dua aset semasa seperti wang tunai, inventori, sekuriti yang boleh dipasarkan, dan lain-lain, dan aset tidak semasa seperti harta tanah, loji, peralatan, dll.

# 2 - Aset Tidak ketara

Aset yang tidak wujud secara fizikal tetapi banyak menyumbang kepada operasi umum dan kelangsungan entiti dan dengan demikian sering dianggap sebagai harta intelek. Oleh kerana kewujudan nonfisik atau intelektual mereka, menjadi sangat sukar untuk memberikan beberapa nilai kepada mereka — Contohnya Muhibah, Paten, Tanda Dagangan, Hak Cipta, dll.

Jenis Aset berdasarkan Penggunaan

Klasifikasi aset berdasarkan penggunaan iaitu, sama ada aset yang digunakan dalam operasi perniagaan sehari-hari atau aset, dikumpulkan untuk beberapa tujuan tertentu di masa depan.

# 1 - Aset Operasi

Aset yang diperlukan dalam operasi harian perniagaan adalah aset operasi. Jenis aset perakaunan ini digunakan dalam setiap operasi perniagaan yang diperlukan iaitu, dari pengeluaran hingga penjualan — Contohnya Tunai, inventori, kilang, mesin, dll.

# 2 - Aset Tidak Beroperasi

Jenis aset perakaunan ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam operasi perniagaan sehari-hari tetapi dikumpulkan sebagai pelaburan masa depan atau untuk situasi luar jangka. Yaitu, aset ini menjana pendapatan tetapi mempunyai penyertaan yang tidak dapat dilupakan dalam fungsi asas perniagaan. Contohnya, Tanah dibeli untuk membangun bangunan baru untuk kantor pusat, atau saham yang dibeli dengan mempertimbangkan kenaikan harga di masa hadapan.

Kesimpulannya

Memahami jenis aset perakaunan membantu meletakkan aset yang betul di blok aset masing-masing. Pengetahuan itu membantu dalam membuat pernyataan kedudukan yang tepat bagi syarikat. Kunci kira-kira adalah dokumen kewangan yang paling penting bagi pelabur di mana aset dibahagikan kepada pelbagai blok (seperti semasa atau tidak semasa, ketara, atau tidak ketara) kerana pemahamannya yang mudah dan penyelidikan yang dipermudahkan. Contohnya, pelabur dapat dengan mudah melakukan pelbagai analisis nisbah jika aset dikategorikan dengan betul.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelbagai jenis aset dan kriteria pengelasannya, rujuk jadual berikut: