Kewangan Projek

Apa itu Project Finance?

Projek Kewangan membincangkan aspek kewangan yang berkaitan dengan projek tertentu yang melibatkan menganalisis kemungkinan projek dan keperluan pembiayaannya berdasarkan aliran tunai yang diharapkan dapat dihasilkan oleh projek, jika dilaksanakan, selama bertahun-tahun.

 • Projek besar, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, minyak, dan gas, atau utiliti awam, sangat memerlukan modal dan memerlukan dana. Pembiayaan projek bertindak sebagai kaedah untuk membiayai projek-projek ini. Ia melibatkan mempertimbangkan projek secara mandiri. Projek itu sendiri dianggap sebagai entiti kewangan (Kenderaan Tujuan Khas atau SPV).
 • Ini kerana pembiayaan projek-projek ini biasanya tetap di luar neraca syarikat yang menjalankan projek tersebut. Ia dilakukan untuk mengurangkan risiko yang terlibat dan kemungkinan kesannya terhadap neraca syarikat yang ada.
 • Oleh itu, semua liabiliti projek dilunaskan hanya dari aliran tunai yang dihasilkan oleh projek tersebut. Aset yang dimiliki oleh syarikat induk tidak boleh digunakan untuk melunaskan hutang ini.

Ciri Utama Pembiayaan Projek

Berikut adalah ciri utama -

 1. Perkongsian Risiko: Syarikat berkongsi risiko yang berkaitan dengan kegagalan projek dengan entiti lain yang mengambil bahagian dengan menjauhkan projek dari kunci kira-kira.
 2. Penglibatan Pelbagai Pihak: Oleh kerana projeknya besar dan modal yang banyak, banyak pihak sering menyediakan modal dalam bentuk hutang atau ekuiti.
 3. Pengurusan yang Lebih Baik: Oleh kerana keseluruhan projek adalah entiti yang berbeza, seringkali, pasukan yang berdedikasi ditugaskan untuk menjaga penyelesaian projek, yang menghasilkan kecekapan dan output yang lebih baik.

Penaja dalam Projek Kewangan

Penaja yang berkaitan dengan kenderaan tujuan khas boleh terdiri daripada jenis berikut:

 1. Perindustrian: Ini terutama yang perniagaannya terkena dampak (kesan positif) dengan projek yang dijalankan.
 2. Umum: Ini termasuk penaja yang mempunyai kepentingan umum. Ini boleh dikaitkan dengan kerajaan atau koperasi lain.
 3. Kontrak: Penaja ini terlibat terutamanya dalam pembangunan, operasi, dan penyelenggaraan projek.
 4. Kewangan: Ini termasuk penaja yang mengambil bahagian dalam pembiayaan projek, mencari pulangan yang tinggi.

Peringkat Pembiayaan Projek yang berbeza

Berikut adalah peringkat yang berbeza -

# 1 - Kewangan Pra

 • Pengenalpastian projek yang akan dilaksanakan bergantung pada keperluan perniagaan dan trend industri;
 • Mengenal pasti risiko yang terlibat sekiranya projek dijalankan (dalaman dan luaran);
 • Menyelidiki kemungkinan projek, baik dari segi teknikal dan kewangan, berdasarkan keperluan sumber;

# 2 - Kewangan

 • Mengenal pasti dan menghubungi pihak berkepentingan yang mungkin untuk memenuhi keperluan kewangan.
 • Rundingkan terma dan syarat yang berkaitan dengan hutang atau ekuiti dari pihak berkepentingan.
 • Menerima dana dari pihak berkepentingan;

# 3 - Kewangan Pos

 • Memantau kitaran dan tonggak projek yang berkaitan dengan pelaksanaan;
 • Menyiapkan projek sebelum tarikh akhir;
 • Pembayaran balik pinjaman melalui aliran tunai yang dihasilkan dari projek;

Risiko Terlibat

Berikut adalah risiko yang terlibat -

 • Kos Projek: Semasa analisis kewangan dan teknikal projek, kos bahan mentah tertentu akan diandaikan. Sekiranya kos melebihi anggapan, sukar untuk membayar balik modal.
 • Ketepatan masa: Hilang tarikh akhir yang berkaitan dengan projek boleh menyebabkan hukuman.
 • Prestasi: Walaupun projek itu disiapkan tepat pada waktunya, ia harus memenuhi jangkaan sehingga dapat menghasilkan jangkaan aliran tunai.
 • Risiko Politik: Projek-projek yang berkaitan dengan pemerintah selalu mempunyai risiko politik yang besar kerana perubahan dalam dasar politik dapat mempengaruhi pembiayaan, kelayakan, keperluan projek.
 • Pertukaran Mata Wang: Sekiranya pemberi pinjaman tidak tempatan, modal akan melibatkan risiko kadar pertukaran kerana faedah yang perlu dibayar naik.

Mengapa SPV Diperlukan untuk Pembiayaan Projek?

SPV bermanfaat dari perspektif kedua-dua pemberi pinjaman dan juga penaja:

 • Penaja: Oleh kerana projek ini berada di luar neraca penaja, projek tersebut dapat mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kegagalan projek; iaitu, sekiranya projek tersebut gagal, pemiutang tidak akan mempunyai hak atas aset penaja.
 • Pemberi Pinjaman: Ia juga bermanfaat bagi pemberi pinjaman, kerana risiko yang berkaitan dengan perniagaan utama penaja tidak dapat dipindahkan ke projek.

Kelebihan

 • Oleh kerana SPV adalah entiti yang berbeza sama sekali, ia dapat mengumpulkan hutang sebanyak yang diperlukan oleh projek, bergantung pada jangkaan aliran tunai, tanpa mengira peringkat kredit penaja.
 • Pembiayaan Projek membantu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan projek ini, baik bagi pemberi pinjaman dan penaja, seperti yang dibahas dalam manfaat SPV.
 • Pembiayaan Projek memberi peluang kepada syarikat untuk bersatu untuk tujuan bersama. Sebagai contoh, syarikat minyak dan gas hulu boleh membentuk SPV dengan syarikat yang mempunyai tangki simpanan minyak untuk membentuk saluran paip yang menghubungkan kedua-duanya.

Kekurangan

Beberapa kelemahan adalah seperti berikut.

 • Kemudahan pinjaman sederhana lebih mudah diperoleh dan juga diuruskan dalam buku akaun daripada pembiayaan projek kerana SPV sering melibatkan banyak entiti, dan mereka semua harus menyetujui beberapa keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan, operasi, pelaksanaan, dll. Yang menjadikan projek itu kompleks pembiayaan.
 • Memasukkan SPV dapat menjadi proses yang membosankan dari segi kepatuhan, peraturan, dokumentasi, dan lain-lain kerana fungsi dan keperluan perniagaannya berbeza dengan entiti korporat yang lain.
 • Mengingat kerumitan yang terlibat dengan pendanaan dan pengendalian perniagaan SPV, mungkin ada keperluan para pakar dan profesional seperti bank bank pelaburan, yang dapat mahal.

Batasan

Batasan utama pembiayaan projek dikaitkan dengan penggunaannya untuk projek kecil. Mengingat kelemahan pembiayaan projek yang dibahas di atas, seperti biaya, kerumitan, dokumentasi, mungkin tidak layak untuk memilih pembiayaan projek untuk projek skala kecil.

Kesimpulannya

Pembiayaan Projek adalah skema penyediaan modal yang sangat berguna untuk projek besar di mana aliran tunai yang dihasilkan dari projek itu sendiri dapat digunakan untuk membayar balik pinjaman yang diperoleh untuk pelaksanaannya. Ini membantu dalam pengurangan risiko, kolaborasi, dan pengurusan projek juga. Sebaliknya, ia melibatkan kos yang lebih tinggi, lebih kompleks, dan lebih berorientasikan pematuhan. Oleh itu, analisis kos-manfaat harus dilakukan sebelum memilih pembiayaan projek.