Excel vs Akses

Excel dan Access adalah dua alat Microsoft yang paling kuat yang digunakan untuk tujuan analisis data dan penghasilan laporan, namun terdapat beberapa perbezaan besar di antaranya, excel adalah produk lama Microsoft sedangkan akses adalah produk terbaru dan kompleks Microsoft , excel sangat mudah untuk membuat papan pemuka dan formula sedangkan akses sangat mudah untuk pangkalan data dan sambungan.

Microsoft Excel vs Perbezaan Akses

  • Sekiranya anda telah menggunakan Microsoft Excel, anda akan tahu bahawa excel membantu dalam membuat carta, grafik menggunakan hamparan. Hasilnya, penganalisis kewangan banyak menggunakan Microsoft Excel. Excel juga membantu dalam mengesan, memberi input, mencari output, dan membantu dalam manipulasi data. Excel mempunyai baris dan lajur terbina dalam yang menggunakan pengguna membuat carta, grafik dll.
  • Sebaliknya, akses Microsoft digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data. Akses digunakan sebagai sebahagian daripada RDMS (Relational Database Management Systems). Akses Microsoft dibina untuk membantu pemilik perniagaan kecil. Dan anda akan menemui aplikasi ini dalam versi Microsoft Office yang lebih tinggi. Microsoft Access lebih disukai daripada yang unggul apabila pemilik perniagaan kecil perlu menangani banyak laporan dan pertanyaan. Apabila anda menyimpan pangkalan data dalam akses, ia akan disimpan sebagai lanjutan .mdb.

Microsoft Excel vs akses, kedua-duanya adalah aplikasi penting. Tetapi penggunaannya digunakan untuk kumpulan orang yang berbeza. Penganalisis kewangan mendapati prestasi lebih berguna kerana membolehkan mereka membuat model kewangan dengan menggunakan beberapa formula, carta, grafik dan lain-lain. Sebaliknya, akses lebih berguna kepada pemilik perniagaan kecil kerana mereka perlu menangani banyak laporan dan pertanyaan.

Akses Microsoft Excel vs berbeza dalam aspek lain. Excel mempunyai lebih banyak fleksibiliti sementara akses lebih ketat mengenai bagaimana kita dapat menggunakannya. Dan akses lebih berguna daripada cemerlang dalam satu bidang tertentu. Excel hanya menyediakan lembaran kerja yang rata atau tidak berkaitan. Sebaliknya, akses menyediakan jadual yang saling berkaitan pada pelbagai peringkat.

Excel juga boleh digunakan untuk analisis statistik yang kompleks. Oleh kerana Excel mudah digunakan dan mempunyai banyak fleksibiliti, model statistik yang kompleks dapat dibina berdasarkan excel. Tetapi semasa mengakses, ini lebih kepada pengumpulan dan penyisihan data. Dan banyak yang lebih gemar daripada akses kerana sistem bangunan di jalan masuk agak sukar.

Kami telah memahami pelbagai aspek Microsoft excel vs akses. Mari kita lihat perbezaan antara kepala antara akses dan akses.

Microsoft Excel vs Akses Infografik

Di sini kami memberi anda 9 perbezaan teratas antara Microsoft Excel vs Access

Microsoft Excel vs Akses Perbezaan Utama

Berikut adalah perbezaan utama antara Excel dan Access -

  • Perbezaan asas antara excel dan akses adalah skop penggunaan. Microsoft Excel boleh digunakan sebagai aplikasi spreadsheet. Sebaliknya, akses Microsoft dapat digunakan sebagai aplikasi pangkalan data.
  • Microsoft Excel senang dipelajari dan senang diaplikasikan. Anda tidak memerlukan bahasa pengaturcaraan excel untuk menggunakan excel. Microsoft Access, sebaliknya, agak sukar untuk dikuasai. Anda juga memerlukan bahasa pengaturcaraan untuk menggunakan sebahagian besar ciri akses.
  • Excel pada dasarnya dibina untuk penganalisis kewangan dan statistik. Sebaliknya, akses dibina untuk pemilik perniagaan kecil.
  • Excel cukup fleksibel dan boleh diubah mengikut kehendak pengguna. Sebaliknya, aksesnya tegar dan tidak mudah diubah.

Microsoft Excel vs Akses Perbezaan Kepala ke Kepala

Berikut adalah perbezaan utama antara excel dan akses

Asas perbandingan antara Microsoft Excel vs AccessMicrosoft ExcelAkses Microsoft
Makna Microsoft Excel adalah aplikasi yang menggunakan spreadsheet untuk membuat grafik, grafik, model tabel. Microsoft Access juga merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai program pangkalan data. Ini membantu dalam mengumpulkan dan menyusun data.
Objektif Objektif excel adalah untuk membantu membangun model kewangan di excel, model statistik, dan untuk membantu mengesan input yang diberikan. Objektif akses adalah untuk membantu mengumpulkan, menyusun, dan memanipulasi pangkalan data.
Kapasiti storan Berbanding dengan akses, kapasiti penyimpanan kurang kerana excel tidak dibina untuk menyimpan data. Berbanding dengan cemerlang, kapasiti penyimpanan lebih banyak kerana akses dibina terutamanya untuk menyimpan, menyusun, dan memanipulasi pangkalan data.
KebolehsuaianMicrosoft excel lebih mudah disesuaikan. Ia boleh diubah mengikut budi bicara pengguna.Akses Microsoft kurang disesuaikan. Ia kaku dan tidak mudah diubah.
Berkenaan untuk Microsoft Excel lebih sesuai untuk penganalisis kewangan dan penganalisis statistik. Microsoft Access lebih sesuai untuk pemilik perniagaan kecil.
Kemudahan belajar Microsoft Excel senang dipelajari. Akses Microsoft agak sukar untuk dipelajari.
Sistem bangunan Membina sistem di excel cukup mudah dan senang. Membina sistem di jalan masuk agak sukar.
Hubungan atau rata Microsoft excel rata dan tidak berkaitan. Akses Microsoft mampu membina pelbagai model hubungan.
Pengetahuan pengaturcaraan Untuk belajar dan menerapkan excel, anda tidak memerlukan pengetahuan pengaturcaraan. Untuk belajar dan menggunakan akses (untuk kebanyakan ciri), pengetahuan pengaturcaraan diperlukan.

Excel vs Akses - Kesimpulan

Seperti yang anda faham, Microsoft excel dan akses mempunyai kepentingannya. Untuk pemilik perniagaan kecil, Microsoft excel dan akses boleh berguna. Yang perlu dia lakukan adalah memahami setiap aplikasi secara terperinci sehingga dia dapat menerapkannya dengan baik dan menggunakannya dalam konteks yang tepat.