Formula Hari Penghutang

Formula Hari Penghutang digunakan untuk menghitung hari rata-rata yang diperlukan untuk menerima pembayaran dari pelanggan terhadap invois yang dikeluarkan dan ia dikira dengan membahagikan penghutang yang dijelaskan dengan penjualan kredit tahunan dan kemudian mengalikan hasilnya dengan jumlah hari.

Apakah Formula Hari Penghutang?

Istilah "hari penghutang" merujuk kepada jumlah hari yang diambil oleh syarikat untuk mengumpulkan wang tunai dari penjualan kreditnya, yang menunjukkan kedudukan mudah tunai syarikat dan kecekapan jabatan pengumpulannya. Ia juga dikenali sebagai hari penjualan tertunggak (DSO) atau hari belum terima. Pengiraan nisbah hari penghutang dilakukan dengan membahagi rata-rata penghutang akaun dengan jumlah jualan tahunan dan dikalikan dengan 365 hari.

Formula Hari Penghutang = (Purata Akaun Belum Terima / Jumlah Jualan Tahunan) * 365 hari

Rumus Hari Belum Terima juga dapat dinyatakan sebagai rata-rata hutang piutang dengan purata penjualan harian.

Formula Hari Belum Terima dinyatakan sebagai,

Nisbah Hari Penghutang = (Rata-rata akaun belum terima / Purata penjualan harian)

Penjelasan

Pengiraan formula hari penghutang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pertama, tentukan rata-rata akaun belum terima syarikat. Rata-rata akaun belum terima dikira dengan menambahkan jumlah penghutang pada awal tahun dengan akhir tahun dan membahagikan hasilnya dengan dua. Kedua-dua maklumat dapat dikumpulkan dari kunci kira-kira syarikat.

Rata-rata belum terima akaun = (Membuka akaun belum terima + Menutup akaun belum terima) / 2

Langkah 2: Seterusnya, tentukan jumlah penjualan tahunan syarikat, yang mudah didapati sebagai item baris dalam penyata pendapatan syarikat. Selanjutnya, purata jualan harian juga dapat dikira dengan membahagikan jumlah penjualan tahunan dengan 365 hari (bilangan hari dalam setahun).

Jualan harian purata = Jumlah jualan tahunan / 365

Langkah 3: Akhirnya, pengiraan nisbah hari penghutang dilakukan dengan membahagikan purata akaun yang dapat diterima dengan jumlah penjualan tahunan dan kemudian kalikan dengan 365 hari. Formula Hari Belum Terima juga dapat dikira dengan membahagikan rata-rata akaun yang dapat diterima dengan purata penjualan harian.

Formula hari penghutang = (Purata penerimaan akaun / Jumlah jualan tahunan) * 365 hari

atau

Pengiraan Nisbah hari penghutang = (Rata-rata penghutang akaun / Purata jualan harian)

Contoh Formula Hari Penghutang (dengan Templat Excel)

Mari lihat beberapa contoh Pengiraan Hari Penghutang yang sederhana hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Debtor Days ini di sini - Templat Formula Excel Debtor Days

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh David, yang merupakan peruncit pakaian dan sering memberikan penghargaan kepada pelanggannya. David terkenal kerana menjual kepada pelanggan secara kredit dengan harapan bahawa pelanggan ini akan membayar balik barang tersebut dalam 30 hari ke depan. Walaupun sebahagian besar pelanggan membayar barang mereka dengan segera, ada juga yang terlambat. Hitung nisbah hari penghutang dengan mempertimbangkan bahawa pada akhir tahun kewangan, penyata mencatatkan akaun berikut:

Diberikan,

  • Purata Akaun Belum Terima: $ 30,000
  • Jumlah jualan tahunan: $ 210,000

Di bawah ini diberikan data untuk pengiraan Hari Jualan Beredar

Oleh itu, Hari Penghutang dapat dikira sebagai,

DSO = (Purata penerimaan akaun / Jumlah jualan tahunan) * 365 hari

= ($ 30,000 / $ 210,000) * 365 hari

DSO telah meningkat sehingga 52 hari disebabkan oleh beberapa pelanggan tunggakan.

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh lain ABC Ltd yang melaporkan jumlah penjualan tahunan sebanyak $ 2,500,000 untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2016. Akaun yang diterima pada awal tahun adalah $ 900,000, dan bakinya pada tahun penutupan adalah $ 700,000. Tentukan Hari Jualan Luar Biasa ABC Ltd berdasarkan maklumat yang diberikan.

Diberikan,

  • Jumlah jualan tahunan = $ 2,500,000
  • Penghutang purata akaun = ($ 900,000 + $ 700,000) / 2 = $ 800,000

Memandangkan jadual menunjukkan data untuk pengiraan Debtor Days Ratio syarikat ABC Ltd.

Oleh itu, DSO untuk ABC Ltd dapat dikira sebagai,

Tunggakan Jualan Hari = (Purata penerimaan akaun / Jumlah jualan tahunan) * 365 hari

= ($ 800,000 / $ 2,500,000) * 365 hari

Jualan Tunggal Hari untuk ABC Ltd ialah -

DSO = 116.8 hari ~ 117 hari

Kalkulator Formula Hari Penghutang

Anda boleh menggunakan Kalkulator Formula Hari Penghutang ini

Purata Akaun Belum Terima
Jumlah Jualan Tahunan
Formula Hari Penghutang =
 

Formula Hari Penghutang =
Purata Akaun Belum Terima
X365
Jumlah Jualan Tahunan
0
X365=0
0

Perkaitan dan Penggunaan

Ini sangat penting bagi syarikat, kerana jika nisbah hari penghutang meningkat melebihi syarat perdagangan yang dinyatakan, maka ini dapat menunjukkan fakta bahawa syarikat itu tidak dapat mengumpulkan hutang dari pelanggan dengan cukup cekap atau mungkin syarat diubah untuk meningkatkan penjualan. Hari penghutang yang lebih rendah adalah baik kerana ia menunjukkan bahawa syarikat dapat mengumpulkan wang lebih awal dari pelanggan dan bahawa hutang akaun adalah baik, yang bermaksud bahawa ia tidak diperlukan untuk dihapuskan sebagai hutang lapuk.

Sebaliknya, jika terdapat peningkatan yang disaksikan dalam nisbah debitur, ini bermaksud bahawa peningkatan jumlah tunai diperlukan dalam bentuk modal kerja untuk membiayai perniagaan, yang boleh menjadi masalah bagi perniagaan yang sedang berkembang. Namun, penting untuk dicatat bahawa rata-rata berbeza dari satu industri ke industri, walaupun kebanyakan aduan perniagaan bahawa penghutang biasanya memerlukan waktu terlalu lama untuk membayar di hampir setiap pasar.

Walaupun begitu, Days Sales Outstanding juga dilengkapi dengan sekumpulan batasan, seperti penganalisis harus membandingkannya dengan syarikat dalam industri yang sama. Sebaiknya, jika syarikat mempunyai model perniagaan dan pendapatan yang sama, maka perbandingan lebih masuk akal.