Pemaksimalan Kekayaan vs Pemaksimum Keuntungan

Perbezaan utama antara Wealth dan Profit Maximization adalah bahawa Wealth maximization adalah objektif jangka panjang syarikat untuk meningkatkan nilai saham syarikat sehingga meningkatkan kekayaan pemegang saham untuk mencapai posisi kepemimpinan di pasar, sedangkan, memaksimumkan keuntungan adalah meningkat kemampuan memperoleh keuntungan dalam jangka masa pendek untuk menjadikan syarikat terus bertahan dan berkembang di pasaran yang kompetitif yang ada.

Perbezaan Antara Maksimum Kekayaan dan Keuntungan

Wealth Maximization terdiri dari sekumpulan aktiviti yang menguruskan sumber kewangan yang bermaksud meningkatkan nilai pihak berkepentingan, sedangkan, Maximization Keuntungan terdiri dari kegiatan yang mengelola sumber keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dalam artikel ini, kita melihat secara terperinci Wealth vs. Profit Maximization.

Apakah Maksimum Kekayaan?

Keupayaan syarikat untuk meningkatkan nilai stoknya untuk semua pihak berkepentingan disebut sebagai Wealth Maximization. Ini adalah matlamat jangka panjang dan melibatkan pelbagai faktor luaran seperti penjualan, produk, perkhidmatan, bahagian pasaran, dan lain-lain. Ia menanggung risiko dan menyedari nilai masa wang memandangkan persekitaran perniagaan entiti operasi. Ini terutama berkaitan dengan pertumbuhan jangka panjang syarikat dan oleh itu lebih peduli untuk mengambil bahagian maksimum pangsa pasar untuk mencapai kedudukan kepimpinan.

Apakah Pemaksimum Keuntungan?

Proses meningkatkan kemampuan menjana keuntungan syarikat disebut sebagai Profit Maximization. Ini terutamanya tujuan jangka pendek dan terutamanya terhad kepada analisis perakaunan tahun kewangan. Ia mengabaikan risiko dan menghindari nilai wang masa. Ini terutama berkaitan dengan bagaimana syarikat akan bertahan dan berkembang dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif yang ada.

Maksimalkan Kekayaan vs Infografik Pemaksimum Keuntungan

Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara berikut adalah -

# 1 - Memaksimumkan Kekayaan

  • Wealth Maximization adalah kemampuan syarikat untuk meningkatkan nilai bagi pihak berkepentingan syarikat, terutama melalui kenaikan harga pasaran saham syarikat selama beberapa waktu. Nilainya bergantung pada beberapa faktor ketara dan tidak ketara seperti penjualan, kualiti produk atau perkhidmatan, dll.
  • Ini dicapai terutamanya dalam jangka panjang kerana memerlukan syarikat untuk mencapai kedudukan kepemimpinan, yang pada gilirannya diterjemahkan kepada bahagian pasaran yang lebih besar dan harga saham yang lebih tinggi, akhirnya menguntungkan semua pihak berkepentingan syarikat.
  • Untuk lebih spesifik, tujuan entiti perniagaan yang diterima secara universal adalah untuk meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham syarikat kerana mereka adalah pemilik sebenar syarikat yang telah melaburkan modal mereka, memandangkan risiko yang wujud dalam perniagaan syarikat dengan jangkaan pulangan yang tinggi.

# 2 - Pemaksimum Keuntungan

  • Maximization Keuntungan adalah kemampuan syarikat untuk beroperasi dengan cekap untuk menghasilkan output maksimum dengan input yang terhad atau untuk menghasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang jauh lebih rendah. Oleh itu, ia menjadi matlamat yang paling penting bagi syarikat untuk terus hidup dan berkembang di lanskap persaingan persekitaran perniagaan yang terkini.
  • Memandangkan sifat bentuk pengurusan kewangan ini, syarikat terutamanya mempunyai perspektif jangka pendek dalam hal menjana keuntungan, dan ini sangat terhad pada tahun kewangan semasa.
  • Sekiranya kita melihat secara terperinci, keuntungan sebenarnya adalah apa yang tersisa daripada jumlah hasil setelah membayar semua perbelanjaan dan cukai untuk tahun kewangan. Sekarang untuk meningkatkan keuntungan, syarikat boleh cuba meningkatkan pendapatan mereka atau berusaha meminimumkan struktur kos mereka. Ia mungkin memerlukan beberapa analisis tahap input-output untuk mendiagnosis kecekapan operasi syarikat untuk mengenal pasti bidang peningkatan utama di mana proses dapat diubah atau diubah secara keseluruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Jadual Perbandingan

AsasMemaksimumkan KekayaanPemaksimum Keuntungan
Definisi Ia ditakrifkan sebagai pengurusan sumber kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pihak berkepentingan syarikat.Ia ditakrifkan sebagai pengurusan sumber kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan syarikat.
FokusBerfokus untuk meningkatkan nilai pihak berkepentingan syarikat dalam jangka masa panjang.Berfokus untuk meningkatkan keuntungan syarikat dalam jangka masa pendek.
RisikoIa mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang wujud dalam model perniagaan syarikat.Ia tidak mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang wujud dalam model perniagaan syarikat.
PenggunaanIni membantu dalam mencapai nilai yang lebih besar dari nilai syarikat, yang mungkin mencerminkan peningkatan pangsa pasaran syarikat.Ia membantu mencapai kecekapan dalam operasi harian syarikat untuk menjadikan perniagaan menguntungkan.

Kesimpulannya

Keuntungan adalah asas asas syarikat untuk memperoleh modal dalam ekuiti pemegang saham. Memaksimumkan keuntungan membantu syarikat bertahan daripada semua kemungkinan perniagaan dan memerlukan perspektif jangka pendek untuk mencapai yang sama. Walaupun dalam jangka pendek, syarikat boleh mengabaikan faktor risiko, tetapi ia tidak dapat melakukan hal yang sama dalam jangka panjang kerana para pemegang saham telah melaburkan wang mereka di syarikat dengan harapan mendapat pulangan pelaburan yang tinggi.

Kekayaan Maksimum mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, pemiutang atau pemberi pinjaman, pekerja, dan pihak berkepentingan lainnya. Oleh itu, ia memastikan penambahan cadangan untuk pertumbuhan dan pengembangan di masa depan, mempertahankan harga pasaran saham syarikat, dan mengenali nilai dividen biasa. Jadi, syarikat dapat mengambil sejumlah keputusan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi ketika mengambil keputusan mengenai pemegang saham, maka Maksimum Kekayaan adalah cara yang tepat.