Rumusan Excel Asas

Senarai 10 Rumusan & Fungsi Excel Asas

Berikut adalah senarai 10 Rumus & Fungsi Asas Teratas di Excel.

 1. RUMUSAN
 2. BANYAK
 3. NEGARA
 4. KAUNSELING
 5. PURATA
 6. MIN Excel
 7. MAX Excel
 8. LEN Excel
 9. TRIM Excel
 10. JIKA Excel

Sekarang mari kita bincangkan masing-masing secara terperinci -

Anda boleh memuat turun Templat Excel Rumus Asas di sini - Templat Excel Rumus Asas

# 1 SUM dalam Excel

Formula Excel Asas ini digunakan untuk mendapatkan jumlah nilai dalam satu atau lebih sel atau julat.

Contohnya

= SUM (A1 : A5

Hasil = 41 (Lihat Gambar di bawah)

# 2 COUNT Fungsi Excel

Fungsi Excel Asas ini digunakan untuk Menghitung nilai angka dalam satu atau lebih sel atau julat.

Contohnya

= COUNT (A1: A5)

Hasil = 4 (Ini akan mengecualikan Sel A3 kerana formula ini hanya mengira nilai Numerik. Lihat Gambar di bawah)

# 3 COUNTA dalam Excel

Formula ini digunakan untuk menghitung nilai dalam satu atau lebih sel (Ini akan mengira sel tanpa mengira Nilai atau Teks)

Contohnya

= NEGARA (A1: A5)

Hasil = 5 (Ini akan merangkumi Sel A3 kerana formula ini mengira kedua-dua nilai Teks dan Numerik. Lihat Gambar di bawah)

# 4 COUNTBLANK dalam Excel

Fungsi Excel Basic ini digunakan untuk mengira nilai kosong dalam julat. (Catatan: Hanya Ruang dalam sel tidak akan dianggap sebagai sel kosong).

Contohnya

= COUNTBLANK (A1: A5)

Hasil = 2 (Ini akan mengira bilangan sel kosong dalam Julat. Lihat Gambar di bawah)

# 5 Purata dalam Excel

Formula asas dalam excel ini digunakan untuk mendapatkan nilai purata dalam satu atau lebih sel atau julat.

Contohnya

= RATA-RATA (A1: A5) 

Hasil = 4 (Lihat Gambar di bawah)

Formula # 6 MIN dalam Excel

Fungsi asas excel ini digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dalam sel atau Range.

Contohnya

= MIN (A1: A5). Hasil = 2 (Lihat Gambar di bawah)

Formula # 7 MAX dalam Excel

Fungsi excel asas ini digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dalam sel atau Range.

Contohnya

= MAX (A1: A5)

Hasil = 9 (Lihat Gambar di bawah)

# 8 LEN dalam Excel

Fungsi asas asas ini digunakan untuk mengira bilangan watak dalam sel atau Teks.

Contohnya

= LEN (A1)

Nilai sel A1 adalah Shivam yang mempunyai panjang 6 Karakter. Jadi Hasilnya adalah 6 (Lihat Gambar di bawah)

# 9 TRIM dalam Excel

Fungsi excel asas ini digunakan untuk menghilangkan ruang yang tidak diperlukan dalam sel atau Teks.

SINTAX: TRIM (TEKS)

Contohnya

= TRIM (A1)

Sel A1 mempunyai dua ruang antara nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Fungsi ini akan mengeluarkan ruang tambahan untuk memberikan hasilnya. (Lihat Gambar di bawah)

# 10 JIKA dalam Excel

Fungsi IF adalah fungsi Logik yang digunakan untuk melakukan ujian logik di excel.

Contohnya

= JIKA (A1> 33, "P", "F"). Nilai dalam Sel A1 adalah 50 dan ujian logik adalah jika nilainya lebih besar daripada 33 maka hasilnya adalah P jika tidak, hasilnya adalah F.

Oleh kerana nilai 50 lebih besar daripada 33, hasilnya adalah P. (Lihat Gambar di bawah)

Perkara yang Perlu Diingat

 • Formula harus selalu dimulakan dengan tanda yang sama, ia akan menunjukkan kesalahan
 • Sekiranya anda memasukkan nilai teks dan bukan memberikan alamat sel maka nilai teks harus diberikan dalam Koma Terbalik ("")
 • Sebelum memasukkan fungsi dalam sel, pastikan format sel secara umum. Sekiranya format Teks dipilih, formula tidak akan berfungsi.
 • Ruang (_) selalu dikira sebagai satu watak jadi jika anda bekerja dengan sel kosong, ingatlah perkara ini bahawa jika sel hanya mempunyai ruang, ia tidak akan dikira sebagai sel kosong.