Tanda Air Tinggi

Apakah Tanda Air Tinggi?

Tanda air yang tinggi dalam lindung nilai bermaksud tahap atau puncak nilai pelaburan yang telah dicapai sejak penubuhannya yang berguna untuk mengukur insentif pengurus dana dan sebagai perlindungan bagi para pelabur, namun tanda air yang terlalu tinggi dapat mendorong pekerja yang mungkin menjadi rintangan dalam mencapai objektif yang ditentukan.

Hedge Fund biasanya mempunyai struktur yuran yang merangkumi Performance Fees yang biasanya 20% dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana. Tetapi pengurus akan mendapat bahagian dalam keuntungan hanya apabila pulangan melepasi nilai High-Water Mark.

Contoh Tanda Air Tinggi di Hedge Fund

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh mudah:

Katakan dana bermula dengan modal $ 100 Juta. Pada tahun pertama, dana tersebut memperoleh pulangan 25% dan nilainya meningkat menjadi $ 125 Juta. Sekarang, nilai puncak ini adalah High Water Mark. Pada tahun mana pun nilai dana kurang dari $ 125 Juta, pengurus tidak akan mendapat bayaran prestasi.

Sekiranya pada tahun kedua dana jatuh ke nilai $ 115 Juta, pengurus tidak mendapat apa-apa. Walaupun selepas itu, pengurus akan mendapat bayaran prestasi hanya setelah nilainya melepasi $ 125 Juta dan itu juga pada jumlah di atas Tanda Air Tinggi ini yang bermaksud jika dana meningkat kepada nilai $ 130 Juta, pengurus hanya akan mendapat bayaran prestasi pada $ 5 Juta yang berada di atas HWM.

  • Dari sudut pandangan pelabur, ini melindungi mereka daripada membayar yuran prestasi berkali-kali kepada pengurus untuk pengembalian yang telah disedari pada masa lalu. Ini juga membuat pengurus termotivasi untuk mengatasi masa lalunya dan mendapatkan bayaran prestasi.
  • Pelabur boleh mengukur nilai dana pada selang masa dan menukar nilai High Water Mark berdasarkan prestasi dana. Ini dipanggil Frekuensi Penghabluran.
  • Tanda Air Tinggi kadang-kadang keliru dengan Hurdle Rate. Hurdle Rate adalah kadar pulangan minimum yang mesti dijana oleh pengurus atas wang pelabur untuk mendapatkan bayaran prestasi. Kedua-dua langkah tersebut berkaitan dengan prestasi pengurus dan dimaksudkan untuk kepentingan para pelabur.
  • Seorang pengurus mungkin tidak melepasi Tanda Air Tinggi pada tahun tertentu tetapi masih mungkin melintasi Kadar Hurdle, dengan itu menerima bayaran prestasi jika Tanda Air Tinggi tidak berlaku. Oleh itu, kita dapat mengatakan bahawa Tanda Air Tinggi adalah ukuran yang agak lebih ketat.

Contoh # 2

Wealth creators LLC memulakan dana lindung nilai dengan modal awal $ 500 Juta. Struktur yuran dana ini adalah 2/20, yang bermaksud mengenakan 2% Yuran Pengurusan dan 20% Yuran Prestasi. Pengurus dana tersebut adalah Adam Borges.

Pada tahun pertama operasinya, dana tersebut menunjukkan prestasi yang luar biasa dan meningkat kepada nilai $ 650 Juta. Tetapi pada tahun kedua, dana itu menurun menjadi $ 550 Juta kerana beberapa panggilan buruk. Pada tahun ketiga, dana meningkat menjadi $ 625 Juta dan pada tahun keempat, ia meningkat menjadi $ 700 Juta. Hitung jumlah yuran yang dikenakan oleh pencipta kekayaan selama empat tahun. '

Berikut adalah perincian bayaran yang diperoleh oleh WealthCreators LLC untuk setiap empat tahun:

Pada tahun pertama, pengurus mendapat yuran pengurusan ditambah dengan 20% yuran prestasi atas keuntungan yang dijana $ 150 Juta. HWM kini bernilai $ 650 Juta

Pada tahun kedua, kerana dana tersebut mengalami penurunan nilainya, jumlah yuran hanya 2% yuran pengurusan.

Pada tahun ketiga, walaupun dana tersebut menjana keuntungan berbanding tahun sebelumnya, ia tidak mendapat bayaran prestasi kerana belum mencapai HWM sebanyak $ 650 Juta.

Pada tahun keempat, pengurus mendapat 2% yuran pengurusan dan juga prestasi prestasi 20%. Tetapi yuran prestasi akan didasarkan pada keuntungan tambahan dana yang dihasilkan melebihi High Water Mark sebanyak $ 650 Juta. Oleh kerana nilai dana telah melepasi High Water Mark, nilai dana baru $ 700 Juta menjadi High-Water Mark baru.

Kelebihan Tanda Air Tinggi

  • # 1 - Insentif untuk Pengurus -  Dengan adanya mekanisme High Water Mark, pengurus dana lindung nilai mendapat insentif untuk berprestasi lebih baik dan meningkatkan nilai dana High Water Mark untuk mendapatkan bayaran prestasi. Ini seterusnya memberi keuntungan kepada para pelabur kerana akhirnya pelaburan mereka juga bertambah nilainya.
  • # 2 - Perlindungan Pelabur -  Pelabur dilindungi dengan dua cara: Pertama, mereka tidak perlu membayar yuran prestasi untuk prestasi yang buruk. Dan kedua, mereka tidak perlu membayar yuran prestasi untuk jumlah prestasi yang sama dengan yang mereka bayar sebelumnya.

Kekurangan Tanda Air Tinggi

  • # 1 - Tanda Air yang Terlalu Tinggi Mungkin Menolak motivasi Pelabur -  Tanda Air Tinggi yang terlalu tinggi kerana peristiwa tertentu di pasaran mungkin akan menurunkan motivasi pengurus jika dia merasakan bahawa sasaran tersebut tidak dapat dicapai. Ini boleh menyebabkan kepuasan dalam prestasi pengurus.
  • # 2 - Panggilan Bercita-cita Boleh Memudaratkan Pelabur -  Pengurus boleh mengambil panggilan berisiko yang tidak perlu untuk memecahkan Tanda Air Tinggi dan meletakkan wang pelabur pada risiko yang tidak diperlukan. Pelabur mungkin akhirnya kehilangan wang kerana sifat pengurus yang bercita-cita tinggi.

Kesimpulannya

High Water Mark merujuk kepada nilai tertinggi yang telah dicapai oleh dana sejak penubuhannya dan digunakan sebagai ambang untuk mengukur prestasi pengurus dana.

Setiap kali nilai dana melintasi nilai maksimum yang sebelumnya telah dicapai sepanjang hayatnya, tanda air tinggi berubah menjadi nilai puncak baru. Ini adalah konsep yang sangat penting dan biasa dilihat dalam pelaburan seperti dana lindung nilai, dana PE, dll.

High Water Mark adalah konsep yang sangat penting dalam dunia dana lindung nilai. Ini melindungi pelabur dan memotivasi pengurus untuk menunjukkan prestasi yang baik. Ini adalah ukuran yang lebih ketat daripada kadar rintangan. Tetapi pada masa yang sama, ini mungkin menyebabkan pengurus mengambil taruhan yang sangat berisiko dan membahayakan para pelabur.