Aset Pendasar

Makna Aset Yang Mendasari

Aset pendasar didefinisikan sebagai aset di mana instrumen kewangan seperti derivatif didasarkan dan nilai aset pendasar tersebut secara tidak langsung atau langsung berkaitan dengan kontrak derivatif. Mereka selalu diperdagangkan di pasaran tunai sedangkan derivatif yang berasal dari mereka diperdagangkan di segmen derivatif atau pasaran masa depan.

Jenis Aset Pendasar

Mari kita bincangkan jenis aset pendasar.

# 1 - Tuntutan Kewangan atau Stok

Saham ditakrifkan sebagai tuntutan kewangan yang mewakili pemilikan proporsional pemilikan atau pemegang terhadap pendapatan dan aset keseluruhan perniagaan penerbit. Stok boleh dibahagikan kepada saham biasa dan pilihan. Saham terutamanya dikeluarkan dengan tujuan mengumpulkan kewangan untuk membiayai operasi perniagaan atau projek bertumbuh tinggi.

# 2 - Sekuriti Hutang atau Bon

Bon ditakrifkan sebagai instrumen kewangan yang memberikan pembayaran faedah tetap kepada pemegangnya. Syarikat dan institusi kerajaan menerbitkan bon untuk mengumpulkan kewangan dengan tujuan untuk membiayai projek perniagaan atau projek kerajaan. Pemegang instrumen tersebut disebut sebagai pemiutang hutang.

# 3 - Tukar Dana yang Diniagakan

Dana yang diperdagangkan pertukaran didefinisikan sebagai varian khas dana bersama yang penanda arasnya adalah indeks yang mendasari. Ini pada asasnya adalah sekumpulan sekuriti yang merangkumi satu unit.

# 4 - Indeks Pasaran

Indeks pasaran ditakrifkan sebagai pengumpulan sekuriti. Koleksi ini dapat difokuskan pada satu bidang tertentu dalam pasaran kewangan. Ini dirancang untuk menilai prestasi pasaran kewangan. Indeks ini digunakan untuk mengembangkan strategi pelaburan pasif.

# 5 - Mata Wang

Mata wang ditakrifkan sebagai instrumen pertukaran wang yang menggantikan sistem barter tradisional di mana medium tersebut dapat diterima secara meluas di negara tertentu. Negara yang berbeza mungkin mempunyai mata wang yang berbeza. Mata wang yang paling biasa dan boleh diterima di seluruh dunia adalah dolar Amerika Syarikat di mana banyak negara telah melakukan dolarisasi untuk memenuhi keperluan mata wangnya yang setara dengan standard global.

# 6 - Komoditi

Komoditi ditakrifkan sebagai instrumen yang digunakan dalam aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan. Item-item ini merupakan input untuk perdagangan umum dan pengeluaran aktiviti perniagaan. Emas dan perak adalah komoditi paling popular yang diperdagangkan di pasaran komoditi.

Contoh Aset Pendasar

Marilah kita memahami aset asas dengan bantuan contoh.

Contoh # 1

 • Katakan aset pendasar seperti saham A yang dibeli pada harga $ 50 menunjukkan risiko penurunan. Pemegang memegang 1 bahagian saham A. Pemegang dapat mengambil pilihan saham A dengan harga mogok $ 50 diperdagangkan pada $ 2 di pasaran opsyen.
 • Opsyen put adalah kontrak derivatif yang memberikan haknya kepada pemegangnya untuk menjual aset pendasar pada harga mogok yang telah ditentukan sebelum tarikh tamat.
 • Opsyen put memberi hak untuk menjual tetapi bukan kewajiban untuk meneruskan aktiviti penjualan.
 • Aset yang mendasari untuk pilihan put di sini adalah saham A yang mana opsyen put diinovasikan dan diperoleh.

Contoh # 2 - Aplikasi Praktikal

 • Emas adalah komoditi yang merupakan instrumen yang sangat popular yang dapat digunakan baik untuk tujuan lindung nilai maupun untuk tujuan pelaburan. Emas boleh digunakan untuk mengekang kenaikan kadar inflasi dan dengan itu mengekang potensi kerugian dalam nilai dolar AS.
 • Dolar memegang gelaran sebagai mata wang global yang boleh diterima.
 • Emas adalah aset asas yang tidak pernah kehilangan nilainya.
 • Setiap kali dolar runtuh di hadapan kenaikan inflasi, emas dapat digunakan sebagai alat pelaburan alternatif untuk mengekang inflasi, menghentikan kehilangan nilai, dan mengurangi potensi dampak kejatuhan dolar.

Formula Aset Pendasar

Mereka dapat dinyatakan dalam istilah umum ungkapan matematik asas seperti yang ditunjukkan di bawah: -

Di sini,

 • Ia dinyatakan sebagai yn.
 • Fungsi derivatif, bila diterapkan pada aset pendasar, akan menghasilkan nilai turunan
 • Nilai turunan dinyatakan sebagai ny (n-1)

Aset asas yang berbeza mungkin mempunyai hubungan yang berbeza dengan derivatif dan oleh itu formula mereka mungkin berbeza.

Pilihan-pilihan tersebut menyediakan kaedah yang berbeza untuk menilai dirinya sendiri dan dengan itu kaedah khusus dapat digunakan untuk menentukan nilai aset yang mendasari.

Begitu juga, penilaian kontrak niaga hadapan dapat memberikan kaedah yang berbeza untuk menyimpulkan nilai aset pendasar.

Kelebihan

Sebilangan kelebihannya adalah seperti berikut.

 • Varian tertentu aset pendasar seperti stok sangat boleh dipasarkan.
 • Mereka mempunyai pasaran kewangan yang teratur yang mempromosikan kecairan dan pertukaran sekuriti antara pelbagai pihak yang terlibat.
 • Banyak pelabur menggunakan aset pendasar untuk tujuan pelaburan dan dengan itu memperoleh pulangan yang tinggi setelah memegang sekuriti tersebut untuk jangka masa pelaburan yang cukup besar.
 • Oleh kerana aset ini mempunyai pasaran yang teratur, kos urus niaga yang terlibat dalam memperdagangkan aset tersebut relatif sangat rendah.

Kekurangan

Beberapa kelemahan adalah seperti berikut.

 • Varian tertentu aset pendasar dapat digunakan untuk tujuan spekulasi. Ini menimbulkan kemungkinan sama kehilangan wang yang ditempatkan dalam aset tersebut dengan sangat cepat.
 • Setiap jenis aset pendasar menimbulkan risiko tertentu. Saham dan komoditi menanggung risiko pelaburan sedangkan bon menanggung risiko lalai dan risiko rakan niaga.
 • Mungkin terdapat beberapa jenis aset pendasar yang derivatifnya hanya dapat diperdagangkan dan diselesaikan di segmen over-the-counter yang seterusnya menimbulkan risiko ingkar dan pihak lawan jika salah satu pihak menghilangkan tanggungjawabnya.
 • Prestasi aset pendasar harus dipantau secara berkala untuk mengurangkan dan mengekang potensi risiko yang berkaitan dengan aset ini.

Batasan

Beberapa batasannya adalah seperti berikut.

 • Nilai aset pendasar bergantung kepada keadaan ekonomi negara. Sekiranya negara tidak melakukan ekonomi dengan baik maka ia boleh menyebabkan nilai aset pendasar menurun.
 • Mereka selalu terdedah kepada asimetri maklumat dan pilihan buruk. Asimetri maklumat cenderung berlaku apabila salah satu pihak yang terlibat dalam urus niaga kewangan menyembunyikan maklumat yang berpotensi di antara mereka yang boleh mempengaruhi kesepakatan kewangan. Pilihan buruk cenderung berlaku apabila pelabur memilih aset yang buruk dan berprestasi rendah untuk tujuan pelaburan.

Perkara Penting

Beberapa perkara penting adalah seperti berikut.

 • Derivatifnya adalah inovasi kewangan yang nilainya dapat diperoleh dari aset pendasar.
 • Derivatif digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap kedudukan yang diambil pada aset pendasar.
 • Selalu dinasihatkan agar kedudukan yang setara dan berlawanan dalam kontrak derivatif dikekalkan sesuai dengan kedudukan aset pendasar.
 • Setelah kedudukan diambil, setiap perubahan nilai aset yang mendasari dapat membatalkan usaha lindung nilai dan secara bersamaan keseluruhan kedudukan dapat diubah menjadi posisi yang berisiko.
 • Dalam situasi seperti itu, pelabur atau lindung nilai dapat kehilangan wang dengan cepat dan bukannya memperoleh pulangan yang tetap.

Kesimpulannya

Aset yang mendasari adalah asas asas bagi kontrak derivatif. Ini mungkin sangat spekulatif dan boleh mengakibatkan hakisan nilai segera jika kedudukan yang diambil dalam aset tersebut tidak dipantau secara berkala. Instrumen tersebut mempunyai risiko kenaikan dan penurunan di mana instrumen ini boleh mengatasi atau tidak berprestasi berdasarkan keadaan ekonomi yang berlaku di negara ini.