Perakaunan vs Pengurusan Kewangan

Perbezaan Antara Perakaunan dan Pengurusan Kewangan

Perbezaan utama antara Perakaunan vs pengurusan kewangan adalah bahawa Perakaunan adalah proses mencatat, memelihara dan juga melaporkan urusan kewangan syarikat yang menunjukkan kedudukan kewangan syarikat yang jelas, sedangkan, pengurusan kewangan adalah pengurusan kewangan dan pelaburan individu, organisasi dan entiti lain yang berbeza.

Mereka adalah dua fungsi yang berasingan di mana perakaunan memerlukan pelaporan transaksi kewangan masa lalu, sementara yang lain memerlukan perancangan mengenai urus niaga masa depan.

Apa itu Perakaunan?

Perakaunan mengukur, memproses, dan merekod transaksi kewangan organisasi. Prosesnya adalah untuk merangkum, menganalisis, dan merekam informasi tersebut untuk dilaporkan kepada manajemen, pemiutang, pemegang saham, pelabur, dan pegawai pengawasan atau pegawai pajak.

Objektif utama adalah melaporkan maklumat kewangan atau transaksi menggunakan Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum (GAAP).

Perakaunan boleh dibahagikan kepada beberapa bidang seperti Perakaunan Kewangan, perakaunan pengurusan, perakaunan cukai, dan perakaunan kos. Dua jenis utama adalah:

 • Perakaunan Kewangan : Melaporkan maklumat kewangan kepada pengguna luar seperti pemiutang, pembekal, agensi kerajaan, penganalisis, dan lain-lain adalah perakaunan kewangan
 • Perakaunan pengurusan : Melaporkan maklumat kewangan kepada pengguna dalaman seperti pengurusan dan pekerja disebut perakaunan pengurusan.

Penyata kewangan menggunakan prosedur standard dan prinsip perakaunan yang diletakkan oleh organisasi seperti Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB) di Amerika Syarikat dan Majlis Pelaporan Kewangan di United Kingdom.

Apa itu Pengurusan Kewangan?

Pengurusan Kewangan membantu menguruskan kewangan dan sumber ekonomi organisasi. Ini adalah mengenai menguruskan aktiviti ekonomi organisasi dengan cekap untuk mencapai objektif kewangan. Pengurusan kewangan membantu pengurusan dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Objektif utama pengurusan Kewangan adalah untuk mencipta kekayaan bagi perniagaan dan pelabur, menjana wang tunai, memperoleh pulangan yang baik dengan risiko yang mencukupi dengan menggunakan sumber organisasi dengan cekap.

Elemen utama pengurusan kewangan adalah Perancangan kewangan, kawalan, dan pembuatan keputusan.

 1. Perancangan kewangan melibatkan pembiayaan; pengurusan firma perlu memastikan bahawa dana yang mencukupi tersedia pada masa keperluan untuk menjalankan perniagaan. Perancangan kewangan yang betul memastikan keperluan dana jangka pendek, sederhana dan jangka panjang dapat dipenuhi.
 2. Kawalan kewangan adalah elemen pengurusan yang paling kritikal kerana memastikan penggunaan aset syarikat dengan cekap.
 3. Pembuatan keputusan kewangan berkaitan dengan pelaburan, pilihan pembiayaan, dan bahagian dividen dari perniagaan sehingga syarikat menghasilkan pulangan pelaburan yang baik dan mengagihkan kekayaannya di kalangan pemegang saham melalui pembayaran dividen.

Infografik Pengurusan Perakaunan vs Pengurusan Kewangan

Perbezaan Utama

 • Perakaunan lebih kepada pelaporan sedangkan pengurusan kewangan melibatkan aset dan sumber syarikat dan penggunaannya yang berkesan
 • Objektif utama perakaunan adalah memberikan maklumat kewangan menggunakan prosedur dan peraturan standard, sedangkan objektif pengurusan formal adalah untuk menghasilkan kekayaan, menjana wang tunai dan memperoleh pulangan yang baik dengan penggunaan aset syarikat yang berkesan.
 • Perakaunan melaporkan maklumat kewangan kepada pemiutang, pelabur, penganalisis, pengurusan, dan pengawal selia, sedangkan pengurusan kewangan digunakan oleh pengurusan syarikat.
 • Perakaunan mempunyai dua jenis utama - perakaunan kewangan dan pengurusan sedangkan pengurusan kewangan adalah proses dengan tiga elemen utama, iaitu perancangan kewangan, kawalan kewangan, dan pembuatan keputusan kewangan
 • Perakaunan melibatkan pelaporan urus niaga kewangan masa lalu, sedangkan pengurusan lain melibatkan perancangan mengenai transaksi kewangan masa depan.
 • Perakaunan memberikan kedudukan kewangan syarikat, sedangkan pengurusan kewangan memberikan pandangan menyeluruh mengenai aktiviti perniagaan dan memberikan pandangan mengenai generasi kekayaan masa depan.
 • Perakaunan mengikuti Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum (GAAP) yang disediakan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB) di AS dan Majlis Pelaporan Kewangan (FRC) di UK.

Jadual Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerakaunanPengurusan kewangan
Definisi AsasSeni merakam dan melaporkan transaksi kewangan laluMenguruskan aset dan liabiliti firma untuk merancang pertumbuhan masa depan
Mengapa ia penting?Ini memberikan kedudukan kewangan perniagaan.Ini membantu menentukan projek masa depan dan menguruskan aset.
Siapa pengguna akhir?Pengurusan, pemegang saham, pengawal selia, penganalisis, pemiutangSebahagian besar pengurusan Syarikat dan pemegang saham
Objektif utamaMelaporkan maklumat kewangan
 • Buat kekayaan
 • Menjana wang tunai
 • Dapatkan pulangan yang lumayan
 • Penggunaan aset dengan berkesan
Jenis dan elemen utamaIa mempunyai dua jenis utama:

 • Perakaunan kewangan
 • Pengurusan Perakaunan
Tidak ada jenis seperti itu, tetapi prosesnya melibatkan tiga elemen utama:

 • Perancangan kewangan
 • Kawalan kewangan
 • Membuat keputusan kewangan

Pemikiran Akhir

Pengurusan perakaunan dan kewangan kedua-duanya penting dalam kemampuan mereka sendiri untuk syarikat. Walaupun kedua-duanya adalah bahagian kewangan, tetapi mereka mempunyai perbezaan masing-masing, yang membezakan mereka antara satu sama lain. Walaupun perakaunan berkisar mengenai pelaporan transaksi kewangan, sedangkan pengurusan kewangan adalah mengenai mengurus sumber Syarikat untuk mengurus pertumbuhan masa depan.