Formula Kadar Pertumbuhan Berkekalan

Apakah Formula Kadar Pertumbuhan Berkelanjutan?

Kadar pertumbuhan lestari (SGR) menunjukkan berapa banyak syarikat dapat berkembang secara mapan di masa depan tanpa bergantung pada infusi modal luaran dalam bentuk hutang atau ekuiti dan dikira menggunakan pulangan ekuiti (yang merupakan kadar pulangan nilai buku ekuiti) dan mengalikannya dengan kadar pengekalan perniagaan (yang mana bahagian pendapatan disimpan kembali dalam perniagaan sebagai pendapatan tertahan).

 • Pulangan ekuiti adalah peratusan pendapatan bagi tempoh syarikat berkenaan dengan ekuiti yang dilaburkan dalam syarikat. Pulangan ekuiti dicapai dengan membahagikan pendapatan dari ekuiti.
 • Nisbah Retensi adalah peratusan pendapatan yang dikekalkan oleh syarikat untuk penggunaannya dan pertumbuhan syarikat pada masa akan datang. Amaun pengekalan adalah jumlah baki selepas jumlah yang dibayar dari pendapatan sebagai dividen.
Formula kadar pertumbuhan mampan = RR * ROE

Di mana

 • RR = Nisbah pengekalan
 • ROE = Pulangan Ekuiti

Penjelasan

Ini adalah kadar pertumbuhan operasi yang dicapai tanpa mengambil kira dana yang dipinjam dalam bentuk hutang oleh syarikat. Itulah sebabnya nisbah ini dianggap berterusan kerana sebanyak ini syarikat akan dapat berkembang walaupun tanpa melakukan pelaburan hutang luar.

Ini adalah pertumbuhan yang dicapai oleh sebuah syarikat dengan bantuan pendapatan yang diputuskannya untuk dikekalkan setelah mengagihkan jumlah wang para pemegang saham dalam bentuk dividen. Seorang penganalisis melihat nisbah kadar pertumbuhan yang berterusan akan mencari nisbah yang lebih tinggi kerana ini menandakan prospek masa depan yang lebih baik bagi syarikat.

Contoh Formula Kadar Pertumbuhan Lestari (dengan Templat Excel)

Mari kita lihat beberapa contoh mudah hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Kadar Pertumbuhan Berkelanjutan ini di sini - Templat Formula Excel Kadar Pertumbuhan Berkelanjutan

Contoh # 1

Mari kita anggap beberapa nombor dalam jadual di bawah untuk mengira pertumbuhan yang berterusan untuk dua syarikat. Hitung kadar pertumbuhan yang berterusan untuk kedua-dua syarikat sewenang-wenangnya.

Untuk pengiraan kadar pertumbuhan yang mampan, kita memerlukan pulangan ekuiti syarikat dan nisbah pengekalan, yang dikira dengan menolak jumlah dividen yang perlu dibayar dari pendapatan syarikat dan membahagi pengangka tersebut dengan pendapatan bersih yang tersedia untuk para pemegang saham.

Nisbah pengekalan untuk Syarikat A

RR = 1- (dividen dibayar / pendapatan)

 • Nisbah pengekalan untuk Syarikat A = 1- (1.5 / 4) = 0.63

Nisbah Pengekalan untuk Syarikat B

 • Nisbah pengekalan untuk Syarikat B = 1- (2/5) = 0.60

Oleh itu, pengiraan persamaan Kadar Pertumbuhan Lestari untuk syarikat A adalah seperti berikut,

 • Pertumbuhan yang mampan bagi syarikat A = 14% *

Kadar Pertumbuhan Lestari untuk syarikat A

 • Pertumbuhan yang mampan bagi syarikat A = 8.8%

Oleh itu, pengiraan kadar pertumbuhan Lestari untuk syarikat B adalah seperti berikut,

 • Pertumbuhan yang mampan bagi syarikat B = 10% * 0.60

Kadar Pertumbuhan Lestari untuk Syarikat B

 • Pertumbuhan yang mampan bagi syarikat B = 6.0%

Contoh # 2

Hitung kadar pertumbuhan Lestari untuk Reliance Industries. Jadual di bawah menggambarkan dividen, pendapatan sesaham, dan pulangan ekuiti untuk industri pergantungan.

Nisbah Pengekalan untuk Reliance Industries

 • Nisbah pengekalan untuk Reliance Industries = 1- (6/56) = 0.89

Oleh itu, pengiraan formula SGR adalah seperti berikut,

 • Pertumbuhan yang mampan untuk Reliance Industries = 12% * 89

Kadar pertumbuhan yang mampan untuk Reliance Industries

 • Pertumbuhan yang mampan untuk Reliance Industries = 11%

Semakin tinggi kadar pertumbuhan Lestari lebih baik bagi syarikat; nisbah itu menandakan bagi syarikat bahawa berapa banyak syarikat dapat berkembang secara berkesinambungan di masa depan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan bantuan perniagaan yang normal. Nisbah untuk industri pergantungan menunjukkan bahawa industri pergantungan dapat berkembang sebanyak 11% secara berterusan di masa depan.

Contoh # 3

Jadual di bawah menggambarkan dividen, pendapatan sesaham, dan pulangan ekuiti untuk Tata Steel.

Nisbah pengekalan untuk Tata Steel

 • Nisbah pengekalan untuk Tata Steel = 1- (9.4 / 75) = .87

Oleh itu, pengiraan formula SGR adalah seperti berikut,

 • Pertumbuhan mampan untuk Tata Steel = 23% * 0.87

SGR untuk Tata Steel

 • Pertumbuhan mampan untuk Tata Steel = 20%

Semakin tinggi kadar SGR lebih baik bagi syarikat; nisbah itu menandakan bagi syarikat bahawa berapa banyak syarikat dapat berkembang secara berkesinambungan di masa depan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan bantuan perniagaan yang normal. Nisbah untuk Tata Steel menandakan bahawa Tata Steel mampu tumbuh 20% secara berterusan pada masa hadapan.

Kalkulator kadar pertumbuhan mampan

Anda boleh menggunakan Kalkulator Formula SGR berikut.

Nisbah Pengekalan
Pulangan ke atas ekuiti
Formula Kadar Pertumbuhan Berkekalan
 

Formula Kadar Pertumbuhan Lestari =Nisbah Pengekalan x Pulangan Ekuiti
0 x 0 = 0

Perkaitan dan Kegunaan

Pertumbuhan lestari adalah nisbah kritikal untuk mengetahui prospek masa depan syarikat. Penganalisis yang menganalisis syarikat memerhatikan nisbahnya. Nisbah dicapai dengan menggunakan dua parameter penting, iaitu pulangan bagi pemegang saham ekuiti syarikat. Dan pemboleh ubah kedua yang digunakan untuk mengira SGR Formula adalah nisbah pengekalan.

Adalah wajar untuk mempunyai kedua-dua nisbah yang lebih tinggi untuk pulangan ekuiti kerana ini menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi pada tahap pelaburan ekuiti yang sama dan juga nisbah pengekalan tahap yang lebih tinggi. Sekiranya syarikat mengekalkan nisbah pengekalan tahap yang lebih tinggi, ini menandakan bahawa syarikat itu mempunyai prospek pertumbuhan masa depan dan yakin dapat menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dengan wang yang ingin disimpannya. Sebab pengembalian ekuiti digunakan sebagai pemboleh ubah untuk nisbah adalah kerana ia mengarah ke pertumbuhan operasi syarikat, yang dicapai tanpa menggunakan leverage kewangan.