Peruntukan Akruan vs

Perbezaan Antara Peruntukan Akrual vs

Akruan dan penyediaan adalah aspek penting dan mustahak dalam pelaporan kewangan dan memenuhi tujuan pengguna untuk memahami secara terperinci keadaan kewangan syarikat. Akrual dan Peruntukan sama pentingnya untuk perspektif pengguna. Seorang akauntan yang menyimpan buku-buku akaun harus memastikan bahawa nombor tersebut dilaporkan dan direkodkan dengan betul untuk menggambarkan gambaran yang tepat kepada pihak pengurusan dan pemegang saham.

Akruan merujuk kepada pengiktirafan perbelanjaan dan pendapatan yang telah dikeluarkan dan belum dibayar. Sebaliknya, peruntukan agak tidak pasti untuk perniagaan apa pun tetapi tidak jelas; oleh itu pengaturan dibuat oleh perniagaan untuk melindungi potensi kerugian dalam perniagaan di masa hadapan.

Dalam artikel ini, kita melihat peruntukan Accrual vs Peruntukan secara terperinci.

Apa itu Accrual?

Akruan berkaitan dengan dua perkara hasil dan perbelanjaan. Akruan perbelanjaan yang belum dibayar disenaraikan dalam baki lejar. Akruan perbelanjaan diketahui akan dijelaskan pada masa akan datang dengan pasti. Pencirian perbelanjaan bergantung pada tafsiran syarikat, iaitu, sama ada peruntukan atau akruan perbelanjaan.

Apa itu Peruntukan?

Peruntukan tersebut merujuk kepada membuat peruntukan terhadap kemungkinan kewajiban masa depan yang perlu ditanggung oleh syarikat di masa depan. Ia sangat tidak pasti, dan seseorang tidak dapat menilai terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, syarikat perlu membuat peruntukan terlebih dahulu untuk menutup sebarang ketidakpastian masa depan. Sebagai contoh, peruntukan hutang lapuk dan ragu-ragu yang biasanya dibuat oleh syarikat sebagai pendahuluan yang dibuat terhadap penghutang masa depan yang mana peratusan tertentu akan menjadi buruk dan tidak pasti akan dapat dipulihkan. Syarikat harus dapat membenarkan ketentuan yang dibuat untuk periode pelaporan tersebut dengan memenuhi garis panduan khusus.

Infografik Perolehan vs Penyediaan

Di sini kami memberikan anda 4 perbezaan teratas antara Accrual vs Provision.

Akrual vs Peruntukan - Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara Penyediaan Akrual vs Peruntukan adalah seperti berikut -

 • Ini merujuk kepada pengiktirafan perbelanjaan dan pendapatan yang sudah diketahui oleh firma dan dapat dilihat tidak lama lagi. Peruntukan membuat jumlah untuk kejadian yang tidak dijangka di mana kejadian itu tidak dapat dielakkan.
 • Objektif akruan adalah untuk melaporkan jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang betul untuk tempoh tersebut dan untuk meramalkan penghutang dan hutang tertentu. Manakala, Objektif Penyediaan adalah untuk melindungi perniagaan untuk aliran keluar tunai yang besar di masa depan dan membuat peruntukan bagi sebarang kejadian yang tidak mungkin
 • Peruntukan hanya dibuat untuk perbelanjaan di masa depan, sedangkan akruan dilakukan untuk perbelanjaan dan pendapatan
 • Peruntukan dijangka dan tidak pasti, sedangkan akrual adalah pasti dan mungkin dan mudah diramalkan. Akrual dan Peruntukan dibuat sebelum laporan syarikat dilaporkan.

Perbezaan Head to Head Akrual vs Peruntukan

Sekarang mari kita perhatikan perbezaan kepala ke kepala antara Accrual vs Provision.

TerakruPeruntukan
Akrual berfungsi pada konsep yang sepadan bahawa setiap pelaporan pendapatan dalam jangka masa tersebut harus dipadankan dengan biaya yang sama.Peruntukan harus menggunakan konsep kehati-hatian dalam perakaunan, yang menyatakan bahawa perniagaan tidak boleh menjangka keuntungan tetapi harus membuat semua peruntukan untuk kerugian di masa depan yang akan terjadi.
Jumlah akruan adalah jumlah tertentu, yang juga disedari dan pasti.Jumlah peruntukan tidak pasti dan merupakan jumlah jangkaan, yang merupakan angka anggaran.
Akruan mungkin atau tidak dapat meningkatkan pendapatan sepanjang masa.Pembuatan peruntukan mengakibatkan penurunan keuntungan sebagian besar waktu kerana ia dibebankan ke penyata Pendapatan
Contoh- Perbelanjaan prabayar, premium insurans, dll.Contoh- Peruntukan Susutnilai, Peruntukan untuk penghutang yang tidak baik dan ragu-ragu, dll.

Jenis Peruntukan

Syarikat mungkin mempunyai berbagai jenis peruntukan, seperti penyediaan bangunan untuk penyusutan nilai, Peruntukan kerugian masa depan atas penjualan aset, peruntukan untuk penghutang, yang diharapkan akan menjadi buruk dan diragukan. Dalam IFRS, kadang-kadang memanggil peruntukan sebagai simpanan; jika tidak, cadangan dan peruntukan bukanlah konsep yang boleh ditukar ganti. Walaupun simpanan adalah sebahagian dari keuntungan perniagaan, peruntukan dimaksudkan untuk menutup liabiliti yang akan datang, yang disisihkan untuk memperbaiki kedudukan kewangan syarikat melalui pertumbuhan atau pengembangan.

Contoh Peruntukan lain adalah: -

 • Susutnilai
 • Peruntukan pencen
 • Jaminan
 • Peruntukan hutang lapuk

Jenis Akrual

Terdapat dua jenis akrual: perbelanjaan akrual dan pendapatan akruan. Perbelanjaan akruan adalah apabila syarikat telah menerima perkhidmatan tetapi pembayarannya belum dilakukan.

Contohnya, bil air yang berlaku pada bulan Disember tetapi pembayaran untuk pembayaran tersebut telah dibuat pada bulan Januari jenis perbelanjaan ini akan dicatat sebagai perbelanjaan terakru. Sebaliknya, ketika syarikat telah menyediakan perkhidmatan atau barang, tetapi pembayaran belum diterima. Contohnya ialah sewa ruang pejabat. Walaupun tidak dibayar sepenuhnya, tetapi dijangka akan dibayar pada tahun fiskal berikutnya.

Contoh lain dari akrual adalah: -

 • Bonus Pekerja
 • Premium insurans
 • Bayaran Faedah
 • Faedah atas Pinjaman dan pendahuluan

Akrual vs Peruntukan - Kesimpulan

Akrual dan Penyediaan adalah alat penting untuk pelaporan dan perakaunan kewangan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perniagaan daripada membuat aliran keluar tunai yang besar, dan lebih baik mengenakan penyata pendapatan pada setiap periode setiap kali perniagaan nampaknya ada peruntukan yang perlu dibuat. Sebaliknya, akruan sangat penting untuk melaporkan nombor syarikat yang betul. Perakaunan akruan sering menjadi amalan industri dan harus dipertimbangkan oleh setiap syarikat untuk memahami bilangan mereka. Konsep baru seperti Akrual dan Penyediaan muncul untuk menjadikan perakaunan lebih bermakna dan lestari bagi semua pengguna perkhidmatan.