Nisbah Treynor

Definisi Nisbah Treynor

Nisbah Treynor serupa dengan nisbah Sharpe di mana pulangan lebihan pulangan bebas risiko, per unit volatiliti portfolio, dikira dengan perbezaan bahawa ia menggunakan beta dan bukan sisihan piawai sebagai ukuran risiko, oleh itu ia memberi kita lebihan pulangan berbanding kadar pulangan tanpa risiko, per unit beta keseluruhan portfolio pelabur.

Penjelasan

Istilah Treynor Ratio dapat dijelaskan sebagai angka, yang mengukur kelebihan pulangan, yang mungkin telah diperoleh oleh firma dalam beberapa pelaburannya yang tidak mempunyai risiko berubah, dengan mengandaikan risiko pasaran semasa. Metrik nisbah Treynor membantu pengurus dalam menghubungkan pulangan yang diperoleh lebih daripada kadar pulangan bebas risiko dengan risiko tambahan yang telah diambil.

Sumber : Yahoo Finance

Formula Nisbah Treynor

Dalam formula nisbah Treynor, kami tidak mengambil kira risiko keseluruhan. Daripada itu, risiko sistematik dipertimbangkan.

Formula nisbah Treynor diberikan sebagai:

Di sini, Ri = pulangan dari portfolio I, Rf = kadar bebas risiko dan βi = beta (turun naik) portfolio,

Semakin tinggi nisbah Treynor portfolio, semakin baik prestasinya. Oleh itu, semasa menganalisis beberapa portfolio, penggunaan formula nisbah Treynor sebagai metrik akan membantu kita berjaya menganalisisnya dan mencari yang terbaik di antara mereka.

Bagaimana Nisbah Treynor Berfungsi?

Pengiraan nisbah Treynor dilakukan dengan mempertimbangkan beta pelaburan sebagai risikonya. Nilai β bagi sebarang pelaburan adalah ukuran turun naik pelaburan berkenaan dengan kedudukan pasaran saham semasa. Semakin turun naik saham yang termasuk dalam portfolio lebih banyak nilai b pelaburan tersebut.

Nilai β dapat diukur dengan mengekalkan nilai 1 sebagai penanda aras. Nilai β untuk keseluruhan pasaran diambil sama dengan 1. Jika portfolio mempunyai jumlah stok tidak menentu yang tinggi, ia akan mempunyai nilai beta lebih besar daripada 1. Sebaliknya, jika pelaburan hanya mempunyai beberapa saham tidak stabil, maka nilai β pelaburan tersebut akan kurang dari satu

Saham yang mempunyai nilai beta yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak peluang untuk naik dan turun lebih mudah daripada saham lain di pasaran saham yang memiliki nilai beta yang relatif lebih rendah. Oleh itu, apabila mempertimbangkan pasaran, perbandingan purata nilai beta tidak dapat memberikan hasil yang adil. Oleh itu, membandingkan pelaburan dengan ukuran ini tidak begitu praktikal. Oleh itu, inilah nisbah Treynor yang berguna kerana dapat membantu membandingkan pelaburan atau saham yang tidak sama sekali sama ada untuk mendapatkan analisis prestasi yang jelas.

Pengiraan Nisbah Treynor

Kita sekarang akan melihat contoh nisbah Treynor untuk memahami dengan jelas bagaimana pengiraan nisbah Treynor. Lihat jadual yang diberikan di bawah dengan tiga pelaburan, nilai beta dan peratusan pulangan:

PelaburanNilai betaPeratusan pulangan
Pelaburan A1.0010%
Pelaburan B0.912%
Pelaburan C2.522%

Untuk menjalankan pengiraan Nisbah Treynor, kami juga memerlukan kadar bebas risiko ketiga pelaburan tersebut. Mari kita anggap ketiga-tiga pelaburan di sini mempunyai kadar bebas risiko 1.

Sekarang kita dapat melakukan pengiraan Nisbah Treynor dengan menggunakan formula nisbah Treynor, seperti berikut: -

 • Untuk pelaburan A, formula nisbah Treynor adalah (10 - 1) / (1.0 * 100) = 0.090
 • Untuk pelaburan B, nisbah Treynor menjadi (12 - 1) / (0,9 * 100) = 0,122
 • Untuk pelaburan C, nisbah Treynor menjadi (22 - 1) / (2,5 * 100) = 0,084

Oleh itu, nisbah Treynor untuk Pelaburan A adalah 0.090, untuk Pelaburan B ialah 0.122 dan untuk Pelaburan C ialah 0.084. Kita dapat melihat dengan jelas dari nilai nisbah Treynor yang diperoleh bahawa Pelaburan B mempunyai nisbah Treynor tertinggi dan oleh itu, ini adalah pelaburan dengan nilai beta yang relatif lebih rendah. Jadi, dalam kes ini, Pelaburan B dikatakan sebagai pelaburan dengan prestasi terbaik di antara tiga pelaburan yang telah kami analisis. Begitu juga, Pelaburan A adalah yang kedua terbaik sementara Pelaburan C adalah pelaburan dengan prestasi paling rendah di antara ketiga-tiganya.

Sekarang, mari kita pertimbangkan analisis mentah mengenai prestasi pelaburan. Apabila kita melihat peratusan pulangan, Pelaburan C seharusnya berkinerja terbaik dengan peratusan pulangan 22% sementara Pelaburan B pasti terpilih untuk menjadi yang kedua terbaik. Tetapi dari pengiraan nisbah Treynor, kami telah memahami bahawa Pelaburan B adalah yang terbaik di antara ketiga-tiganya sementara Pelaburan C, walaupun mempunyai peratusan tertinggi, adalah pelaburan yang paling buruk. Perbezaan hasil ini datang kerana penggunaan ukuran risiko dalam pengiraan nisbah Treynor.

Batasan nisbah Treynor

Walaupun nisbah Treynor dianggap kaedah yang lebih baik untuk menganalisis dan mengetahui pelaburan yang berprestasi lebih baik dalam sekumpulan pelaburan, ia tidak berjaya dalam beberapa kes. Nisbah Treynor tidak mempertimbangkan sebarang nilai atau metrik yang dikira dengan kaedah pengurusan portfolio atau pelaburan. Jadi ini menjadikan nisbah Treynor hanya kriteria peringkat dengan beberapa kelemahan, menjadikannya tidak berguna dalam senario yang berbeza.

Selanjutnya, nisbah Treynor dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis beberapa portfolio hanya jika diberikan bahawa mereka adalah subset dari portfolio yang lebih besar. Dalam kes di mana portfolio mempunyai risiko keseluruhan yang berbeza-beza dan risiko sistematik yang serupa, mereka akan diberi peringkat yang sama, menjadikan nisbah Treynor tidak berguna dalam analisis prestasi portfolio tersebut.

Batasan nisbah Treynor lain berlaku kerana pertimbangan masa lalu dilakukan oleh metrik. Nisbah Treynor memberi kepentingan kepada bagaimana portfolio berkelakuan pada masa lalu. Pada hakikatnya, pelaburan atau portfolio sentiasa berubah dan kami tidak dapat menganalisisnya hanya dengan pengetahuan yang lalu kerana portfolio mungkin berperilaku berbeza di masa depan kerana perubahan trend pasaran dan perubahan lain.

Sebagai contoh, jika saham telah memberikan kadar pulangan 12% kepada syarikat selama beberapa tahun terakhir, tidak dijamin bahawa saham akan terus melakukan perkara yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Kadar pulangan boleh berlaku sama ada, yang tidak dipertimbangkan oleh nisbah Treynor.

Rumus nisbah Treynor mempunyai kelemahan yang melekat pada reka bentuknya yang kelihatan ke belakang. Sangat mungkin, mungkin lebih mungkin, pelaburan dilakukan dengan cara yang berbeza dalam tempoh yang akan datang dari bagaimana ia dilakukan pada masa lalu. Saham dengan beta 3 mungkin pada dasarnya tidak mempunyai tiga kali turun naik pasaran untuk selamanya, misalnya. Begitu juga, anda tidak boleh mengharapkan portfolio untuk menghasilkan wang dengan kadar pulangan 8% dalam sepuluh tahun akan datang hanya kerana ia melakukannya selama sepuluh tahun terakhir.

Di samping itu, beberapa mungkin menghadapi masalah penggunaan beta sebagai ukuran risiko. Beberapa pelabur yang mahir mengatakan bahawa beta tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko yang terlibat. Selama bertahun-tahun, Warren Buffett dan Charlie Munger berpendapat bahawa turun naik pelaburan bukanlah ukuran risiko yang sebenarnya. Mereka mungkin berpendapat bahawa risiko adalah kemungkinan kehilangan modal kekal, bukan sementara.

Nisbah Treynor vs Nisbah Sharpe

Nisbah Sharpe adalah metrik, serupa dengan nisbah Treynor, yang digunakan untuk menganalisis prestasi portfolio yang berbeza, dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat.

Perbezaan utama antara nisbah Sharpe dan nisbah Treynor adalah bahawa tidak seperti penggunaan risiko sistematik yang digunakan dalam kes nisbah Treynor, jumlah risiko atau sisihan piawai digunakan dalam kes nisbah Sharpe. Metrik nisbah Sharpe berguna untuk semua portfolio, tidak seperti nisbah Treynor yang hanya dapat diterapkan pada portfolio yang mempunyai kepelbagaian yang baik. Nisbah Sharpe menunjukkan seberapa baik prestasi portfolio berbanding dengan pelaburan tanpa risiko. Tanda aras umum, yang digunakan untuk mewakili pelaburan tanpa risiko, adalah bil atau bon Perbendaharaan AS.

Nisbah Sharpe pertama mengira sama ada jangkaan atau pulangan pelaburan sebenar untuk portfolio pelaburan (atau bahkan pelaburan ekuiti peribadi), mengurangkan pulangan pelaburan tanpa risiko, dan kemudian membahagikan hasilnya dengan sisihan piawai portfolio pelaburan.

Tujuan pertama nisbah Sharpe adalah untuk mengetahui sama ada anda membuat pulangan pelaburan anda yang jauh lebih besar sebagai pertukaran untuk menerima risiko tambahan yang wujud dalam pelaburan ekuiti, berbanding dengan pelaburan dalam instrumen tanpa risiko. Oleh itu, kedua-dua nisbah berfungsi sama dalam beberapa cara sementara berbeza dengan yang lain, menjadikannya sesuai untuk kes yang berbeza. Kedua-dua metodologi berfungsi untuk menentukan "portfolio berkinerja lebih baik" untuk mempertimbangkan risikonya, menjadikannya lebih sesuai daripada analisis prestasi mentah.

Penerapan nisbah Treynor dalam Reksa Dana

Reksa dana dianggap sebagai pilihan yang baik untuk dilaburkan, dan penentuan pulangan bebas risiko adalah sesuatu yang mesti anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk melabur dalam dana bersama. Seperti semua pilihan pelaburan lain, dana bersama juga menanggung risiko dan menjadi pilihan pelaburan jangka panjang, anda harus mempertimbangkan dengan serius semua risiko yang berkaitan dengannya dan selalu mempertimbangkan dana bersama dengan toleransi risiko yang kurang untuk memberikan kadar pulangan yang baik dari pelaburan tersebut.

Risiko biasa yang terlibat dalam dana bersama adalah berikut:

 • Risiko pasaran: Senario pasaran sentiasa berubah dan dana bersama banyak dipengaruhi oleh risiko pasaran. Perubahan trend pasaran boleh mempengaruhi cara pelaburan mengembalikan pendapatan, dan ini juga berlaku untuk dana bersama.
 • Risiko industri: Risiko berasaskan industri adalah perkara biasa di pasaran. Sebarang pelaburan dilakukan dalam industri, di mana penurunan atau berita buruk terjadi, akan mengubah cara pasaran bertindak. Oleh itu, ia boleh mempengaruhi sejumlah pulangan yang dibuat.
 • Risiko negara: Negara tertentu di mana pelaburan berjalan, menjadikannya terpengaruh oleh risiko berdasarkan negara. Segala senario yang berlaku di negara tersebut boleh memberi kesan yang signifikan terhadap cara pelaburan bertindak. Perkara-perkara seperti pilihan raya, perubahan norma pemerintah dan bencana alam dapat mengubah kadar pulangan pelaburan di negara itu memberikan para pelabur.
 • Risiko mata wang: Perubahan kadar pertukaran mata wang turut mempengaruhi pasaran kewangan. Organisasi perniagaan menjalankan perniagaan di pelbagai negara, yang menjadikan kemasukan pelbagai mata wang. Oleh itu, perubahan kadar pertukaran mata wang di mana perniagaan dilakukan boleh mempengaruhi cara tingkah laku pasaran. Jadi risiko mata wang adalah perkara penting yang harus dipertimbangkan semasa mengira nisbah Treynor.
 • Risiko kadar faedah: Kadar faedah dan harga bon sangat berkaitan antara satu sama lain. Kenaikan kadar faedah boleh menyebabkan penurunan harga bon dan penurunan yang sama dapat meningkatkan harga bon. Jadi risiko yang berkaitan dengan kadar faedah adalah penting untuk dipertimbangkan.
 • Risiko kredit: Pembayaran tepat pada waktunya terhadap hutang atau pinjaman yang diambil oleh pelabur adalah penting dan kegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan risiko kredit. Bayaran kredit boleh mempengaruhi perniagaan pelabur secara terbalik.
 • Risiko utama: Sebarang kejatuhan harga, seperti peralatan yang digunakan oleh firma, boleh mempengaruhi perniagaan juga.
 • Risiko pengurus dana: Tugas pengurus dana harus dilakukan dengan sempurna. Sebarang kesilapan dalam kerja pengurus dana boleh menjejaskan dana. Ini disebut risiko pengurus dana, jadi kerja pekerja di firma pelaburan dengan betul adalah perkara penting untuk mendapatkan nisbah Treynor yang baik dan dengan itu kadar pulangan yang baik.

Seperti yang telah kita lihat, sangat penting bagi pelabur untuk mencari dana bersama, yang akan membantu mereka memenuhi objektif pelaburan mereka pada tahap risiko yang diperlukan. Dan anda harus sedar bahawa mengukur risiko yang terlibat dalam skema dana bersama hanya berdasarkan NAB laporan dana mungkin bukan penilaian menyeluruh. Perlu diperhatikan bahawa, dalam pasaran yang sedang meningkat pesat, sama sekali tidak sukar untuk mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi jika pengurus dana bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi. Terdapat banyak kesempatan seperti itu pada masa lalu, seperti perhimpunan tahun 1999 dan awal tahun 2000 serta banyak perhimpunan saham pertengahan masa lalu. Oleh itu, menilai pulangan masa lalu yang dicatat oleh reksadana secara berasingan adalah tidak tepat kerana mereka tidak akan memberi anda petunjuk mengenai sejauh mana risiko anda terdedah sebagai pelabur.

Kesimpulannya

Nisbah Treynor adalah metrik, digunakan secara meluas dalam kewangan untuk pengiraan berdasarkan pulangan yang diperoleh syarikat. Ia juga dikenali sebagai nisbah ganjaran kepada turun naik atau ukuran Treynor. Metrik mendapat namanya dari Jack Treynor, yang mengembangkan metrik dan menggunakannya terlebih dahulu.

Nisbah yang menggunakan beta, nisbah Treynor menjadi salah satu daripadanya, juga sesuai untuk membandingkan prestasi jangka pendek. Terdapat banyak kajian mengenai prestasi pasaran saham jangka panjang, dan kajian mengenai catatan Buffett di Berkshire Anne Hathaway telah menunjukkan bahawa stok beta rendah benar-benar menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada stok beta tinggi, sama ada berdasarkan risiko yang disesuaikan atau di syarat asas prestasi mentah dan tidak disesuaikan.

Harus diingat di sini bahawa hubungan langsung dan linier antara pulangan jangka panjang beta yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi mungkin tidak sekuat yang dipercayai. Ahli akademik dan pelabur akan selalu berdebat mengenai strategi yang paling berkesan untuk risiko aktiviti untuk tahun-tahun akan datang. Sebenarnya, mungkin tidak ada ukuran untuk dianggap sebagai ukuran risiko yang sempurna. Walau bagaimanapun, walaupun ini, nisbah Treynor sekurang-kurangnya akan memberi anda beberapa cara untuk menandingi prestasi portfolio dengan mempertimbangkan turun naik dan risikonya, yang dapat membuat perbandingan yang lebih bermanfaat daripada sekadar perbandingan prestasi lalu.