Risiko Sistematik

Apakah Risiko Sistematik?

Risiko Sistematik didefinisikan sebagai risiko yang melekat pada seluruh pasar atau seluruh segmen pasar kerana mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan dan tidak dapat dipelbagaikan dan dengan demikian juga dikenal sebagai "risiko yang tidak dapat dibedakan" atau "risiko pasaran" atau bahkan "Risiko turun naik."

Jenis Risiko Sistematik

Pelbagai jenis disenaraikan seperti di bawah

  1. Risiko Kadar Faedah : Ia merujuk kepada risiko yang timbul akibat perubahan kadar faedah pasaran dan mempengaruhi instrumen pendapatan tetap seperti bon
  2. Risiko Pasaran : Ini merujuk kepada risiko yang timbul dari perubahan harga pasaran sekuriti yang menyebabkan kejatuhan yang ketara sekiranya berlaku pembetulan pasaran saham
  3. Risiko Nilai Tukaran : Ini timbul dari perubahan nilai mata wang dan mempengaruhi syarikat dengan pendedahan transaksi pertukaran asing yang besar
  4. Risiko Politik : Ini terutama disebabkan oleh ketidakstabilan politik dalam ekonomi mana pun, dan ini mempengaruhi keputusan perniagaan

Contoh Risiko Sistematik

Contoh risiko sistematik yang akan mempengaruhi keseluruhan ekonomi seperti yang dijelaskan di bawah pelbagai jenis digambarkan dengan contoh seperti di bawah.

Bagaimana Menganalisis Risiko Sistematik Berguna?

# 1 - Pandangan Holistik

Ini akan terus mempertimbangkan keseluruhan ekonomi, dan penganalisis akan mendapat gambaran yang lebih baik kerana ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai keseluruhan ekonomi. Ini akan berfungsi sebagai proksi untuk risiko keseluruhan ekonomi daripada harus mengetahui risiko yang ada pada setiap sektor secara terpisah

# 2 - Membantu Memahami Risiko Tidak Berpelbagai

Ini adalah melalui pemahaman mengenai risiko sistematik yang akan mempengaruhi ekonomi; pelabur cenderung mendapat idea sejauh mana portfolionya terdedah kepada risiko yang tidak dapat dipelbagaikan dalam ekonomi. Dengan berbuat demikian, dia akan memiliki perasaan atau pemahaman yang baik untuk ketidakstabilan yang akan timbul dalam portfolio kerana kesan dari peristiwa seperti itu yang akan mempengaruhi pasar secara keseluruhan

# 3 - Membantu dalam Pengenalpastian Risiko

Kepelbagaian risiko terus menjadi asas insurans dan juga pelaburan. Kehadiran risiko sistematik terus mempengaruhi segalanya pada masa yang sama. Dengan melakukan pendekatan probabilistik kesannya terhadap profil risiko portfolio syarikat insurans, pendekatan ini membantu memahami dan mengenal pasti risiko dengan lebih baik. Walaupun risiko sistematik tidak dapat dikurangkan dengan mempelbagaikan, risiko harus jauh untuk memahami dan mengenal pasti risiko

# 4 - Membantu Memahami Repercussions

Oleh kerana risiko sistematik mempengaruhi keseluruhan ekonomi, ia membantu seseorang memahami perkaitan dan kesannya. Sebagai contoh, ketika gadai janji perumahan meletup pada tahun 2007, risiko sistematik yang terjerat di sana menjadi fenomena di seluruh negara, dan krisis kecairan ini mempengaruhi pasaran kewangan, yang seterusnya mempengaruhi ekonomi lain dan menyebabkan kejatuhan perdagangan dan pelaburan global asas.

Kekurangan

# 1 - Kesan Massa

Tidak seperti risiko khusus sektor, risiko semacam itu mempengaruhi semua orang. Perniagaan mungkin perlahan, aliran masuk modal dapat berkurang, dan pemotongan pekerjaan mungkin dilakukan. Oleh itu, risiko seperti itu mempengaruhi keseluruhan ekonomi dan boleh menyebabkan perlambatan global jika penurunannya juga merebak ke negara lain

# 2 - Sukar Mengkaji Risiko Khusus Sektor

Ia menganggap keseluruhan ekonomi; akan sangat sukar untuk mempertimbangkan kesan yang sama terhadap pelbagai sektor, saham, dan perniagaan secara tersendiri. Mungkin ada risiko dan faktor khusus sektor yang terus mempengaruhi perniagaan ini, dan mempunyai pemahaman yang lebih besar mengenai perkara tersebut; menjadi mustahak untuk mempelajarinya secara terpisah daripada mempertimbangkan pandangan holistik

# 3 - Skala hentaman mungkin berbeza

Walaupun risiko yang tidak dapat dipelbagaikan menjadi risiko sistematik mempengaruhi seluruh ekonomi, skala impak mungkin berbeza di seluruh perniagaan dan juga di antara sektor. Di sini menjadi mustahak untuk memahami dan mempelajari sektor-sektor ini dengan pandangan yang berbeza dari keseluruhan ekonomi

Batasan

  • Walaupun risiko sistematik memberi kesan kepada seluruh ekonomi, skala dan besarnya mungkin berbeza di setiap sektor, dan oleh itu menjadi penting untuk mempelajarinya secara terpisah. Risiko sistematik mungkin tidak memberikan gambaran lengkap kepada penganalisis dalam senario seperti itu. Dia mungkin perlu menganalisis tingkah laku dan faktor spesifik sektor yang mempengaruhi perkara itu.

Kesimpulannya

  • Risiko sistematik tidak dapat dipelbagaikan, memberi kesan kepada semua sektor, saham, perniagaan, dan lain-lain dan, pada dasarnya, keseluruhan ekonomi. Ini membantu seseorang untuk mengukur pendedahan dengan mempertimbangkan pandangan menyeluruh mengenai risiko yang wujud dalam ekonomi.
  • Risiko seperti itu berbahaya bagi ekonomi karena sama, ketika merajalela, mungkin merupakan petunjuk ekonomi yang perlahan, peringatan perniagaan yang perlahan mengenai kemelesetan yang akan datang. Ia mempunyai kesan skala besar dan kesan yang sering menyebar dari satu sektor ke sektor lain atau bahkan dari satu ekonomi ke ekonomi yang lain dalam hal ini, ketika mereka saling terkait.
  • Namun, untuk mengukur dan memahami risiko yang wujud dalam perniagaan atau sektor tertentu, seseorang perlu mempelajarinya secara terpisah, dan risiko sistematik mungkin tidak dapat banyak membantu dalam hal ini.
  • Walaupun begitu, ini sangat membantu seseorang memahami pendedahan dan kesan besar yang boleh diambil portfolio sekiranya berlaku oleh risiko sistematik atau tidak dapat dipelbagaikan dan dengan itu menjadi alat penting untuk pengurusan risiko. Ia juga menjadi landasan untuk pelbagai model penilaian seperti Model Penetapan Nilai Aset Modal (CAPM).