Batasan Perakaunan Kewangan

Apakah Had Perakaunan Kewangan?

Batasan perakaunan kewangan merujuk kepada faktor-faktor yang boleh menolak pengguna penyata kewangan, sama ada pelabur, pengurusan, pengarah dan semua pemegang kepentingan perniagaan lain, untuk membuat keputusan dengan hanya bergantung pada akaun kewangan sahaja.

Adalah betul untuk mengatakan bahawa had perakaunan kewangan adalah aspek-aspek yang tidak dilindungi atau dipertimbangkan semasa menyusun penyata kewangan dan dengan demikian mempengaruhi keputusan inti yang dibuat oleh pengguna penyata kewangan untuk tujuan tertentu yang diperlukan.

12 Batasan Teratas Perakaunan Kewangan

# 1 - Bersejarah di Alam:

 • Perakaunan kewangan didasarkan pada kaedah kos sejarah, yang bermaksud bahawa perakaunan kewangan memerlukan pencatatan urus niaga kewangan dengan kos pembelian atau pemerolehan produk atau aset.
 • Ia tidak menyedari hakikat bahawa produk atau aset mungkin mempunyai nilai pasaran yang sama sekali berbeza seperti pada tarikh. Produk atau aset boleh memperoleh sedikit nilai jika dilupuskan pada tarikh semasa atau sebaliknya.
 • Batasan ini akhirnya memberikan gambaran yang tidak tepat kepada pengguna penyata kewangan.

# 2 - Keuntungan Keseluruhan

 • Melangkah ke aspek keuntungan: sangat penting untuk memahami bahawa perakaunan kewangan memberikan maklumat kewangan secara keseluruhan entiti.
 • Dengan kata lain, ia memberikan maklumat mengenai perniagaan entiti secara keseluruhan; ia tidak memberikan maklumat kewangan bagi setiap produk atau jabatan atau pekerjaan.

# 3 - Pelaporan Segmen

 • Entiti juga boleh menjalankan perniagaan di bawah beberapa segmen yang berbeza. Akibatnya, entiti memperoleh pendapatan dari segmen ini dan menanggung kos untuk menjalankan perniagaan ini.
 • Perakaunan Kewangan tidak memberikan maklumat atau input apa pun, iaitu margin keuntungan setiap segmen dan kos khusus untuk segmen tersebut.
 • Perakaunan kewangan gagal mempertimbangkan hakikat bahawa semua jenis perniagaan mempunyai margin keuntungan yang berbeza dan juga bahawa setiap perniagaan mempunyai keperluan kos yang unik di bawah pelbagai kepala.
 • Selain itu, ia menjadi proses yang membebankan untuk mengesan segmen mana yang merupakan unit yang paling menguntungkan dan mana yang memperoleh keuntungan paling sedikit atau unit yang sakit.

# 4 - Kesan Inflasi

 • Perakaunan kewangan memerlukan merekod aset berdasarkan kos sejarah. Perkara yang sama juga berlaku untuk aset penjana kekayaan jangka panjang.
 • Dalam ekonomi dengan inflasi yang agak tinggi, perakaunan kewangan menanggung risiko dengan tidak menyesuaikan aset tersebut ke arah perubahan inflasi, sehingga memperlihatkan neraca entiti yang tidak begitu kuat sejauh aset jangka panjang ini.

# 5 - Maklumat Penyata Kewangan Tempoh Tetap

 • Perakaunan kewangan memerlukan penyediaan penyata kewangan untuk jangka masa tertentu.
 • Pengguna mungkin tidak mendapat pandangan yang betul mengenai maklumat kewangan dengan hanya merujuk pada penyata kewangan tempoh tertentu.
 • Juga, aliran tunai perniagaan berbeza kerana terdapat perubahan mendadak atau perniagaannya bermusim.
 • Oleh itu, pengguna diminta untuk merujuk kepada laporan kewangan mengenai tempoh yang berbeza dan untuk mendapatkan gambaran perniagaan yang betul.

# 6 - Pakaian Penipuan dan Tingkap

 • Untuk menunjukkan nilai bersih kewangan yang kuat, akauntan atau pihak pengurusan boleh menggunakan tingkap penyata kewangan.
 • Dalam senario seperti itu, sukar bagi pengguna untuk mengetahui hakikat ini, dan pengguna boleh membuat keputusan berdasarkan penyata kewangan tersebut yang tidak memberikan pandangan yang tepat dan adil mengenai keadaan perniagaan yang dijalankan.

# 7 - Aspek Bukan Kewangan

 • Aspek pertama dan terpenting dalam perakaunan kewangan adalah bahawa ia hanya mencatat transaksi yang boleh diukur dalam bentuk wang.
 • Ini tidak memiliki ruang lingkup untuk merekam transaksi, yang, walaupun bukan berbentuk uang, tetapi memiliki pengaruh penting dalam menjalankan perniagaan.
 • Faktor-faktor seperti kecekapan pekerja, persaingan pasar, undang-undang, dan undang-undang yang mengatur senario perniagaan, ekonomi dan politik, mempengaruhi operasi perniagaan. Walau bagaimanapun, mereka tidak mendapat tempat dalam akaun kewangan entiti.

# 8 - Aset Tidak ketara

 • Perakaunan kewangan tidak mengiktiraf banyak aset tidak ketara. Aset tidak ketara seperti nilai jenama, muhibah, dan pengembangan aset baru tidak mendapat tempat dalam penyata kewangan.
 • Sebaliknya, ia memerlukan caj ke atas perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan aset tidak ketara ini.
 • Ini memberikan gambaran yang sangat lemah tentang kunci kira-kira dan memberi kesan kepada nilai bersih organisasi-organisasi yang sangat melabur dalam aset tetapi rendah penjualan.
 • Ini adalah masalah besar bagi banyak syarikat permulaan kerana syarikat berasaskan IT banyak melabur dalam harta intelek.

# 9 - Kebimbangan Audit

 • Pelbagai entiti perniagaan bekerja pada tahap kecil dan sederhana dengan mempertimbangkan tahap operasi perniagaan tersebut, dan mengelakkan kesusahan yang tidak perlu, audit tidak wajib dilakukan, dengan syarat mereka berada di bawah kategori yang ditentukan.
 • Perniagaan kecil dan sederhana ini, bagaimanapun, perlu menyediakan penyata kewangan tetapi tidak diperlukan untuk diaudit.
 • Sekiranya tidak ada audit, mereka tidak hanya mengikuti kebijakan dan prinsip dengan tepat. Oleh itu, menimbulkan persoalan adakah penyata kewangan boleh dipercayai?

# 10 - Ramalan Masa Depan

 • Teori penyata kewangan keseluruhan dirumuskan berdasarkan kos sejarah dan khusus untuk tempoh seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Dengan kata mudah, semua data kewangan berdasarkan urus niaga masa lalu dan tidak memberikan ruang lingkup untuk menganalisis mengenai apa yang diharapkan atau masa depan perniagaan tersebut.
 • Ia tidak memberikan maklumat mengenai aspek kestabilan atau pertumbuhan perniagaan pada tahun-tahun akan datang.

# 11 - Perbandingan

 • Untuk membandingkan penyata kewangan syarikat yang berbeza, dasar perakaunan yang diikuti oleh syarikat mestilah sama.
 • Namun, hal itu tidak berlaku secara praktikal, kerana dasar perakaunan melibatkan penggunaan pertimbangan dan pengalaman, dan hal yang sama dapat berbeza dari satu entiti ke entitas berdasarkan model perniagaan yang berbeza dan akauntan yang berbeza yang memiliki kepakaran dan kompetensi yang unik.

# 12 - Bias Peribadi

 • Walaupun buku-buku akaun disediakan untuk mengingat prinsip-prinsip perakaunan, banyak prinsip ini memerlukan akauntan menggunakan pertimbangan dan pengalamannya dalam kes-kes praktikal.
 • Oleh itu, asas di mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan mungkin berbeza berdasarkan pengalaman dan kecekapan akauntan yang bervariasi dalam penyusunan penyata kewangan.

Kesimpulannya

Walaupun terdapat pelbagai kelebihan yang berkaitan dengan penerapan perakaunan kewangan dalam perniagaan, ia tidak meninggalkan faktor-faktor tertentu dari bidangnya. Faktor-faktor ini hanyalah batasan perakaunan kewangan dan boleh mengakibatkan perubahan atau perbezaan pendapat atau keputusan pengguna penyata kewangan. Pada masa yang sama, pertimbangan terhadap faktor-faktor ini, yang tidak termasuk dalam skop perakaunan kewangan, mempengaruhi jalan ke hadapan atau tindakan yang harus diambil oleh pengguna.