CFO vs Pengawal

Perbezaan Antara CFO dan Pengawal

Ketua pegawai kewangan CFO organisasi adalah eksekutif kanan yang ditugaskan untuk menguruskan hal ehwal syarikat terutamanya dari sudut kewangan dan wang di mana tugasnya adalah untuk menguruskan perolehan yang berkesan untuk perbelanjaan baru, pelaburan aliran tunai sedia ada yang sedia ada , penggunaan dengan cara yang optimum dan analisis kekuatan dan kelemahan kewangan organisasi; sedangkan pengawal bertanggungjawab terutamanya untuk pelaporan kewangan, penyimpanan rekod, pengurusan teknologi maklumat dan perakaunan dan oleh itu mereka adalah orang-orang dari latar belakang perakaunan berbanding latar belakang kewangan dan perbankan CFO.

CFO bermaksud ketua pegawai kewangan syarikat dan berada tepat di bawah CEO syarikat. CFO mengawal dan menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan di sebuah syarikat. Pengawal, sebaliknya, melapor terus kepada CFO syarikat dan memastikan operasi seharian yang berkaitan dengan kewangan dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.

Siapa CFO?

  • Terdapat tiga bahagian penting yang melaporkan terus kepada CFO syarikat. Ketiga bahagian tersebut adalah pengawal, bendahari, dan pengurus cukai. Sekali lagi kedudukan pengawal terbahagi kepada empat subbahagian lagi.
  • Fungsi CFO adalah untuk mengawal dan mengurus semua yang berkaitan dengan kewangan di sebuah syarikat. Walaupun dia bertanggung jawab untuk mengabaikan semua yang berkaitan dengan kewangan, peranan utamanya adalah membuat anggaran, unjuran, perancangan, dan strategi kewangan lain yang berpandangan ke depan.
  • Itulah sebabnya untuk menjalankan fungsi operasi dan melihat ke belakang yang berkaitan dengan kewangan, terdapat tiga bahagian lagi yang melaporkan secara langsung kepada CFO. CFO sangat penting setiap kali syarikat perlu membuat perubahan perakaunan atau memilih antara projek dengan melakukan unjuran dan ramalan aliran tunai atau mahukan penyelesaian untuk strategi kewangan yang kompleks.

Siapa Pengawal?

  • Pangkat pengawal sama dengan pangkat bendahari dan pengurus cukai syarikat.
  • Di bawah pengawal, terdapat empat bahagian lagi yang secara langsung melaporkan kepada pengawal. Keempat bahagian tersebut adalah pengurus perakaunan, pengurus perancangan kewangan, pengurus belum terima akaun, dan pengurus hutang akaun. Fungsi utama pengawal adalah memastikan bahawa operasi sehari-hari yang berkaitan dengan kewangan dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.
  • Fungsi-fungsi ini termasuk menyetujui transaksi sepanjang hari dalam organisasi dan membuat laporan berulang dan bulanan untuk perkara yang sama. Fungsinya juga meliputi mengawasi semua hutang piutang dan perakaunan yang perlu dibayar untuk syarikat.

CFO vs Infografik Pengawal

Mari lihat perbezaan utama antara CFO vs Controller.

Perbezaan Utama

  • CFO syarikat bertanggungjawab untuk hampir semua perkara yang berkaitan dengan membiayai pangkat CFO dalam syarikat yang berada di bawah CEO Pengawal melapor terus ke CFO syarikat dan pangkat pengawal dalam organisasi berada di bawah CFO.
  • Fungsi utama CFO adalah membuat unjuran aliran tunai masa depan dan membuat strategi kewangan dan membuat anggaran untuk menentukan projek yang akan dijalankan. Pengawal bertanggungjawab untuk kelancaran operasi berkaitan kewangan dari hari ke hari. Itu melibatkan meluluskan transaksi untuk membuat laporan mingguan dan bulanan dan juga menjaga hutang piutang dan hutang akaun.
  • Terdapat tiga bahagian penting yang melaporkan secara langsung kepada CFO syarikat tersebut iaitu pengawal, bendahari, dan pengurus cukai. Terdapat empat bahagian penting yang melaporkan secara langsung kepada pengawal syarikat iaitu pengurus perakaunan, pengurus perancangan kewangan, pengurus belum terima akaun, dan pengurus hutang akaun.
  • Pangkat CFO serupa dengan jawatan lain seperti ketua pegawai operasi (COO), ketua pegawai maklumat (CIO) dan ketua pegawai pemasaran (CMO). Pangkat pengawal sama dengan pangkat bendahari dan pengurus cukai syarikat.

Jadual Perbandingan CFO vs Controller

Asas CFOPengawal
DefinisiCFO bermaksud ketua pegawai kewangan syarikat. Pangkat CFO dalam organisasi berada tepat di bawah kedudukan CEO.Pengawal memastikan bahawa operasi sehari-hari yang berkaitan dengan kewangan dijalankan dan berjalan dengan baik.
HierarkiPangkat CFO dalam organisasi berada tepat di bawah CEO.Mereka berada di bawah CFO dalam hierarki organisasi
PembahagianTerdapat tiga bahagian penting yang melapor terus kepada CFO syarikat. Ketiga bahagian tersebut adalah pengawal, bendahari, dan pengurus cukai.Di bawah pengawal, terdapat empat bahagian lagi yang secara langsung melaporkan kepada pengawal. Keempat bahagian tersebut adalah pengurus perakaunan, pengurus perancangan kewangan, pengurus belum terima akaun, dan pengurus hutang akaun.
FungsiWalaupun tanggungjawab CFO mengabaikan semua yang berkaitan dengan kewangan, peranan utamanya adalah membuat anggaran, unjuran, perancangan, dan strategi kewangan lain yang berpandangan ke depan.Pengawal bertanggungjawab untuk meluluskan transaksi sepanjang hari dalam organisasi dan membuat laporan berulang dan bulanan untuk perkara yang sama. Fungsinya juga meliputi mengawasi semua hutang piutang dan perakaunan yang perlu dibayar untuk syarikat.
Pangkat BersamaPangkat CFO dalam organisasi berada tepat di bawah kedudukan CEO. Pangkat itu serupa dengan jawatan lain seperti ketua pegawai operasi (COO), ketua pegawai maklumat (CIO) dan ketua pegawai pemasaran (CMO).Pangkat pengawal sama dengan pangkat bendahari dan pengurus cukai syarikat.

Kesimpulannya

Dalam organisasi besar, penting untuk mempunyai ketua bahagian dan sub-divisi untuk menjaga kelancaran fungsi pelbagai peranan. Itulah sebabnya peranan ketua seperti CFO dan pengawal memainkan peranan yang sangat penting dalam fungsi dan membuat keputusan dalam organisasi. CFO di atas kertas bertanggungjawab untuk apa sahaja yang berkaitan dengan kewangan di sebuah syarikat.

Tetapi kerana tidak mungkin satu orang dapat menjaga segala yang ada di bahagiannya yang secara langsung melapor kepadanya. Salah satu bahagian penting ialah pengawal yang bertanggungjawab terutamanya menguruskan operasi kewangan sehari-hari yang merangkumi penghutang akaun dan akaun yang perlu dibayar. CFO harus membuat semua keputusan penting yang berkaitan dengan kewangan seperti unjuran aliran tunai, penganggaran, membuat keputusan mengenai projek mana yang akan dipilih, dan juga mengurus semua kesan perubahan perakaunan.