Penggabungan Mendatar

Definisi Penggabungan Mendatar

Penggabungan mendatar merujuk kepada penggabungan yang berlaku antara organisasi yang beroperasi di industri yang sama atau serupa dan secara amnya pesaing dalam industri memilih penggabungan semacam itu dengan alasan seperti meningkatkan bahagian dalam pasaran, untuk membawa skala ekonomi, untuk mengurangkan tahap persaingan, dll.

Penjelasan

Penggabungan mendatar adalah jenis penggabungan yang berlaku antara syarikat yang beroperasi dalam bidang perniagaan yang serupa atau industri yang sama. Dengan kata lain, ini berlaku apabila syarikat yang menawarkan produk atau perkhidmatan yang sama atau serupa berkumpul di bawah satu hak milik. Sebilangan besar syarikat untuk penggabungan jenis ini adalah pesaing yang beroperasi di industri yang sama.

Syarikat melakukan penggabungan kerana banyak sebab, baik kewangan dan bukan kewangan. Penggabungan ini biasanya dipertimbangkan atas sebab bukan kewangan. Walau bagaimanapun, penggabungan jenis ini lebih banyak dipantau oleh pemerintah kerana boleh menyebabkan penurunan persaingan dalam industri dan juga oligopoli.

Contoh hipotesis penggabungan mendatar mungkin Hindustan Unilever dan Patanjali. Walaupun keduanya beroperasi di pasar FMCG, kedua-duanya mempunyai rangkaian produk yang berbeza yang bertujuan untuk demografi orang yang berbeza. Oleh itu, penggabungan ini dapat membantu mereka untuk menawarkan rangkaian produk yang lebih luas, akan meningkatkan pendapatan mereka dengan banyak, dan akan menyebabkan peningkatan pangsa pasar.

Mengapa Syarikat menggunakan Penggabungan Mendatar?

# 1 - Ekonomi skala

Penggabungan biasanya berlaku apabila dijangkakan bahawa entiti gabungan akan mempunyai lebih banyak penilaian daripada penilaian gabungan entiti individu. Perkara yang sama berlaku kerana adanya sinergi dalam M&A yang dicapai antara 2 syarikat tersebut kerana penggabungan. Syarikat melakukan penggabungan mendatar untuk membawa skala ekonomi dengan pengurangan kos. Pengurangan kos mungkin berlaku dengan penghapusan proses, operasi atau kos tenaga kerja yang berlebihan. Oleh itu, syarikat dapat menawarkan lebih banyak produk atau perkhidmatan dengan cara yang lebih cekap dan menjimatkan.

# 2 - Pengurangan persaingan

Syarikat juga boleh menggunakan penggabungan jenis ini untuk mengurangkan persaingan. Oleh itu, ia juga boleh menyebabkan penyatuan industri yang berpecah-belah.

# 3 - Kenaikan Pangsa Pasaran dan Pendapatan Operasi

Penggabungan adalah kaedah pertumbuhan anorganik bagi syarikat. Apabila dua syarikat yang menyediakan produk atau perkhidmatan yang sama / serupa mempunyai pangsa pasar dan khalayak masing-masing di pasaran bergabung menjadi satu entiti, ia membawa kepada peningkatan bahagian pasaran dan dengan itu peningkatan pendapatan.

# 4 - Pertumbuhan Lebih Cepat

Pertumbuhan bukan organik adalah kaedah pertumbuhan yang lebih pantas daripada pertumbuhan organik. Oleh itu, syarikat yang mencari kaedah pertumbuhan yang lebih pantas biasanya memerlukan penggabungan Horizontal. Sekiranya syarikat ingin meningkatkan rangkaian produk atau pangsa pasarnya atau meningkatkan jangkauan geografinya tanpa melaburkan masa dan sumber untuk mengembangkannya dari awal, ia mungkin memerlukan penggabungan tersebut.

# 5 - Kepelbagaian Perniagaan

Syarikat boleh memilih penggabungan ini untuk mencari kepelbagaian perniagaan dari segi julat produk / perkhidmatan dan kehadiran geografi. Ini juga dapat membantu syarikat memasuki pasaran baru dan meningkatkan jangkauannya secara demografi.

Contoh Penggabungan Mendatar

Contoh # 1

Andaikan ABC Limited menjual produk keluli dan PQR Ltd juga menjual keluli tetapi pada peringkat runcit kepada individu.

Dalam contoh ini, terdapat penggabungan mendatar antara kedua-dua syarikat ini untuk mewujudkan sinergi dan meningkatkan pendapatan dan bahagian pasaran kumpulan.

Dalam contoh di atas, dengan menggabungkan dua syarikat tersebut, asas aset entiti gabungan telah meningkat dari $ 1,00,000 menjadi $ 2,00,000.

Selanjutnya, terdapat muhibah dalam proses penggabungan mendatar yang telah diakui dalam neraca mengikut norma perakaunan.

Contoh # 2

Andaikan ABC Ltd terlibat dalam pembuatan beg plastik dan PQR Limited adalah perniagaan pembuatan paket plastik. boleh berlaku penggabungan mendatar antara kedua-dua syarikat ini dapat bersinergi dengan cara berikut:

Dalam ini ABC Ltd dan PQR Ltd berada dalam barisan perniagaan pembuatan produk plastik yang sama.

  • Dengan menggabungkan kedua-dua syarikat tersebut, syarikat gabungan akan memiliki asas produk keluli yang pelbagai yang dapat mereka jual kepada pengguna.
  • Anda akan melihat bahawa perolehan gabungan entiti telah meningkat dari $ 1,50,000 kepada $ 3,50,000 ~ 130% lonjakan perolehan.
  • Dengan melaksanakan penggabungan ini, keuntungan bersih syarikat telah meningkat dari $ 50,000 menjadi $ 1,50,000 pertumbuhan 3 kali ganda dalam keuntungan bersih sehingga meningkatkan penilaian per saham.

Penggabungan Mendatar juga akan membantu entiti bergabung untuk mengawal nisbah perbelanjaannya kerana gabungan perbelanjaan kedua-dua syarikat dan hasil gabungan pasti akan menurunkan nisbah perbelanjaan dan meningkatkan prestasi kewangan syarikat.

Contoh # 3

Andaikan ABC Ltd menjalankan perniagaan pembuatan helmet tetapi tidak mempunyai infrastruktur dan mengalami kerugian tetapi mempunyai rangkaian pengedaran yang sangat tinggi. Sebaliknya, ada PQR Ltd yang mempunyai infra set-up yang mapan dan banyak menghasilkan keuntungan.

Dalam kes ini, walaupun ABC membuat kerugian pada tahap individu, dengan menggabungkan syarikat dengan PQR mereka dapat menyerap kerugian mereka dan bahkan dapat melaporkan keuntungan positif dalam jangka panjang.

  • Kita dapat melihat bahawa keuntungan bersih entiti gabungan telah menyerap kerugian ABC Ltd dan mengukuhkan kedudukan kewangan kumpulan kerana ia kini mempunyai infra lengkap dan rangkaian pengedaran yang luas.
  • Oleh itu, kedua-dua syarikat yang berada dalam barisan perniagaan yang sama telah mencapai sinergi dalam proses penggabungan dengan menggunakan satu sama lain USB dan titik kuat untuk menjadikan gabungan yang kuat.
  • Kelemahan syarikat yang satu ini boleh menjadi kekuatan syarikat yang lain. Ini memberikan entitas gabungan sebagai bahan bakar untuk meningkatkan operasi dan membangun basis yang kuat di pasar dengan menangkap pangsa pasar.

Apakah Isu Yang Dihadapi dalam Penggabungan Mendatar?

  • Kesukaran Integrasi Budaya : Masalah budaya biasanya dihadapi dalam semua jenis penggabungan tetapi sangat jelas dalam penggabungan mendatar. Oleh kerana kedua-dua syarikat tersebut beroperasi dalam industri yang serupa atau sama, kedua-duanya mempunyai proses dan fungsi yang serupa, tetapi mungkin mempunyai cara yang berbeza untuk menangani sesuatu. Oleh itu, budaya yang berbeza dari kedua syarikat ini menyukarkan mereka untuk hidup bersama.
  • Gaya pengurusan yang berbeza : Oleh kerana gaya pengurusan kedua-dua syarikat mesti berbeza, penggabungan boleh menyebabkan pertembungan dalam kedua-dua pengurusan dan boleh menyebabkan penggabungan yang tidak berjaya.
  • Mungkin mewujudkan Pasar Monopoli : Mungkin juga mewujudkan monopoli di pasaran jika dua pemain terbesar yang beroperasi di industri tersebut bergabung bersama. Sebagai contoh, jika syarikat yang mempunyai pangsa pasar 35% bergabung dengan syarikat yang mempunyai pangsa pasar 15%, entiti gabungan akan mempunyai bahagian pasaran 50%, dengan itu mengurangkan persaingan. Sebarang kenaikan bahagian pasaran entiti gabungan akan mewujudkan monopoli di pasaran yang boleh menyebabkan amalan pasaran tidak adil.
  • Produk Cannibalization: Penggabungan dua syarikat yang beroperasi dalam industri serupa juga boleh menyebabkan produk kanibalisasi kedua-dua syarikat. Sekiranya kita mempertimbangkan contoh penggabungan Patanjali dan HUL yang lebih awal, memandangkan orang semakin prihatin terhadap produk organik dan semula jadi, produk Patanjali seperti syampu boleh dimakan di pasar syampu HUL.