Perkaitan dalam Perakaunan

Apakah Perkaitan dalam Perakaunan?

Perkaitan dalam perakaunan bermaksud maklumat yang kita dapat dari sistem perakaunan akan membantu pengguna akhir untuk mengambil keputusan penting. Pengguna akhir boleh menjadi pemegang kepentingan dalaman atau luaran. Pemangku kepentingan dalaman termasuk pengurus, pekerja, dan pemilik perniagaan. Oleh pihak berkepentingan luaran, kami bermaksud pelabur, pemberi pinjaman dll. Oleh itu, perkaitan dalam perakaunan menunjukkan keupayaan mempengaruhi pengguna akhir penyata kewangan dalam proses membuat keputusan mereka.

Dijelaskan

Sesuai GAAP, maklumat tersebut harus berguna, dapat difahami, tepat waktu, dan relevan bagi pengguna akhir dalam membuat keputusan penting.

Penyata pendapatan sepuluh tahun tidak begitu penting bagi pelabur. Maklumat kewangan mesti tepat pada masanya agar relevan dengan pelabur.

Akhirnya, perkaitan dalam perakaunan juga bermaksud bahawa ia berguna untuk proses membuat keputusan untuk pengguna akhir. Sebagai contoh, syarikat boleh melaporkan gaji pekerja sekarang dengan mudah difahami dan tepat pada masanya, tetapi ini tidak menjadikan maklumat ini relevan dengan pelabur.

Perkaitan dalam Perakaunan untuk Siapa?

Perkara seterusnya yang harus kita fahami mana maklumat yang relevan untuk siapa?

  • Laporan tahunan syarikat yang disediakan oleh pengurus syarikat sangat penting bagi pemegang saham. Sekarang mungkin terdapat pelbagai jenis pemegang saham dalam sebuah syarikat. Pemegang saham yang memegang beberapa saham dalam syarikat lebih berminat dengan harga saham setiap hari. Harga saham tidak akan dinyatakan dalam kunci kira-kira atau penyata pendapatan. Neraca dan penyata pendapatan menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan aliran tunai masa depan. Dengan cara ini, pemegang saham akan mendapat makna di dalamnya dan akan berguna untuk keputusan mereka membuat tujuan pelaburan.
  • Seorang pengurus yang merupakan orang dalam syarikat akan bertanggungjawab untuk mengambil beberapa keputusan strategik atau operasi berdasarkan keadaan. Seperti pengurus harus menganggarkan harga / keuntungan sesuatu produk. Maklumat ini langsung tidak akan terdapat dalam laporan tahunan. Laporan tahunan, yang biasanya disediakan oleh pengurus, akan membantu pengurus untuk menentukan harga produk. Oleh itu, dengan mengambil laporan tahunan dan mengingat prinsip perakaunan dan mundur dalam pengiraan, pengurus dapat mengira harga / keuntungan produk.
  • Pemegang saham yang memegang sebilangan besar saham dalam syarikat akan lebih berminat untuk mengetahui keuntungan yang dijana dan diedarkan oleh syarikat. Tetapi juga harus difahami bahawa pemegang saham tidak boleh membuat kesimpulan dengan hanya melihat laporan kewangan semasa. Ia juga harus memahami andaian dan polisi yang diikuti dalam membuat laporan perakaunan. Kemudian dengan menggunakan nombor untuk beberapa waktu, ia akan dapat memahami keuntungan yang dijana dan keuntungan yang diedarkan, yang juga akan dilaporkan oleh laporan tahunan. Dengan cara ini, maklumat akan relevan bagi para pemegang saham dalam membuat keputusan.

Setiap pihak berkepentingan memerlukan maklumat yang berguna. Inilah sebab mengapa prinsip relevansi sangat penting bagi perakaunan kewangan.

Contoh

Contoh # 1

Sekiranya syarikat ingin mengambil pinjaman dari bank, maka pihak bank ingin mengetahui terlebih dahulu sama ada syarikat itu akan dapat membayar balik pinjaman tersebut dengan faedah. Oleh itu penyata kewangan syarikat harus relevan bagi bank dalam membuat keputusan mereka mengenai pemberian pinjaman kepada syarikat.

Penyata kewangan seperti kunci kira-kira, penyata pendapatan, dan aliran tunai memberikan maklumat penting kepada pegawai bank dalam membuat keputusan. Perlu juga diperhatikan bahawa maklumat itu harus tepat pada masanya. Jurubank tidak akan mempertimbangkan penyata kewangan yang berumur lebih dari sepuluh tahun .

Maklumat itu mesti difahami. Penyata kewangan hendaklah dalam format perakaunan yang betul. Terakhir, maklumat itu harus berguna bagi pihak bank dalam membuat keputusan penting sama ada memberikan pinjaman kepada syarikat itu atau tidak.

Contoh # 2

Sebuah syarikat ABC mengumumkan bahawa perolehan per saham telah meningkat dari $ 40 menjadi $ 45. Ini adalah maklumat penting dan relevan bagi para pelabur dalam membuat keputusan kerana pendapatan yang bertambah memberikan pulangan yang baik bagi para pelabur.

Contoh # 3

Dalam penggabungan dan pengambilalihan, pemerolehan akan bersedia membayar premium kerana akan mengharapkan sinergi (jangkaan peningkatan pendapatan, penjimatan kos), yang akan dihasilkan oleh pemerolehan. Pengambilalihan dapat menganggarkan sinergi dari nilai perusahaan firma, yang sekali lagi akan dikira dari kunci kira-kira Syarikat Sasaran dan EBITDA, yang dapat diambil dari laporan kewangan syarikat sasaran.

Ini adalah maklumat penting dan relevan untuk pemeroleh kerana ia akan mempengaruhi keputusannya, sama ada membayar premium untuk syarikat sasaran itu berbaloi atau tidak. Sekiranya maklumat tepat pada masanya dan tepat tidak diberikan, maka pemeroleh mungkin meremehkan atau melebih-lebihkan syarikat, yang seterusnya akan menjadi kerugian besar bagi pemeroleh.

Pemikiran Akhir

Penyata kewangan relevan apabila mempunyai data yang cukup berharga untuk membuat ramalan / anggaran mengenai peristiwa masa depan seperti mengira aliran tunai masa depan, yang akan menjadi penting bagi para pelabur dalam membuat keputusan.

Banyak pihak berkepentingan juga menggunakan penyata kewangan masa lalu untuk menganalisis prestasi masa depan syarikat mengenai keuntungan. Data mestilah tepat mengikut piawaian perakaunan. Sebarang maklumat yang tidak tepat mungkin mengelirukan. Oleh itu, sebarang data palsu tersebut tidak termasuk dalam definisi perkaitan perakaunan. Maklumat semacam ini tidak boleh berguna bagi syarikat dalam membuat keputusan.

Ringkasnya, perkaitan perakaunan harus mengandungi maklumat yang tepat dan teratur. Perkaitan nombor perakaunan bergantung pada orang yang menggunakannya. Dan akan lebih bermakna jika ia telah digunakan dalam beberapa waktu dan lebih berguna jika seseorang memahami prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum berdasarkan laporan kewangan yang telah disediakan.