Tempoh Perakaunan

Definisi Tempoh Perakaunan

Tempoh Perakaunan merujuk kepada jangka waktu tetap di mana semua transaksi perakaunan direkodkan dan penyata kewangan disusun untuk disampaikan kepada para pelabur, sehingga mereka dapat mengesan dan membandingkan prestasi keseluruhan syarikat untuk setiap jangka waktu.

Jenis Tempoh Perakaunan

Mereka terdiri daripada dua jenis -

  • Tahun Kalendar: Bagi syarikat yang mengikuti tahun kalendar, ia bermula dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember tahun yang sama.
  • Tahun Fiskal : Bagi syarikat-syarikat yang mengikuti tahun fiskal, ia bermula dari hari pertama setiap bulan selain Januari.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Tempoh perakaunan berfungsi untuk tujuan analisis dan perbandingan data kewangan syarikat untuk dua tempoh yang berbeza. Apabila disebut dua tempoh yang berlainan, analisis dapat dibuat mengenai berbagai parameter kewangan yang menunjukkan pertumbuhan atau kejatuhan syarikat. Ia berfungsi sebagai rujukan kepada laporan tersebut dan sangat berguna untuk pihak berkepentingan.

Contoh Konsep Tempoh Perakaunan

Contoh # 1

Sebuah syarikat merekod urus niaga mereka dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun dan menutup kewangan mereka selepas itu. Di sini, tempoh perakaunan adalah satu tahun, iaitu, 1 Januari hingga 31 Disember.

Namun, tidak semua syarikat perlu mengikuti satu tahun.

Contoh # 2

Sebuah syarikat merekodkan urus niaga mereka dari 1 Januari hingga 30 Jun setiap tahun dan menutup buku akaun mereka selepas itu. Di sini, tempoh perakaunan adalah tempoh setengah tahun, iaitu, 1 Januari hingga 30 Jun dan tempoh berikutnya adalah dari 1 Julai hingga 31 Disember.

Kelebihan

Berikut adalah kelebihan dan kebaikan bagi pengguna penyata kewangan:

  • Ia berguna untuk mewakili kedudukan kewangan syarikat untuk selang waktu yang tetap.
  • Ia berguna dalam perbandingan data kewangan dua atau lebih tempoh.
  • Konsep ini membantu syarikat dalam menetapkan tempoh rasmi di mana buku-buku diharuskan ditutup.
  • Konsep ini berguna untuk pelabur kerana mereka dapat merujuk kepada trend hasil kewangan dalam beberapa selang waktu.

Kekurangan

  • Mungkin tidak berguna sekiranya konsep prinsip pemadanan tidak dipatuhi.
  • Membandingkan hasil dari satu tempoh dengan tempoh yang lain tidak mengambil kira alasan fakta yang menyebabkan perbezaan tersebut.
  • Sekiranya tempoh cukai berbeza, maka dua akaun berasingan akan diperlukan.

Kepentingan

Agar keputusan kewangan syarikat dapat dipastikan, sangat penting untuk menetapkan "selang masa tetap" yang mana transaksi perakaunan akan direkodkan, dan hasilnya akan disusun. Hasil setiap selang akan mewakili hasil kewangan syarikat dalam setiap selang waktu tersebut. Oleh itu, satu demi satu perbandingan hanya dapat dilakukan untuk tempoh perakaunan. Sama ada syarikat telah mengalami kerugian atau keuntungan adalah persoalan yang samar-samar jika selang masa tetap tidak diberikan kepadanya. Oleh itu, konsep memberi makna kepada penyata kewangan dan membantu para pelabur dalam analisis hasil kewangan yang tepat.

Tempoh Perakaunan vs Tahun Kewangan

Tempoh perakaunan tidak mempunyai panjang tetap, dan boleh panjangnya, seperti satu tahun atau kurang dan mungkin lebih dari satu tahun. Ia mempunyai dua jenis, iaitu tahun kalendar dan tahun fiskal. Oleh itu, ia boleh bermula dari tarikh pertama setiap bulan.

Walau bagaimanapun, tahun kewangan merujuk kepada tempoh bermula satu tahun penuh (contohnya 1 April dan berakhir pada 31 Mac tahun depan). Oleh itu, jumlah tempoh tahun kewangan adalah satu tahun, dan permulaan dan akhir kewangan tetap dan tidak dapat diubah, tidak seperti tempoh perakaunan di mana tempoh tersebut dapat dipendekkan atau diperpanjang dari satu tahun.

Kesimpulannya

Sebuah syarikat harus memilih tempoh perakaunannya dengan bijak dan tidak mengubahnya melainkan ada syarat-syarat yang timbul sehingga perubahan tersebut diperlukan. Semua transaksi perakaunan yang berkaitan harus dicatat dalam jangka masa yang sama, dan bila diperlukan, peruntukan perakaunan wajib harus dibuat agar prinsip pemadanan tidak dilanggar.