Jenis Perakaunan

Senarai 7 Jenis Perakaunan Teratas

  1. Perakaunan kewangan
  2. Perakaunan Projek
  3. Perakaunan Pengurusan
  4. Perakaunan Kerajaan
  5. Perakaunan Forensik
  6. Perakaunan Cukai
  7. Perakaunan Kos.

Terdapat pelbagai jenis perakaunan yang dapat diikuti oleh organisasi mengikut ruang lingkup kerjanya untuk memenuhi kepelbagaian keperluan berbagai pemegang kepentingan syarikat dan beberapa di antaranya termasuk perakaunan kewangan, perakaunan forensik, Sistem Maklumat Perakaunan, perakaunan pengurusan, percukaian, pengauditan, perakaunan kos, dll.

Terdapat pelbagai cabang perakaunan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeza. Pelbagai sistem perakaunan membantu dalam mengumpulkan dan menyimpan rekod dengan cara yang betul sehingga data tersebut dapat digunakan dalam beberapa laporan. Ini mewujudkan sistem dalam perniagaan dengan banyak pemeriksaan yang melekat untuk menyoroti kesalahan atau penipuan.

# 1 - Perakaunan Kewangan

Ini melibatkan proses penggabungan, penyusunan, dan pengeluaran maklumat kewangan syarikat dalam bentuk penyata kewangan yang digunakan oleh pihak berkepentingan syarikat. Pelbagai penyata kewangan syarikat termasuk Lembaran Imbangan, akaun Untung dan Rugi, penyata aliran tunai, dan penyata perubahan ekuiti. Penyata kewangan syarikat disediakan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum (GAAP).

# 2 - Perakaunan Projek

Perakaunan projek adalah perakaunan yang digunakan oleh syarikat untuk mengesan kemajuan pelbagai projek yang dilalui dari perspektif kewangan. Ia memainkan peranan penting dalam pengurusan projek.

# 3 - Perakaunan Pengurus

Ini terutama berfokus pada pengumpulan maklumat yang akan digunakan untuk pelaporan operasi dalaman, yaitu, ini terutama untuk kerja internal perusahaan. Ia lebih terperinci daripada maklumat yang diberikan kepada pengguna luar syarikat.

# 4 - Perakaunan Kerajaan

Perakaunan kerajaan memfokuskan kepada pentadbiran kewangan aktiviti Kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan ke tahap maksimum dalam bentuk pelbagai perkhidmatan yang diberikan oleh Kerajaan. Oleh itu, ini terutama berkaitan dengan pencatatan sistematik pendapatan dan perbelanjaan pejabat-pejabat Pemerintah.

# 5 - Perakaunan Forensik

Ini melibatkan rakaman pelbagai dokumen dan membuat laporan, jika ada, diperlukan dalam proses yang melibatkan perkara-perkara undang-undang. Di dalamnya, kemahiran perakaunan digunakan untuk menyiasat penipuan dan melakukan analisis terhadap penyata kewangan yang digunakan dalam proses undang-undang.

# 6 - Perakaunan Cukai

Perakaunan perkara yang berkaitan dengan cukai adalah di bawah perakaunan cukai. Ini melibatkan pematuhan terhadap pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan cukai dan perancangan cukai dengan tujuan penyediaan penyata cukai. Proses ini terdiri daripada pengiraan cukai pendapatan dan pelbagai cukai lain dan pembayaran tepat pada masanya kepada pihak berkuasa cukai.

# 7 - Perakaunan Kos

Perakaunan kos adalah kaedah perakaunan yang digunakan untuk menangkap pelbagai kos pengeluaran syarikat dengan menilai kos seperti kos input, kos tetap, dll. Dalam perakaunan kos, semua kos akan dinilai terlebih dahulu, dan kemudian akan dibandingkan dengan kos sebenar yang ditanggung oleh syarikat untuk menganalisis perbezaannya. Berdasarkan asasnya, syarikat dapat mengambil tindakan pembetulan dengan cara yang jauh lebih baik.

Kesimpulannya

Perakaunan bermaksud mengumpulkan pelbagai rekod dan mengatur dan merekodkannya secara sistematik sehingga menjadi data berguna. Ia dilakukan untuk menyiapkan tiga penyata utama, iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Selain daripada itu, beberapa laporan MIS lain apabila diperlukan diperlukan juga disediakan. Ia mengira keuntungan atau kerugian mana-mana perniagaan untuk jangka masa tertentu dan sifat & nilai ekuiti, aset, dan liabiliti pemilik syarikat.

Lebih-lebih lagi, hasil perakaunan dapat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya untuk mengetahui kelemahan perniagaan. Ini membantu dalam membuat keputusan oleh pihak pengurusan. Maklumat ini dapat dihasilkan sebagai bukti dalam masalah undang-undang. Item bukan wang tidak direkodkan. Kadang-kadang ini berpakaian palsu untuk menunjukkan pandangan yang tepat dan adil dalam penyata kewangan. Ia tidak memperhitungkan nilai wang, dan oleh itu hasil kewangan tanpa memberi nilai tambah kepada nilai wang.