Fungsi POWER dalam Excel

Dalam matematik kita mempunyai eksponen yang merupakan kekuatan untuk nombor asas apa pun, dalam excel kita mempunyai fungsi inbuilt yang serupa yang dikenali sebagai fungsi POWER yang digunakan untuk menghitung kekuatan nombor atau pangkalan tertentu, untuk menggunakan fungsi ini kita dapat menggunakan kata kunci = POWER (dalam sel dan berikan dua argumen satu sebagai nombor dan satu lagi sebagai kekuatan.

Kuasa dalam Excel

Kuasa dalam Excel adalah fungsi Matematik / Trigonometri mengira dan mengembalikan hasil nombor yang dinaikkan menjadi kuasa. Fungsi Power Excel menggunakan dua argumen dasar (sebarang nombor nyata), dan eksponen ( kuasa, yang menandakan berapa kali nombor yang diberikan akan dikalikan dengan sendirinya). Ini bermaksud, sebagai contoh, 5 didarabkan dengan daya 2 adalah sama dengan 5 x5.

Formula Fungsi POWER

Penjelasan Fungsi POWER di Excel

Kuasa dalam Excel mengambil kedua-dua argumen sebagai nilai numerik, oleh itu argumen yang dilalui adalah jenis bilangan bulat di mana Nombor adalah nombor asas dan Daya adalah eksponen. Kedua-dua hujah tersebut diperlukan dan bukan pilihan.

Kita dapat menggunakan fungsi Daya dalam cemerlang dalam banyak cara, seperti untuk operasi matematik, persamaan fungsi daya dan dapat digunakan untuk menghitung fungsi algebra relasional.

Cara Menggunakan Fungsi POWER di Excel

Fungsi Excel POWER sangat mudah dan senang digunakan. Mari fahami cara kerja POWER dalam cemerlang dengan beberapa contoh.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi POWER ini di sini - Templat Excel Fungsi POWER

KUASA dalam Excel Contoh # 1

Sebagai contoh, kita mempunyai persamaan fungsi daya y = x ^ n (x ke daya n), di mana y bergantung pada nilai x dan n adalah eksponen. Kami juga ingin melukis grafik fungsi f (x, y) ini, untuk nilai x dan n = 2 yang diberikan. Nilai x adalah:

Jadi, dalam kes ini, kerana nilai y bergantung pada daya ke-x, kita akan mengira nilai Y menggunakan fungsi POWER di Excel.

 • Nilai pertama y akan menjadi 2 ^ 2 (= KUASA (2,2)
 • Nilai ke-2 y akan menjadi 4 ^ 2 (= KUASA (4,2)
 • ……………………………………………………………
 • ……………………………………………………………
 • Nilai ke-10 y akan menjadi 10 ^ 2 (= KUASA (10,2)

Sekarang, memilih nilai x dan y dari julat B4: K5, pilih grafik (dalam ini kita telah memilih graf Penyebaran dengan garis halus) dari tab sisipan.

Oleh itu, kita mendapat graf eksponen linear untuk persamaan Fungsi POWER yang diberikan.

KUASA dalam Excel Contoh # 2

Dalam aljabar, kita mempunyai persamaan Fungsi POWER kuadratik, yang diwakili sebagai ax2 + bx + c = 0, di mana x tidak diketahui dan a, b dan c adalah pekali. Penyelesaian persamaan Fungsi POWER ini memberikan punca persamaan yang merupakan nilai x.

Punca persamaan Fungsi POWER kuadratik dihitung dengan mengikuti formula matematik

 • x = (-b + (b2-4ac) 1/2) / 2a
 • x = (-b- (b2-4ac) 1/2) / 2a

b2-4ac diistilahkan sebagai diskriminan dan ia menerangkan bilangan akar yang dimiliki oleh persamaan Fungsi POWER kuadratik.

Sekarang, kita mempunyai beberapa senarai persamaan Fungsi POWER kuadratik yang diberikan di Lajur A dan kita perlu mencari punca persamaan.

^ dipanggil operator eksponen yang digunakan untuk mewakili kekuatan (eksponen) X2 sama dengan x ^ 2.

Kami mempunyai lima persamaan Fungsi Kuasa kuadratik dan kami akan menyelesaikannya dengan menggunakan formula dengan bantuan fungsi POWER di excel untuk mengetahui akarnya.

Dalam persamaan Fungsi POWER pertama, a = 4, b = 56 dan c = -96, jika kita menyelesaikannya secara matematik menggunakan formula di atas, kita mempunyai punca -15,5 dan 1,5

Untuk melaksanakannya dalam formula excel, kita akan menggunakan fungsi POWER di Excel dan formula akan menjadi

 • = ((- 56 + POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) akan memberikan root pertama dan
 • = ((-56-POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) akan memberikan punca kedua persamaan

Jadi, formula lengkapnya adalah,

= "Akar persamaan adalah" & "" & ((- 56 + POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) & " , "& ((- 56-KUASA (KUASA (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4)

Kedua-dua formula digabungkan bersama dengan String "Roots of equation is".

Dengan menggunakan formula yang sama untuk persamaan Fungsi POWER lain yang kita ada, Output:

KUASA dalam Excel Contoh # 3

Jadi, untuk pengiraan matematik yang berbeza, kita boleh menggunakan fungsi POWER di Excel.

Katakanlah, kita harus mengetahui faedah kompaun yang mana formula itu

Jumlah = Pengetua (1 + r / n) nt

 • Di mana r adalah kadar faedah, n adalah berapa kali faedah digabungkan setiap tahun dan t adalah waktunya
 • Sekiranya sejumlah $ 4000 dimasukkan ke dalam akaun (simpanan) pada kadar faedah 5% setiap tahun, dikompaun bulanan, nilai pelaburan setelah 5 tahun dapat dikira menggunakan formula faedah kompaun di atas.
 • Di mana Pengetua = $ 4000, kadar = 5/100 iaitu 0,05, n = 12 (dikompaun bulanan), masa = 5 tahun

Menggunakan formula faedah kompaun dan menerapkannya ke formula excel menggunakan fungsi POWER di Excel kita mempunyai formula

= B2 * (KUASA ((1+ (B3 / B5)), (B4 * B5)))

Jadi, baki pelaburan selepas 5 tahun adalah $ 5.133.43

KUASA dalam Excel Contoh # 4

Menurut undang-undang graviti Newton, dua badan pada jarak r dari pusat graviti mereka menarik satu sama lain di alam semesta mengikut formula POWER Excel graviti

F = (G * M * m) / r2

Di mana F adalah besarnya daya graviti, G disebut pemalar graviti, M adalah jisim badan pertama dan m adalah jisim badan kedua dan r adalah jarak antara badan dari pusat graviti mereka.

Marilah kita mengira besarnya daya graviti di mana Matahari menarik Bumi

 • Jisim Matahari ialah 1.98 * 10 ^ 30 kg
 • Jisim Bumi ialah 5,97 * 10 ^ 24 kg
 • Jarak antara Matahari dan Bumi ialah 1.496 x 10 ^ 11 meter
 • Nilai pemalar graviti ialah 6.67 * 10 ^ -11 m3kg-1s-2

Dalam excel, jika kita ingin mengira daya graviti, kita akan menggunakan POWER dalam Excel sekali lagi yang dapat beroperasi melebihi nilai berangka besar.

 • Oleh itu, dengan menggunakan POWER dalam Excel kita dapat menukar nilai notasi saintifik menjadi formula POWER Excel
 • 1.98 * 10 ^ 30 akan ditunjukkan sebagai 1.98 * Kuasa (10,30), sama seperti nilai lain.
 • Jadi, formula POWER Excel untuk mengira daya adalah  = (6.67 * POWER (10, -11) * 1.98 * POWER (10,30) * 5.97 * POWER (10,24)) / POWER (1.496 * POWER (10 , 11), 2)

Oleh kerana nilai yang diperoleh sebagai kekuatan adalah sebilangan besar Excel menyatakannya notasi saintifik. Untuk mengubahnya menjadi pecahan, ubah format menjadi pecahan

Pengeluaran:

Jadi, Matahari menarik Bumi dengan kekuatan magnitud 35229150283107900000000 Newton.