Pelaburan Ekuiti

Makna Pelaburan Ekuiti

Pelaburan Ekuiti merujuk kepada membeli saham dalam syarikat tertentu dan setelah itu memegangnya untuk mendapatkan kepentingan pemilikan yang boleh dijual kemudian untuk menghasilkan pulangan yang berpatutan bergantung pada objektif pelaburannya.

Berikut adalah jenis pelaburan ekuiti -

 • Kepemilikan: Pelaburan langsung oleh individu / pemilik ke dalam perniagaan yang dimilikinya.
 • Modal Teroka / Ekuiti Swasta: Pelaburan oleh modal teroka / dana ekuiti swasta mengambil bahagian dalam syarikat permulaan dan syarikat matang.
 • Pelaburan Awam: Pelaburan oleh masyarakat umum ke dalam saham syarikat awam.

Contoh Pelaburan Ekuiti

Berikut adalah contoh pelaburan ekuiti.

Pelaburan Ekuiti - Contoh # 1

Diberikan di bawah adalah beberapa contoh pelaburan ekuiti

Pelaburan Ekuiti - Contoh # 2

Kevin memulakan perniagaannya dengan mensasarkan modal $ 10000. Dia memutuskan untuk meminjam 40% dari jumlah modal sebagai hutang. Ketahui saham ekuiti.

 • Jumlah Modal = 10000
 • Hutang = 10000 * 0,4 = 4000

Pengiraan Saham Ekuiti

 • Stake Ekuiti Baki = 10000 - 4000
 • = 6000

Kelebihan Pelaburan Ekuiti

Perkara berikut menunjukkan bagaimana pelaburan ekuiti cenderung bermanfaat

 • Pertumbuhan Ekonomi - Apabila pemilik melaburkan wang dalam apa jua permulaan atau perniagaan untuk menyediakan barang dan perkhidmatan di sana cenderung menjadi pertumbuhan ekonomi di negara ini. Pekerjaan baru akan dicipta, barang dan perkhidmatan yang lebih baik akan disediakan dan semua ini secara langsung meningkatkan KDNK negara.
 • Membangun Ketelusan - Apabila syarikat memutuskan untuk mengumpulkan wang dari orang ramai, ia melakukannya dengan menyenaraikan dirinya di mana-mana bursa terkemuka di negara ini. Apabila ini selesai, penyenaraian tersebut memerlukan pendedahan tertentu dari pihak syarikat. Oleh itu, ini cenderung untuk mewujudkan ketelusan mengenai perniagaan dan ini, seterusnya, membina keyakinan dalam masyarakat pelaburan dan dengan itu dapat mempromosikan integriti pasaran kewangan.
 • Menyediakan Modal untuk Pertumbuhan - Apabila firma modal teroka menyediakan dana yang diperlukan untuk mana-mana syarikat yang mempunyai keperluan pendanaan, tindakan tersebut di pihak firma PE / VC cenderung membina modal pertumbuhan yang diperlukan untuk mengembangkan jangkauan dan pijakan yang akan tidak mungkin berlaku sekiranya kemasukan dana modal yang diperlukan tidak disediakan.
 • Mengurangkan Kuasa Monopoli  Apabila terdapat dana ekuiti untuk memulakan perniagaan yang serupa akan ada pengurangan kuasa monopoli di tangan beberapa pemain. Ini akan memastikan pilihan barang dan perkhidmatan yang lebih baik untuk pelanggan dan perkhidmatan. Oleh itu, satu syarikat tidak akan menyalahgunakan kuasa monopoli dan cenderung menghasilkan lebih banyak kecekapan dan produk dan perkhidmatan yang lebih baik kerana persaingan di pasaran
 • Memudahkan Pelaburan Antarabangsa - Apabila syarikat cenderung disenaraikan, ia memberikan semua maklumat yang diperlukan di bursa dan terdapat pendedahan yang mencukupi. Syarikat asing kini dapat memutuskan mengenai jumlah yang ingin dilaburkannya, saham yang ingin diambilnya di mana-mana syarikat lain, dan lain-lain kerana sekarang ia dapat memiliki semua maklumat yang diinginkan tersedia di pasaran secara terbuka dan tidak akan menjadi banyak masalah.
 • Menggalakkan Pemegangan Institusi - Apabila syarikat mendaftarkan dirinya di bursa saham, syarikat itu kini akan meningkatkan penglihatannya kepada pelabur institusi seperti dana bersama dan dana lindung nilai yang kini dapat mengambil bahagian dalam syarikat melalui pembelian saham ekuiti di syarikat tersebut. Dengan cara ini, pegangan institusi juga akan dipromosikan.

Kekurangan Pelaburan Ekuiti

Diberikan di bawah ini adalah beberapa petunjuk bagaimana pelaburan ekuiti mungkin mempunyai kelemahan tertentu

 • Tanpa Pembesaran Pengembalian melalui Leverage - Apabila syarikat berusaha untuk mengambil leverage, ia cenderung memaksimumkan pulangannya bersama dengan risiko yang diperlukan melalui peminjaman hutang. Tetapi jika syarikat hanya bergantung pada ekuiti sebagai sumber pembiayaan dan tidak pernah menggunakan sejumlah hutang, maka ia tidak akan mendapat keuntungan kerana leverage dan pulangan tidak akan dimaksimumkan dengan modal terhad dan selebihnya berasal dari modal hutang, yang mana akan menjadi kes perniagaan leveraged.
 • Memerlukan Pendedahan - Penyenaraian menjamin pendedahan yang mencukupi dari syarikat, berkenaan dengan semua perincian seperti maklumat kewangan, dan data kewangan lain yang tidak memerlukan pendedahan seperti itu, sekiranya syarikat tersebut tetap menjadi rahsia. Rahsia perniagaan kini harus diungkap dan perniagaan mungkin tidak dapat menikmati kerahsiaan yang dinikmati sebelumnya ketika memiliki status peribadi
 • Dilution of Stake - Apabila syarikat menawarkan saham untuk langganan atau mengajak firma modal teroka untuk mengambil bahagian dalam perniagaan, kebetulan terdapat peleburan kepentingan perniagaan. Penguasaan perniagaan kini berada di tangan entiti luar yang lain dan pemilik asalnya cenderung kehilangan kawalan dan bahagian sahamnya yang kini akan dicairkan dan diedarkan kepada orang lain di syarikat

Kesimpulannya

Pelaburan ekuiti memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan dana modal yang diperlukan untuk perniagaan dan mereka mewakili kepentingan pemilikan dalam usaha tertentu. Sumber pembiayaan ini mungkin berasal dari orang ramai melalui terbitan saham atau bahkan dari pemain ekuiti swasta dan modal teroka. Mereka memang harus menyediakan modal pertumbuhan yang diperlukan untuk membantu perniagaan melakukan pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan pengembangannya.

Akan tetapi, terdapat pengurangan kepentingan yang signifikan ketika sebuah syarikat menjadi terbuka atau menawarkan untuk memunggah saham ke firma modal teroka. Dalam kes seperti itu, pemilik cenderung kehilangan kendali dan mungkin kurang jelas tentang bagaimana sebenarnya perniagaan harus dijalankan dan mungkin kalah dalam hal ini. Beban pendedahan meningkat apabila sebuah syarikat terbuka kepada umum dengan syarat yang harus dipenuhi.

Walaupun begitu, pelaburan ekuiti cenderung menjadi landasan yang kukuh yang memberikan bantalan dan modal yang diperlukan bagi mana-mana perniagaan untuk menjalankan aktiviti pengembangannya. Mereka mendorong dan juga memfasilitasi pelaburan rentas sempadan dan juga institusi melalui pembelian saham yang diperlukan dan semua ini sangat membantu mengembangkan integriti dan kekukuhan pasaran kewangan.