Kaedah Penganggaran Modal

Kaedah Penganggaran Modal Teratas

Kaedah penganggaran modal digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Penganggaran Modal dan dapat menjadi metode aliran tunai tanpa diskaun, yang meliputi masa Pembayaran Balik, dan lain-lain, dan kaedah aliran tunai terdiskaun, yang merangkumi Nilai Sekarang Bersih, keuntungan indeks, dan Kadar Pulangan Dalaman.

Kaedah penganggaran Modal Teratas merangkumi -

  1. Tempoh bayaran balik
  2. NPV
  3. Kaedah Kadar Pulangan Dalaman
  4. Indeks Keuntungan

# 1 - Kaedah Tempoh Bayaran Balik

Ini merujuk pada masa di mana projek yang dicadangkan menghasilkan wang yang cukup sehingga pelaburan awal pulih. Projek dengan tempoh pembayaran balik yang lebih pendek dipilih.

Rumus tempoh pembayaran ditunjukkan seperti di bawah,

Tempoh Bayaran Balik = Pelaburan Tunai Permulaan / Aliran Tunai Tahunan.
Contohnya

ABC Ltd mempunyai modal tambahan $ 200,000 untuk melabur dalam aktiviti Pengeluarannya. Pilihan yang tersedia adalah Produk A dan Produk B, yang saling eksklusif. Sumbangan per unit Produk A adalah $ 50, dan Produk B adalah $ 30. Pelan pengembangan akan meningkatkan output sebanyak 1,000 unit untuk Produk A dan sebanyak 2,000 unit untuk Produk B.

Oleh itu, aliran tunai tambahan akan menjadi (50 * 1000) $ 50,000 untuk Produk A dan (30 * 2000) $ 60,000 untuk Produk B.

Tempoh pembayaran balik produk A dikira seperti berikut,

Produk A = 200000/50000 = 4 Tahun

Tempoh pembayaran balik produk B dikira seperti berikut,

Produk B = 200000/60000 = 3.3 Tahun

Oleh itu ABC Ltd akan melabur dalam Produk B kerana tempoh pembayaran balik lebih pendek.

Ia adalah kaedah yang paling mudah. Oleh itu, ia memerlukan lebih sedikit masa, dan usaha diperlukan untuk membuat keputusan.

Nilai masa wang tidak diambil kira dalam kaedah pembayaran balik. Secara amnya, aliran tunai yang dihasilkan pada peringkat awal lebih baik daripada aliran tunai yang diterima pada peringkat kemudian. Mungkin ada dua projek dengan tempoh pembayaran balik yang sama, tetapi satu projek menghasilkan lebih banyak aliran tunai pada tahun-tahun awal. Oleh itu keputusan yang diambil dengan kaedah ini dalam senario ini tidak akan menjadi yang paling optimum.

Begitu juga, mungkin ada projek yang mungkin mempunyai tempoh pembayaran balik yang lebih lama tetapi menghasilkan aliran tunai yang lebih besar setelah tempoh pembayaran balik. Dalam senario ini, memilih projek berdasarkan tempoh pembayaran balik yang lebih pendek tanpa mempertimbangkan aliran tunai yang dihasilkan selepas tempoh pembayaran balik oleh projek lain adalah merugikan syarikat.

Kadar pulangan dari jumlah yang dilaburkan tidak diambil kira dalam kaedah pembayaran balik. Oleh itu, sekiranya pulangan sebenar kurang dari kos modal, maka keputusan yang diambil melalui tempoh pembayaran balik yang lebih pendek akan merugikan syarikat.

# 2 - Kaedah Nilai Kini Bersih (NPV)

Sebilangan besar syarikat menggunakan kaedah NPV ini untuk menilai cadangan pelaburan modal. Mungkin terdapat aliran tunai yang tidak rata yang dihasilkan dalam jangka masa yang berlainan. Ia didiskaunkan pada kos modal untuk syarikat. Ia dibandingkan dengan pelaburan awal yang dibuat. Sekiranya nilai semasa aliran masuk lebih banyak daripada aliran keluar, maka projek itu diterima atau ditolak.

Nilai masa wang dipertimbangkan dalam kaedah ini dan dikaitkan dengan objektif syarikat, yang memaksimumkan keuntungan bagi pemiliknya.

Juga, ia mempertimbangkan aliran tunai sepanjang tempoh produk dan risiko aliran tunai tersebut melalui kos modal. Ia memerlukan penggunaan anggaran untuk mengira kos modal.

Rumus NPV dalam excel ditunjukkan seperti di bawah,

Nilai Semasa Bersih (NPV) = Nilai semasa (PV) Aliran masuk - Nilai sekarang (PV) aliran keluar

Apabila terdapat dua projek dengan NPV positif, pilih projek dengan NPV yang lebih tinggi.

Contohnya

XYZ Ltd ingin membuka kedai runcit dengan pelaburan $ 1 Juta. Sama ada syarikat boleh membukanya di Mumbai atau Bangalore. Bagi Mumbai, nilai aliran tunai sekarang ialah $ 150,000 setahun selama 10 tahun dengan kadar potongan sebanyak XX peratus adalah $ 1.2 juta. Setelah mengurangkan perbelanjaan awal sebanyak $ 1 Juta, NPV adalah $ 0.2 Juta. Bagi Bangalore, nilai aliran tunai sekarang ialah $ 175,000 setahun selama 6 tahun pada kadar diskaun sebanyak XX peratus adalah $ 1,3 juta. Setelah mengurangkan perbelanjaan awal sebanyak $ 1 Juta, NPV adalah $ 0.3 Juta.

Oleh itu syarikat akan memilih Bangalore untuk membuka kedai runcit kerana mempunyai NPV yang lebih tinggi.

# 3 - Kadar Pulangan Dalaman (IRR)

IRR ditakrifkan sebagai kadar di mana NPV adalah sifar. Pada kadar ini, nilai semasa aliran masuk tunai sama dengan aliran keluar tunai. Nilai masa wang juga dipertimbangkan. Ia adalah kaedah yang paling kompleks.

Sekiranya IRR lebih besar daripada kos modal purata berwajaran, maka projek itu diterima; jika tidak, ia ditolak. Sekiranya terdapat lebih daripada satu projek, maka projek dengan IRR tertinggi dipilih.

Contohnya

ABC Ltd mempunyai dua cadangan dengan IRR masing-masing 14 peratus dan 18 peratus. Sekiranya kos modal untuk syarikat adalah 15 peratus, maka cadangan kedua dipilih. Cadangan pertama tidak akan dipilih kerana IRR kurang daripada yang dianggap oleh WACC.IRR aliran tunai sepanjang tempoh produk dan risiko aliran tunai tersebut melalui kos modal.

Tetapi keputusan yang diambil oleh IRR mungkin tidak tepat dalam senario berikut.

  • Untuk projek yang saling eksklusif;
  • Apabila terdapat catuan modal;

Juga, IRR tidak dapat digunakan jika tanda aliran tunai berubah semasa hayat projek.

Tidak ada formula tunggal yang membolehkan anda sampai di IRR. Kaedah percubaan dan ralat adalah satu-satunya cara untuk tiba di IRR. Walau bagaimanapun, Excel boleh digunakan untuk tiba di IRR secara automatik.

# 4 - Indeks Keuntungan

Indeks Keuntungan adalah nisbah nilai semasa aliran masuk tunai masa depan yang didiskaunkan pada kadar pulangan yang diperlukan untuk aliran keluar tunai pada tahap pelaburan.

Rumus Indeks Keuntungan ditunjukkan seperti berikut,

Indeks Keuntungan = Nilai Semasa aliran masuk tunai / Pelaburan awal.

Indeks keuntungan yang lebih rendah daripada 1.0 menunjukkan bahawa nilai semasa aliran masuk tunai lebih rendah daripada kos pelaburan awal. Begitu juga, indeks keuntungan lebih besar daripada 1.0 bermaksud projek itu layak dan akan diterima.

Kesimpulannya

Kaedah NPV adalah kaedah yang paling optimum untuk penganggaran modal.

Sebab:

  • Memandangkan aliran tunai sepanjang tempoh produk dan risiko aliran tunai tersebut melalui kos modal.
  • Ini sesuai dengan objektif memaksimumkan nilai kepada syarikat, yang tidak berlaku dalam indeks IRR dan keuntungan.
  • Dalam kaedah NPV, diasumsikan bahawa aliran masuk tunai akan dilaburkan semula dengan kos modal. Dalam kaedah IRR, diasumsikan bahawa ia dilaburkan semula pada IRR, yang tidak tepat.

Kesimpulannya

Modal Belanjawan merujuk kepada proses membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan jangka panjang di mana kaedah penganggaran modal yang berlainan merangkumi Tempoh Bayaran Balik, kadar pulangan perakaunan, nilai kini bersih, aliran tunai terdiskaun, Indeks keuntungan, dan Tingkat Pengembalian Dalaman kaedah.