Peranan Institusi Kewangan

Peranan yang Dilaksanakan oleh Institusi Kewangan

Institusi kewangan memainkan peranan penting dalam setiap ekonomi. Mereka diatur oleh organisasi pemerintah pusat untuk institusi keuangan perbankan dan bukan perbankan. Institusi-institusi ini membantu merapatkan jurang antara simpanan dan pelaburan terbiar dengan peminjamnya, iaitu, dari simpanan simpanan hingga peminjam bersih.

Berikut adalah senarai peranan yang dilakukan oleh Institusi Kewangan -

  1. Peraturan Pembekalan Wang
  2. Perkhidmatan Perbankan
  3. Perkhidmatan Insurans
  4. Pembentukan Modal
  5. Nasihat Pelaburan
  6. Perkhidmatan broker
  7. Perkhidmatan Dana Pencen
  8. Perkhidmatan Dana Amanah
  9. Membiayai Perusahaan Skala Kecil dan Sederhana
  10. Bertindak sebagai Ejen Kerajaan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Mari kita bincangkan masing-masing secara terperinci -

# 1 - Peraturan Pembekalan Wang

Institusi kewangan seperti bank pusat membantu mengatur bekalan wang dalam ekonomi. Mereka melakukannya untuk mengekalkan kestabilan dan mengawal inflasi. Bank pusat menggunakan pelbagai langkah seperti meningkatkan atau menurunkan kadar repo, nisbah rizab tunai, operasi pasaran terbuka, iaitu membeli dan menjual sekuriti kerajaan untuk mengatur kecairan dalam ekonomi.

# 2 - Perkhidmatan Perbankan

Institusi kewangan, seperti bank perdagangan, membantu pelanggan mereka dengan menyediakan perkhidmatan simpanan dan simpanan. Mereka menyediakan kemudahan kredit seperti kemudahan cerukan kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan dana jangka pendek. Bank perdagangan juga memberikan beberapa jenis pinjaman seperti pinjaman peribadi, pinjaman pendidikan, gadai janji atau pinjaman rumah kepada pelanggan mereka.

# 3 - Perkhidmatan Insurans

Institusi kewangan, seperti syarikat insurans, membantu menggerakkan simpanan dan pelaburan dalam aktiviti produktif. Sebagai balasannya, mereka memberikan jaminan kepada pelabur terhadap nyawa mereka atau beberapa aset tertentu pada waktu memerlukan. Dengan kata lain, mereka memindahkan risiko kerugian pelanggan kepada diri mereka sendiri.

# 4 - Pembentukan Modal

Institusi kewangan membantu dalam pembentukan modal, iaitu, peningkatan stok modal seperti kilang, mesin, peralatan dan peralatan, bangunan, alat pengangkutan dan komunikasi, dan lain-lain. Mereka melakukannya dengan menggerakkan simpanan yang terbiar dari individu dalam ekonomi kepada pelabur melalui pelbagai perkhidmatan kewangan.

# 5 - Nasihat Pelaburan

Terdapat sebilangan besar pilihan pelaburan yang tersedia bagi individu dan juga perniagaan. Tetapi dalam persekitaran yang cepat berubah, sangat sukar untuk memilih pilihan terbaik. Hampir semua institusi kewangan (perbankan atau bukan perbankan) mempunyai meja nasihat pelaburan yang membantu pelanggan, pelabur, perniagaan untuk memilih pilihan pelaburan terbaik yang terdapat di pasaran mengikut selera risiko dan faktor lain.

# 6 - Perkhidmatan pembrokeran

Institusi-institusi ini memberikan akses kepada pelabur mereka ke sejumlah pilihan pelaburan yang terdapat di pasaran, mulai dari saham, bon (alternatif pelaburan biasa) hingga dana lindung nilai, dan pelaburan ekuiti swasta (alternatif yang kurang terkenal).

# 7 - Perkhidmatan Dana Pencen

Institusi kewangan, melalui pelbagai jenis rancangan pelaburan mereka, membantu individu dalam merancang persaraan mereka. Salah satu pilihan pelaburan tersebut adalah dana pencen, di mana individu tersebut menyumbang kepada kumpulan pelaburan yang ditubuhkan oleh majikan, bank, atau organisasi lain dan mendapat sekaligus atau pendapatan bulanan setelah bersara.

# 8 - Perkhidmatan Dana Amanah

Beberapa organisasi kewangan menyediakan perkhidmatan dana amanah kepada pelanggan mereka. Mereka menguruskan aset pelanggan, melaburkannya dalam pilihan terbaik yang ada di pasaran, dan menjaga keselamatannya juga.

# 9 - Membiayai Perusahaan Skala Kecil dan Sederhana

Institusi kewangan membantu perusahaan kecil dan sederhana menubuhkan diri mereka pada hari-hari awal perniagaan mereka. Mereka memberikan dana jangka panjang dan jangka pendek kepada syarikat-syarikat ini. Dana jangka panjang membantu mereka dalam pembentukan modal, dan dana jangka pendek memenuhi keperluan modal kerja mereka dari hari ke hari.

# 10 - Bertindak sebagai Ejen Kerajaan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Institusi kewangan diatur oleh pemerintah di peringkat nasional. Mereka bertindak sebagai ejen kerajaan dan membantu pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, untuk membantu sektor yang sakit, institusi kewangan, menurut garis panduan dari pemerintah, mengeluarkan kredit selektif dengan kadar faedah yang lebih rendah untuk membantu sektor ini mengatasi masalah yang dihadapinya.

Kesimpulannya

Institusi kewangan adalah tulang belakang ekonomi. Tanpa bantuan institusi-institusi ini, ekonomi akan merosot dan tidak akan dapat bertahan. Oleh kerana peranan penting mereka dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengatur institusi-institusi ini melalui bank pusat, pengawal selia insurans, pengatur dana pencen, dan sebagainya. Selama bertahun-tahun, peranan mereka berkembang dari menerima dan meminjamkan dana ke kawasan perkhidmatan yang lebih besar.