Templat Penerimaan Tunai

Muat turun Templat

Helaian Google Excel

Versi Lain

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Dokumen mudah alih. Format (.pdf)

Templat Penerimaan Tunai Percuma

Apabila syarikat menerima wang tunai dari pelanggannya, maka ia harus memberikan pengakuan yang sama kepada pelanggannya yang ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa yang menunjukkan pelbagai butiran pembayaran yang merangkumi perincian perniagaan yang mengeluarkan resit tunai, nama pihak yang diberikan resit tunai, perincian jumlah dan cara pembayaran dan perincian baki akaun pelanggan dan untuk tujuan ini templat Penerimaan Tunai ditetapkan oleh banyak syarikat yang mempunyai Tetapan yang menyimpan semua butiran syarikat untuk seboleh-bolehnya bersama dengan formula yang terisi secara automatik pada resit, sehingga mengurangkan pengulangan kerja untuk setiap resit tunai baru.

Mengenai Templat Penerimaan Tunai

Banyak syarikat menetapkan templat Penerimaan tunai. Ia mempunyai tetapan yang menyimpan semua butiran syarikat sejauh mungkin, bersama dengan formula, yang secara automatik terisi pada resit. Ini mengurangkan kerja berulang bagi setiap resit tunai baru.

Komponen

Berikut adalah perincian yang terdapat pada templat penerimaan tunai:

# 1 - Tajuk:

Di bahagian teratas penerimaan tunai, resit tunai tajuk akan ditulis. Ia ditulis untuk memberi pemahaman yang jelas kepada pengguna templat bahawa templat berkenaan dengan penerimaan tunai. Tajuk ini akan tetap utuh dan tidak akan diubah.

# 2 - Nama dan Alamat Perniagaan:

Di bawah tajuk ini, syarikat harus memasukkan nama dan alamat berdaftarnya. Ia mesti diisi sekali oleh pengguna templat kecuali ada perubahan pada nama syarikat atau tempat perniagaan. Jadi, butiran di bawah tajuk ini akan tetap utuh, dan pengguna tidak perlu berubah kecuali diperlukan.

# 3 - Tarikh:

Di bawah ruangan ini, pengguna harus memasukkan tarikh penerimaan wang tunai dikeluarkan kepada pelanggan. Lajur ini diperlukan untuk memantau pembayaran yang dibuat berdasarkan tarikh pelanggan dengan bijak, kerana syarikat harus mengetahui tarikh pelanggan membayar. Jadi, ini mesti diubah setiap hari.

# 4 - No Resit:

Untuk setiap resit Tunai yang dikeluarkan oleh syarikat terhadap penerimaan wang tunai dari pelanggannya, nombor resit unik harus diberikan. Dengan pertolongan ini, syarikat akan dapat menyimpan rekod penerimaan tunai yang dikeluarkan, dan juga akan membantu dalam melakukan pendamaian dengan cara yang lebih baik. Jadi, ini mesti diubah untuk setiap resit tunai baru yang dikeluarkan.

# 5 - Diterima Dari:

Di bawah nama orang ini, jumlah yang telah diterima dimasukkan. Ini adalah salah satu lajur terpenting templat, kerana akan mengandungi nama pesta. Syarikat boleh memutuskan untuk menambahkan alamat pelanggan juga mengikut kehendaknya. Oleh kerana ruangan tersebut mengandungi nama pihak, maka ini harus diubah untuk setiap resit tunai baru yang dikeluarkan oleh syarikat.

# 6 - Amaun ($):

Di ruangan ini, jumlah yang diterima dari pelanggan harus dimasukkan dalam angka. Oleh kerana ruangan mengandungi jumlah yang diterima, ini harus diubah untuk setiap resit tunai baru yang dikeluarkan oleh syarikat.

# 7 - Jumlah dalam Perkataan:

Di ruangan ini, jumlah yang diterima dari pelanggan harus dimasukkan dalam kata-kata. Oleh kerana ruangan mengandungi jumlah yang diterima, ini harus diubah untuk setiap resit tunai baru yang dikeluarkan oleh syarikat.

# 8 - Tujuan Pembayaran:

Di ruangan ini, tujuan untuk memasukkan jumlah wang dari pelanggan dimasukkan. Oleh kerana ruangan ini mengandungi tujuan pembayaran, kolom ini harus diubah untuk setiap resit tunai baru yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, beberapa tawaran syarikat dalam jenis pekerjaan yang sama dan tujuan penerimaan wang tunai tetap sama. Dalam kes tersebut, syarikat boleh mengisi maklumat terlebih dahulu dan menyimpannya untuk semua penerimaan.

# 9 - Butiran Akaun:

Lajur ini mengandungi perincian pembayaran dari pelanggan. Di bawah ini, jumlah Jumlah Hutang dan Jumlah keseluruhan Butiran dibayar hendaklah dimasukkan. Selepas itu templat akan secara automatik mengira baki yang perlu dibayar dari pelanggan. Angka ini akan menunjukkan baki tertunggak.

# 10 - Kaedah Pembayaran:

Lajur ini mengandungi perincian mengenai cara pembayaran oleh pelanggan. Sekiranya pembayaran yang diterima adalah dalam bentuk tunai, jumlahnya dimasukkan di ruangan di sebelah wang tunai. Sekiranya pembayaran yang diterima adalah cek, maka jumlahnya dimasukkan di lajur di sebelah cek. Sekiranya pembayaran yang diterima adalah dari kiriman wang, maka jumlahnya dimasukkan di lajur di sebelah kiriman wang.

# 11 - Diterima Oleh:

Medan Terakhir mengandungi tandatangan dan nama orang yang telah menerima pembayaran. Ini juga merupakan bidang yang penting, kerana akan memungkinkan pengesanan orang yang telah menerima jumlah, terutama jika terjadi perselisihan.

Bagaimana Anda Menggunakan Templat ini?

Orang yang mengeluarkan resit tunai harus memasukkan butiran di bidang yang tidak diisi. Jadi, tarikh terbitan, nombor resit, nama pelanggan, jumlah dalam jumlah dan kata-kata, tujuan pembayaran, Jumlah Jumlah yang perlu dibayar, dan jumlah yang Dibayar dan cara pembayaran harus dimasukkan. Terakhir, perkara yang sama mesti ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan resit tunai beserta perinciannya.

Secara amnya, resit tunai dihasilkan dalam dua salinan, dari mana salinan asal diserahkan kepada pelanggan, dan perniagaan menyimpan salinan yang lain untuk dicatat. Oleh itu, penerbit akan mengambil cetakan daripada dua salinan setelah menyelesaikan semua butiran dan menyerahkan satu-dua pelanggan yang asli dan menyimpan salinan yang lain untuk rekodnya.