Rujukan Excel ke Helaian Lain

Rujukan ke Helaian Lain di Excel

Rujukan Excel ke helaian lain diperlukan apabila kita perlu mendapatkan data dari helaian lain atau juga dari buku kerja yang berbeza. Selalunya dalam excel, kita menghubungkan sel untuk menjadikan formula dinamik dan masa nyata.

Bagaimana Merujuk Helaian atau Buku Kerja Lain di Excel? (dengan Contoh)

Contoh # 1 - Rujukan dalam Lembaran Kerja yang Sama

Untuk merujuk pada sel excel atau rangkaian sel dari lembaran kerja yang sama bukanlah pekerjaan paling sukar di dunia. Kita hanya perlu memilih sel yang diperlukan dari sel yang dihasilkan.

Andaikan anda berada di sel E8 dan anda memerlukan data dari sel B2.

Di sel B2, kami mempunyai harga Apple dan kami memerlukan nombor yang sama untuk dihubungkan dengan sel E8. Oleh itu, buka tanda sama di sel E8.

Sekarang anda boleh memilih sel tertentu dengan tetikus (sel B2) atau anda juga boleh menaip B2 secara langsung kemudian, tekan kekunci enter sekarang, kita mempunyai nilai dari sel B2 hingga E8.

Sekarang sel E8 sepenuhnya bergantung pada sel B2, apa pun perubahan yang berlaku di sel B2 akan memberi kesan langsung pada sel E8 kecuali pemformatan sel.

Contoh # 2 - Rujukan dalam Buku Kerja yang Sama tetapi dari Helaian Berbeza

Merujuk sel dari helaian yang sama di excel tidak memerlukan pengetahuan sains roket dan serupa, kami merujuk dari lembaran kerja yang berbeza dalam buku kerja yang sama juga semudah itu.

Andaikan anda mempunyai nama helaian Sheet1 & Sheet2.

Di Sheet1 kami memiliki data penjualan dan di Sheet2 kami memerlukan jumlah data penjualan ini.

Sekarang buka fungsi SUM di Sheet2 dan di sel A2.

Sekarang pergi ke Lembaran1 dan pilih julat sel yang diperlukan iaitu B2 hingga B6.

Tutup formula dan tekan kekunci enter.

Sekarang lihat formula rujukan = SUM dalam Excel (Lembaran1! B2: B6).

Jadi, untuk rujukan sel excel atau julat sel dari lembaran yang lain, kami perlu mendapatkan nama lembaran kerja pertama iaitu Sheet1 dan diikuti dengan tanda seru (!) Sebelum kita menyebut alamat sel dan alamat sel B2: B6 .

Sekiranya nama lembaran kerja sel tunggal dan alamat sel iaitu = Helaian1! B2

Dengan cara ini, kita dapat merujuk sel lembaran kerja yang berbeza dalam buku kerja yang sama. Perkara yang mudah adalah ketika kita merujuk sel dari lembaran kerja yang berbeza dalam buku kerja yang sama kita mendapat nama lembaran sebelum rujukan sel.

Contoh # 3 - Rujukan dalam Lembaran Buku Kerja Berbeza

Semasa merujuk sel atau julat sel dari helaian lain, kami mendapat nama lembaran dan juga ketika kami merujuk sel excel atau rangkaian sel dari buku kerja yang berbeza, kami mendapat nama buku kerja , nama lembaran kerja , dan rujukan sel .

Sebagai contoh, katakan kita mempunyai dua buku kerja Fail Utama dan Fail ABC.

Dari Fail Utama, kita perlu merujuk pada sel B2 dari lembaran Sheet2. Buka tanda sama dalam ABC File.

Sekarang pergi ke buku kerja Fail Utama> Sheet2 memilih sel A2.

Oleh itu, kami mendapat rujukan Helaian Lain sebagai = '[Fail Utama.xlsx] Helaian2'! $ A $ 2

'[Main File.xlsx] Sheet2' ini adalah perkara pertama yang kami dapat dalam rujukan sel. Fail Utama.xlsx adalah buku kerja yang kita rujuk, di sini Fail Utama adalah buku kerja yang kita rujuk dan .xlsx adalah lanjutan fail buku kerja.

Sheet2 adalah nama lembaran kerja dalam buku kerja Fail Utama .

$ A $ 2 adalah sel yang kita rujuk dalam Helaian2 dalam buku kerja Fail Utama .

Catatan: Apabila sel atau julat sel dirujuk dari buku kerja lain, ia akan menjadikan rujukan sel sebagai rujukan sel mutlak. Dalam contoh di atas, $ A $ 2 adalah petunjuk yang sama.

Kami telah melihat bagaimana merujuk sel dari buku kerja yang berbeza dan di bawah ini adalah rujukan sel dari helaian lain yang kami dapat.

Inilah rujukan yang kami dapat semasa buku kerja dibuka. Sekarang saya akan menutup Fail Utama buku kerja dan melihat apa kesannya terhadap rujukan sel excel ini.

Oh !!! Nampaknya sains roket bukan ??

Tetapi ini tidak menakutkan seperti yang anda fikirkan sekarang. Ikuti rujukan sekarang.

= 'E: \ sharmila \ [Fail Utama.xlsx] Helaian2 ′! $ A $ 2

= 'E: \ adalah pemacu di komputer atau komputer riba anda.

\ sharmila  adalah nama folder utama dalam pemacu = 'E: \

\ [Fail Utama.xlsx] adalah nama fail.

Helaian2 ′! $ A $ 2 adalah nama lembaran kerja dan rujukan sel.

Perkara yang Perlu Diingat

  • Apabila kita merujuk sel dari helaian yang sama, kita hanya mendapat alamat sel.
  • Semasa kita merujuk sel dari helaian lain di excel tetapi membentuk buku kerja yang sama kita mendapat nama lembaran kerja yang kita rujuk dan alamat sel di lembaran kerja tersebut.
  • Sekiranya sel dirujuk dari lembaran kerja excel lain dalam buku kerja yang sama, kita mendapat rujukan excel relatif iaitu A2.
  • Sekiranya sel dirujuk dari buku kerja lain di excel maka kita mendapat rujukan mutlak iaitu $ A $ 2.