Pengawal vs Pengawal

Perbezaan Antara Pengawal dan Pengawal

Perbezaan utama antara Pengawal dan Pengawal adalah bahawa pengawal bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan organisasi seperti analisis kewangan, pelaporannya dan lain-lain dan memegang jawatan ketua kewangan dalam organisasi swasta, sedangkan, pengawal selia juga melakukan sifat yang sama tugas dengan perbezaan bahawa dia menguruskan hal ehwal kewangan organisasi pemerintah.

Apa perbezaan antara pengawal selia dan pengawal adalah persoalan asas di kalangan pelajar yang sedang belajar dan ingin membuat kerjaya dalam bidang perakaunan dan Kewangan kerana mereka mungkin juga pengawal atau pengawal selia yang akan datang? Kedua-dua perkataan ini sangat mirip kerana mereka adalah kedudukan atasan dalam pengurusan kewangan dengan sedikit variasi dalam kriteria kerja atau pendekatan masing-masing.

Tidak ada banyak perbezaan dalam tugas mereka. Cuma pengawal kewangan adalah nama untuk ketua kewangan di organisasi swasta, sedangkan pengawas menjalankan tugas yang sama untuk firma kerajaan. Mari selami lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana kedua kedudukan ini berbeza antara satu sama lain.

Siapa Pengawal?

Pengawal adalah orang yang memegang jawatan tertinggi dalam jabatan kewangan organisasi dan mengurus semua urusan kewangan organisasi tersebut seperti pelaporan kewangan, analisis kewangan, dan tafsiran, dll. Yang bermanfaat untuk kewangan syarikat kesihatan. Pengawal adalah profesional yang dilantik dalam organisasi swasta.

 • Tanggungjawab utama pengawal merangkumi memastikan bahawa pelaporan kewangan tepat dan tidak dimanipulasi.
 • Mereka juga bertanggung jawab atas penjelasan kepada pemegang saham dan pengurusan syarikat untuk semua analisis, tafsiran dan penemuan yang berkaitan dengan kewangan syarikat kerana dialah yang membuat semua keputusan kewangan utama yang menjadi kepentingan pemegang saham, pelabur, dan pemiutang syarikat.
 • Mereka perlu tahu di mana dana tersebut digunakan dan bagaimana ia bermanfaat bagi pertumbuhan syarikat.
 • Sebagai tambahan kepada tanggungjawab yang disebutkan di atas, pengawal juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang seperti undang-undang tempatan, negeri, dan persekutuan yang berkaitan dengan masalah kewangan dan kewangan.
 • Menurut undang-undang, pengawal memegang kedudukan teratas dalam kewangan syarikat. Oleh itu, dia harus memastikan bahawa syarikat itu memperoleh keuntungan, dan itu adalah entiti yang menguntungkan.

Siapakah Pengawal selia?

Tidak banyak perbezaan antara peranan dan tanggungjawab Pengawal berbanding Pengawal. Pengawas menjalankan tugas yang sama dengan pengendali kewangan. Selain fakta bahawa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tugas-tugas yang harus mereka laksanakan, pengawal selia berada di peringkat yang lebih tinggi dalam organisasi pemerintah atau mana-mana badan pemerintah di peringkat negeri atau tempatan dibandingkan dengan rakan mereka di organisasi swasta yang dikenali dengan nama pengawal.

 • Pengawas kemungkinan besar bekerja untuk organisasi kerajaan.
 • Ini mungkin di peringkat negeri atau tempatan. Manakala, pengawal mengendalikan tugas yang sama dan mempunyai tanggungjawab yang sama dalam organisasi swasta. Oleh kerana pengawal selia berada pada pangkat yang lebih tinggi daripada pengawal dan itu juga di firma kerajaan, pengawal selia juga mempunyai tanggungjawab tambahan.
 • Selain melakukan analisis kewangan, membuat interpretasi, dan mencapai ketepatan dalam pelaporan kewangan, pengawas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahawa perbelanjaan syarikat harus sesuai dengan anggaran.
 • Dia juga bertanggung jawab untuk mengkaji kerja pasukan akauntan tingkat bawahnya sehingga dia dapat memastikan memenuhi piawaian.
 • Dia juga bertanggungjawab untuk memperbaiki dan mengekalkan anggaran organisasi dan membuat unjuran yang sama. Dia membandingkan unjuran dengan angka sebenar dan membuat penyesuaian apabila diperlukan.
 • Berada di peringkat kewangan teratas dalam organisasi pemerintah, pengawal selia bertanggungjawab kepada pembayar cukai juga atas tindakan mereka. Menurut pemerintah Amerika, pengawas juga dikenali sebagai ketua pegawai kewangan badan awam.

Infografik Pengawal vs Pengawal

Controller vs. Comptroller - Jadual Perbandingan

PengawalPengawal selia
   Pengawal adalah pegawai kewangan peringkat teratas dalam organisasi swasta atau bukan keuntungan.  Sebaliknya, pengawas mengetuai jabatan kewangan organisasi sektor kerajaan.
 Pengawal bertanggungjawab untuk kesejahteraan kewangan organisasi. Sebagai pengawal, pengawal bertanggungjawab untuk analisis kewangan, tafsiran yang berkaitan dengan kewangan syarikat dan ketepatan dalam pelaporan kewangan.
Pengawal bertanggungjawab kepada pemegang saham dan pengurusan syarikat atas tindakan mereka.Oleh kerana Pengawal selia adalah ketua kewangan di firma kerajaan, mereka juga bertanggungjawab kepada pembayar cukai.
Pengawal harus menjaga semua undang-undang di peringkat tempatan, persekutuan dan negeri untuk sebarang masalah kewangan dan kewangan.Selain menjaga undang-undang kewangan dan kewangan, Comptroller harus memastikan bahawa perbelanjaan syarikat tidak akan melebihi anggaran yang ditetapkan.
Wang adalah perhatian besar bagi pengurusan dan pihak berkepentingan syarikat. Oleh itu, peranan pengawal sangat mencabar kerana dia harus sangat tepat semasa menangani pelaporan dan sebarang analisis kewangan.Pengawal tidak hanya bertanggungjawab atas tindakannya sahaja. Dia juga memegang tanggungjawab untuk mengkaji kerja pasukannya.

Pemikiran Akhir

Pengawal dan pengawas menjalankan tugas yang serupa dan mempunyai tanggungjawab yang serupa di persekitaran kerja yang berbeza. Tidak ada ukuran untuk mengetahui mana yang lebih menarik. Ini adalah pilihan individu di mana dia mahu bekerja. Kedua-dua kedudukan memerlukan pemahaman yang sangat kuat mengenai prinsip kewangan dan perakaunan.