Formula Aliran Tunai Bersih

Formula untuk Mengira Aliran Tunai Bersih Syarikat

Formula aliran tunai bersih mengira aliran tunai bersih dalam syarikat dalam tempoh tersebut, dan ia dikira dengan menambahkan aliran tunai bersih dari aktiviti operasi, aliran tunai bersih dari aktiviti pelaburan dan aliran tunai bersih dari aktiviti pembiayaan atau yang sama juga dapat dikira dengan mengurangkan pembayaran tunai syarikat dalam tempoh tersebut dari penerimaan tunai.

Aliran Tunai Bersih = Jumlah Aliran Tunai - Jumlah Aliran Tunai

ATAU

Aliran Tunai Bersih = Aliran Tunai Bersih dari Aktiviti Operasi + Aliran Tunai Bersih dari Aktiviti Pelaburan + Aliran Tunai Bersih dari Aktiviti Pembiayaan
  • Formula Aliran Tunai Bersih adalah persamaan yang sangat berguna kerana ia membolehkan syarikat atau syarikat mengetahui jumlah wang tunai yang dihasilkan sama ada positif atau negatif dan juga firma dapat membahagikan perkara yang sama kepada tiga aktiviti utama di mana aktiviti operasi adalah kunci kerana firma menjana pendapatannya dari aktiviti operasi dan aliran tunai yang sihat dari aktiviti operasi adalah petanda baik bahawa perniagaan berjalan dengan baik.
  • Kegiatan kedua adalah aliran tunai dari aktiviti pelaburan, ini kemungkinan besar akan menjadi negatif kerana syarikat melaburkan aliran tunai utama mereka sama ada di kilang dan mesin atau produk lain sebagai pelaburan dan aliran masuk tunai di sini akan mendapat dividen yang diterima , dan lain-lain.
  • Aktiviti terakhir adalah aliran tunai dari aktiviti pembiayaan; dalam hal ini, firma akan mengetahui bagaimana ia telah mengumpulkan dana dari apakah itu secara dalaman iaitu, dengan mengeluarkan saham atau dengan mengumpulkan secara luaran iaitu dengan pinjaman.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Aliran Tunai Bersih ini di sini - Templat Excel Formula Aliran Tunai Bersih

Contoh # 1

Syarikat WYZ telah lama beroperasi dalam perniagaan pembuatan. Akauntan syarikat WYZ ingin mengira aliran tunai bersih untuk tahun berakhir. Syarikat itu melaporkan $ 34 juta sebagai baki tunai pembukaan. Selanjutnya dilaporkan bahawa syarikat itu memperoleh $ 100 juta dari aktiviti operasi, $ -50 juta dari aktiviti pelaburan, dan $ 30 juta dari aktiviti pembiayaan.

Berdasarkan maklumat di atas, anda perlu mengira baki tunai tutup firma.

Penyelesaian:

Gunakan data yang diberikan di bawah untuk pengiraan aliran tunai bersih.

Pengiraan aliran tunai bersih dapat dilakukan seperti berikut:

Ini adalah contoh mudah untuk mengira aliran tunai. Kita boleh menggunakan persamaan di atas untuk mengira sama.

Aliran Tunai Bersih = $ 100 juta - $ 50 juta + $ 30 juta

Aliran Tunai Bersih akan -

Aliran Tunai Bersih = $ 80 juta

Aliran tunai Bersih untuk firma itu adalah $ 80 juta.

Baki tunai pembukaan firma adalah $ 34 juta, dan jika kita menambahkan aliran tunai bersih, iaitu $ 80 juta, kita akan mendapat baki penutup sebanyak $ 114 juta.

Contoh # 2

Mr M adalah pemilik tunggal M&M Associates. Perolehan syarikat kurang dari $ 2.5 juta, dan oleh itu mengikut peraturan cukai, mereka tidak diharuskan untuk menyimpan buku akaun dan secara langsung dapat menunjukkan 50% sebagai keuntungan bersih. Walau bagaimanapun, Encik M ingin mengetahui berapa banyak aliran tunai yang berlaku sepanjang tahun ini kerana ingin meminjam pinjaman dari bank untuk keperluan masa depan.

Berikut adalah ringkasan yang disediakan oleh akauntan untuk penilaian pinjaman.

Syarikat ini ingin memiliki 80,000 wang tunai, dan yang sama akan ditanggung oleh pinjaman dan wang tunai. Anda diminta untuk mengira jumlah pinjaman yang akan diperlukan oleh M&M Associates.

Penyelesaian:

Kami diberi ringkasan maklumat kewangan. Untuk mengira jumlah pinjaman, pertama-tama kita akan mengira wang tunai yang ada, dan untuk yang sama, kita perlu mengira aliran tunai bersih.

Pengiraan jumlah aliran masuk tunai akan -

Pengiraan jumlah aliran keluar tunai akan -

Pengiraan aliran tunai bersih dapat dilakukan seperti berikut:

Aliran Tunai Bersih = 55,000 - 23,000

Aliran Tunai Bersih akan -

Aliran Tunai Bersih = 32000

Oleh itu, keperluan jumlah pinjaman adalah 80,000 - 32000, iaitu 48,000.

Contoh # 3

Dynamic Label Inc. telah menyediakan penyata aliran tunai untuk mengetahui aktiviti mana yang memberi mereka aliran tunai positif dan aktiviti mana yang memberi mereka aliran tunai negatif. Mereka mengumpulkan maklumat di bawah dari akaun tunai, dan sekarang mereka ingin memisahkan aliran tunai dalam aktiviti operasi, pembiayaan, dan pelaburan.

Anda perlu mengira aliran tunai bersih menggunakan kaedah langsung.

Penyelesaian:

Kami akan terlebih dahulu mengkategorikan sumber dan aplikasi dana dalam tiga aktiviti iaitu Operasi, pembiayaan, dan pelaburan.

Sekarang kita hanya akan menambah aliran tunai dan mengurangkan aliran keluar tunai dan tiba pada aliran tunai masing-masing dari aktiviti tersebut di bawah:

Aliran Tunai Bersih = -21722 + 22213 + 24534

Aliran Tunai Bersih akan -

Aliran Tunai Bersih = 25025

Kalkulator Aliran Tunai Bersih

Anda boleh menggunakan kalkulator aliran tunai bersih ini.

Jumlah Aliran Tunai
Jumlah Aliran Tunai
Aliran tunai bersih
 

Aliran Tunai Bersih =Jumlah Aliran Tunai - Jumlah Aliran Tunai
0 - 0 = 0

Perkaitan dan Kegunaan

Aliran tunai bersih, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah konsep penting dan merupakan bahan bakar yang akan membantu syarikat dalam mengembangkan produk baru, membeli kembali stoknya, rancangan pengembangan, membayar dividen kepada pemegang saham, atau membayar balik pinjaman atau hutang mereka. Inilah yang membolehkan syarikat menjalankan perniagaan rutin harian mereka dengan lancar. Inilah sebab mengapa sesetengah orang menilai aliran tunai bersih lebih daripada ukuran kewangan lain, yang juga merangkumi EPS iaitu perolehan sesaham. Pemacu utama aliran tunai bersih adalah Pendapatan atau penjualan dan perbelanjaan.