Proses M&A

Proses M&A (Penggabungan dan Pengambilalihan)

Proses M&A adalah proses multi-langkah dan boleh pendek bergantung pada ukuran dan kerumitan transaksi yang terlibat. Penggabungan dan Pengambilalihan adalah bahagian operasi syarikat di mana dua entiti menggabungkan aset mereka sepenuhnya atau sebahagiannya, untuk membentuk entiti baru atau berfungsi sebagai satu atau yang lain.

Kami membahagikannya kepada 8 langkah luas:

  1. Membangunkan Strategi
  2. Mengenal dan Menghubungi Sasaran
  3. Pertukaran Maklumat
  4. Penilaian dan Sinergi
  5. Tawaran dan Rundingan
  6. Ketekunan wajar
  7. Perjanjian Pembelian
  8. Penutupan dan Penyatuan Kesepakatan

8 Langkah dalam Proses Penggabungan dan Perolehan (M&A)

# 1 - Membangunkan Strategi

Proses M&A dimulakan dengan pengembangan strategi yang melibatkan pelbagai aspek. Pembeli mengenal pasti motivasi di sebalik proses transaksi penggabungan dan pengambilalihan, jenis urus niaga yang ingin mereka lakukan, jumlah modal yang ingin mereka belanjakan untuk transaksi ini adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli semasa mengembangkan strategi.

# 2 - Mengenal dan Menghubungi Sasaran

Setelah pembeli mengembangkan strategi M&A, mereka mula mengenal pasti potensi sasaran di pasar yang sesuai dengan kriteria mereka. Senarai semua sasaran berpotensi dibuat dan pembeli mula menghubungi sasaran untuk menyatakan minat terhadapnya. Tujuan utama langkah ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai sasaran dan mengukur tahap minat mereka dalam transaksi tersebut.

# 3 - Pertukaran Maklumat

Setelah perbincangan awal berjalan dengan baik dan kedua-dua pihak telah menunjukkan minat untuk meneruskan transaksi, mereka memulakan dokumentasi awal yang umumnya meliputi pengiriman Surat Niat untuk secara resmi menyatakan minat dalam transaksi dan menandatangani dokumen kerahsiaan yang memastikan bahawa proses dan perbincangan mengenai perjanjian itu tidak akan berlaku. Selepas itu, entiti bertukar maklumat seperti kewangan, sejarah syarikat, dan lain-lain supaya kedua-dua pihak dapat menilai manfaat perjanjian dengan lebih baik kepada pemegang saham masing-masing.

 # 4 - Penilaian dan Sinergi

Setelah kedua-dua pihak mempunyai lebih banyak maklumat mengenai pihak lawan, mereka memulakan penilaian mengenai sasaran dan kesepakatan secara keseluruhan. Penjual sedang berusaha untuk menentukan berapa harga yang baik yang akan menyebabkan para pemegang saham mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut. Penjual sedang berusaha menilai apakah tawaran yang berpatutan untuk sasaran tersebut. Pembeli juga cuba menilai sejauh mana sinergi dalam P&A yang dapat mereka perolehi dari transaksi ini dalam bentuk pengurangan kos, peningkatan daya pasaran, dll.

# 5 - Tawaran dan Rundingan

Setelah pembeli menyelesaikan penilaian dan penilaian pembeli, mereka mengemukakan tawaran kepada pemegang saham sasaran. Tawaran ini boleh menjadi tawaran tunai atau tawaran saham. Penjual menganalisis tawaran dan berunding dengan harga yang lebih baik sekiranya mereka merasakan bahawa tawaran itu tidak masuk akal. Langkah ini memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan kerana kedua-dua pihak tidak mahu memberikan yang lebih tinggi kepada pihak lain dengan menunjukkan tergesa-gesa mereka untuk menutup perjanjian tersebut. Halangan umum lain pada langkah ini ialah kadang-kadang apabila sasarannya adalah entiti yang sangat menarik, mungkin ada lebih dari satu calon pembeli. Selalunya terdapat persaingan di antara pembeli untuk menawarkan harga dan syarat yang lebih baik kepada sasaran.

# 6 - Ketekunan wajar

Setelah sasaran menerima tawaran daripada pembeli, pembeli akan memulakan usaha wajar pihak sasaran. Ketekunan wajar terdiri daripada tinjauan menyeluruh terhadap setiap aspek entiti sasaran termasuk produk, pangkalan pelanggan, buku kewangan, sumber daya manusia, dll. Objektifnya adalah untuk memastikan bahawa tidak ada percanggahan dalam maklumat yang diberikan sebelumnya kepada pembeli dan berdasarkan di mana tawaran itu dibuat. Sekiranya terdapat beberapa percanggahan, ini dapat menyebabkan penyemakan semula tawaran untuk membenarkan maklumat yang sebenarnya.

# 7 - Perjanjian Pembelian

Dengan andaian bahwa semuanya berjalan lancar, termasuk persetujuan pemerintah dan tidak ada undang-undang antimonopoli, kedua-dua pihak mulai menyusun perjanjian akhir yang menggariskan tunai / stok yang akan diberikan kepada pemegang saham sasaran. Ini juga termasuk waktu pembayaran sedemikian akan dilakukan kepada pemegang saham sasaran.

# 8 - Penutupan dan Integrasi Kesepakatan

Setelah perjanjian pembelian dimuktamadkan, kedua-dua pihak menutup perjanjian dengan menandatangani dokumen dan pembeli memperoleh kawalan terhadap sasaran. Setelah penutupan perjanjian, pasukan pengurusan kedua-dua entiti bekerjasama untuk menggabungkannya ke dalam entiti gabungan.

Peraturan Urus Niaga M&A

Peraturan Penggabungan dan Pengambilalihan adalah seperti berikut -

  • Antimonopoli - Proses M&A diatur dengan ketat kerana berpotensi mengganggu pasaran yang adil dan adil. Urus niaga M&A memerlukan kelulusan kerajaan untuk dilalui. Sekiranya pemerintah merasa bahawa transaksi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, mereka akan menerapkan Peraturan Antimonopoli dan tidak menyetujui transaksi tersebut.
  • Undang-undang - Berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk memantau proses transaksi penggabungan dan pengambilalihan dan memastikannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagai contoh, Akta Williams memerlukan pendedahan umum sekiranya syarikat memperoleh lebih daripada 5% syarikat lain.

Kesimpulannya

Urus niaga M&A berlaku secara berkala dan kadang-kadang mereka mengambil bentuk transaksi yang mesra dan kadang-kadang mereka bermusuhan. Mereka membantu syarikat untuk berkembang dalam industri yang sama serta berkembang menjadi industri baru. Proses transaksi M&A boleh panjang atau pendek bergantung pada kerumitan transaksi dan juga ukurannya. Tempoh masa juga bergantung pada persetujuan peraturan yang diperlukan untuk s